HZ. MUHAMMED (AS) IN DÜNYAYA TEŞRİFLERİ

Âmine Hâtun, hamile iken etrafı bir aydınlığın kapladığını görmüş ve şöyle bir ses duymuştu:

  • “Ey Âmine! İnsanların en hayırlısına hamilesin, O’nun adını “Muhammed” koy!”

Doğumdan sonra adını sordular, dedesi Abdulmuttalip:

  • “Muhammed” dedi. Oradakiler:
  • Bu ismi nereden buldun, sizin soyunuzda böyle bir isim yok dediler. Abdulmuttalip şu cevabı verdi:
  • O’nu yerdekiler ve göktekiler ansın övsün istedim!

Sevgili peygamberimiz Rabiu’l-Evvel ayının 12. gecesi (Miladi 20 Nisan) 571 de Mekke’de dünyaya geldi.

Mehmet Akif’in ifadesiyle:

“Ondört asır evvel yine böyle bir geceydi

Kumdan ayın ondördü bir öksüz çıkıverdi.”

Cenab-ı Allah Kur’an’da şöyle bildirmiştir:

  • “And olsun ki, Allah mü’minlere, onlara ayetlerini okuyan, onları kötülüklerden arındıran, kitap ve hikmet öğreten kendilerinden bir peygamber göndermekle, büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysaki onlar, önceleri apaçık bir sapıklık içindeydiler.” (Al-i imran:165)

Efendimizin doğduğu gece Mecusilerin ateşi sönmüş, Kisra’nın sarayı yıkılmış, Sava gölü kurumuş, Kâbe’deki putlar devrilmiştir.

Bir yahudi bilgin o gece gördüklerinden sonra:

  • Bu gece biri doğdu mu? demiş.
  • Evet Muhammed doğdu cevabını alınca:
  • Eyvah! Peygamberlik İsrailoğullarından gitti demiştir.

Efendimiz, doğumundan iki ay önce babasını, 6 yaşında annesini ve 8 yaşında dedesini kaybetmiştir.

Efendimiz, tertemiz bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirmiştir. 25 yaşında Hz. Hatice validemizle evlenmiştir. 40 yaşında Nurdağında Hira Mağarasında iken peygamberlik gelmiştir.

Peygamber olduktan sonra 13 yıl Mekke’de 10 yıl Medine’de yaşamış, 63 yaşında bu dünyadan ayrılmıştır. Kabri Medine’de Mescid-i Nebevi’dedir.

Sallallahü aleyhi vesellem.

  1. Efendimizin adları: 

Peygamber (as) ın adları; Muhammed, Ahmet, Mustafa, Mahmud, Habib, Ebu’l-Kasım ve Muhammed’ül-Emin’dir.

  • Soyu:

Efendimiz (sav)’ ın soyu İbrahim peygambere dayanır.

Soyu: Haşimoğullarıdır.

Babası: Abdullah’tır.

Dedesi: Abdulmuttalip’tir.

Annesi: Âmine’dir.

Süt annesi: Halime’dir.

Çocukları: Kasım, Abdullah, İbrahim, Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve Fatıma’dır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir