HIRISTİYANLIKTA REFORM-RÖNESANS NASIL OLMUŞTUR?

İsa (AS)’ın risaleti, 1 yıl veya 3 yıl kadar kısa sürmüştür. En kısa süre içerisinde İncil yazılıp, bellenememiş, Hıristiyanlık dini de tam olarak tebliğ edilememişti. Böylece aslını çok çabuk kaybetmişti.

İsa Peygambere hayatında inananların sayısı ise 11 kişi idi. Ağır baskılar nedeniyle onlar da dinlerini iyi öğrenememiş ve muhafaza edememişlerdi. Çünkü İsa (AS)’a inananlar hemen öldürülüyorlardı. Hatta İsa Peygamberin peygamberliği de bu yüzden kısa sürmüştü.

Daha sonra Pavlos’un müdahalesiyle Hıristiyanlık İsa Peygambere inen din olmaktan çıkmıştır. İsa Peygamberin dini putperestliğe dönmüş, Allah’ la kul arasına din adamları girmiş, günah bağışlamışlar, insanların para karşılığı cennete girmeleri için bilet satmışlar, papa ve papazlar imtiyazlı kimseler olarak dilediğini yapmışlardır; evlilikte ilk hakkı kendilerine tanımışlar, sevmediklerini aforoz etmişlerdir her şeyi ve her yetkiyi ellerine almışlardır. Yani Kilise, halk üzerinde kayıtsız şartsız hakimiyet kurmuştur.

Bütün bunlara karşı her kesimden başkaldırma ve protestolar başlamıştır. Bunun sonucu da Reform ve Rönesans yapılmıştır.

Reform ve Rönesans, yeniden biçimlendirip şekillendirmek demektir. Hıristiyanlıktaki Reform ve Rönesans da böyle olmuş, Hıristiyanlık yeniden biçimlendirilip şekillendirilmiştir.

Dinde Reform ve Rönesans ifadeleri, Batı dünyasına aittir. Hıristiyanlığın bozulmuş şekline yeniden şekillendirme manasında kullanılmıştır.

Reform ve Rönesans tabirlerini İslam için kullanamayız. Neden derseniz,

Çünkü Hıristiyanlığa olanlar, İslam’a olmamıştır da ondan. Ayrıca İslam’a vahyin dışında hiçbir şey karışmamıştır. Bu konuda Batı ilim adamları da hemfikirdir. “İslam bozuldu, mezarlık dini haline geldi, İslam’a hurafeler karıştı” iddiaları da asla doğru değildir. Halkın yanlış uygulaması ve bazı bölgelerin gelenekleri ile İslam Dinini karıştırmamak lazımdır.

Bugün İslam’da Reform ve Rönesans denince, kime sorarsanız sorun dinin aslını bozmak, dini değiştirmek anlaşılacağından bu ifadeler İslam için geçerli olamaz.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir