HIRİSTİYANLIK

Hıristiyanlık dini, İsa Peygamber’e inmiştir. Geldiği gibi korunamadığı için hak din olma özelliğini kaybetmiştir.

İsa Peygamber’e hayatında iken 12 kişi iman etmişti. Biri de ihanet etmiş, İsa (AS) ı şikayet etmişti. Cenab-ı Allah ispiyoncuyu İsa Peygamberin şeklinde göstererek onun cezalandırılmasını sağlamış, İsa Peygamberi de gökyüzüne çekmiştir. Hıristiyanlar İsa’yı çarmıha gerildi bilir.

a-     Hıristiyanlıkta İnanç esasları:

 1. Tanrı inancı, Teslis= üçleme (1+1+1=1) yani baba+oğul+kutsal ruh şeklindedir. Bunu izah etmek çok güç bir olaydır.
 2. Melek, şeytan, ruh inancı vardır.
 3. Kutsal kitap olarak İncil’e inanırlar.
 4. Yalnız İsa Peygambere inanırlar.
 5. Mesih’e inanırlar, Mesih bu dünya hayatının sonunda gelip yalnız Hıristiyan olanları kurtarıp, cennete götürecektir.
 6. Kader konusunda İncil’de insan iradesi hiçe sayılır. İnsanlar kendi iradeleriyle hareket etmezler.
 7. Ahirete inanırlar, ahirette yalnız kendilerinin kurtulacağını kabul ederler.  

Kur’an’da Ehl-i Kitabın şöyle dediğini ifade ile;

–         “Yahudiler ve Hıristiyanlar hariç hiç kimse cennete giremeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur” buyrulur. (Bakara:111)

b-    İncil:

İncil İsa peygamber’e inmiştir. Birden inmiş olması, inananların azlığı, okuma yazma bilenlerin az olması, incilin yazıya geçirilip ezberlenmemesi, ayrıca inananların işkence edilip öldürülmesi gibi nedenlerle korunamamıştır.

Zamanla sayısız İncil yazıldı. 325 tarihinde İznik’te toplanan konsül, deve yükleri ile gelen yüzlerce İncil’in arasından Matta, Markus, Luka ve Yuhanna İncil’lerini seçti. Bire indiremedi. Bernada İncilini de ortaya çıkarmadılar.

İsa Peygamber’e bir tane İncil inmişti. Bu dört İncil’in hiçbiri inmemişti. Bunların hangisi İsa Peygamber’e indi? Deyince cevap alamazsınız.  

Bu İncil’ler yazarlarının adlarını taşır.

Bu İncil’lerin bir yönü de birbirine benzemez. Birbirleri arasında çelişkili durumlar vardır.

Bu bile Hıristiyanlığın hükmünün geçtiğini gösterir.

c-     Hıristiyanlığın özellikleri:

 • Hıristiyanlıkta domuz eti yemek yasak değildir.
 • İslam’da ve Yahudilikteki gibi sünnet olmazlar.
 • İbadet yalnız kilisede yapılır. Kilisenin dışında ibadet yapılmaz.
 • Akıl, mantık değil, papazların dediği doğrudur.
 • İman işi bir sırdır. Aklın alsın almasın, papaz ne derse inanmak esastır. Tarih boyunca akla, hür düşünceye karşı, engizisyon mahkemeleri kurulmuş, Galile dahil ilim adamları akıl almaz şekilde cezalandırılmıştır.
 • İnsan doğuştan günahkardır. Ademle Havanın yasak yemiş hatırasını, yani günahını üzerlerinde taşırlar. Bunun için doğan herkes kilisede vaftiz olur (günah çıkartır) papaz o kişiyi bağışlar, işlemediği günahtan onu temizler. Vaftiz olmayan günah kiri ile cennete giremez.
 • Kiliseye ters düşenler de aforoz edilir. Yani dinden çıkarılır. O kişi cennetten uzaklaştırılır.
 • Günahkarlar ise kiliseye gelip papaza günah itirafında bulunur, affını ister. Papaz dilerse onu bağışlar.  
 • Devlet adamları İncil’e el basarak yemin eder.

d-    Papaz:

 • Hıristiyanlıkta din adamına papaz denir.çok büyük yetkilere sahiptir.

Tanrı adına iş görür.

 • Geçmişte cennet biletlerini satmışlardır.
 • Papaz olmadan ibadet olmaz.
 • Vaftiz eder, aforoz eder, günah itirafında bulunanı bağışlar.
 • Nikah, kilisede papaz tarafından kıyılır. Papazlar evlenmezler.
 • Papazın izni olmadan bazı işler yapılmaz.
 • Pazar günleri kilisedeki ibadeti organize eder.
 • Papazlar, misyoner faaliyetlerini organize eder.
 • Bugüne kadar yapmadıkları rezaletler kalmamıştır. (İnsan yemekten, ırza geçmeye kadar)

e-     Hıristiyanlığın Kimliği:

 • Tanrısı: Teslis- 1+1+1=1- baba, oğul, kutsal ruhtur.
 • Peygamberi: İsa Peygamberdir.
 • Kutsal kitabı: İncil’dir.  
 • Din adamı: Papazdır.
 • İbadet yeri: Kilisedir.
 • Sembolü: Haçtır.
 • Kutsal yerleri: Efes (Efes’te Hıristiyanlığın kutsal yeri olacak hiç bir

şey yoktur. Ancak bir kilise kalıntısı vardır. Hz. Meryem, Filistin’de ölmüştür. Bir Alman kızı “Meryem Ana’yı rüyamda gördüm” “Efes’teyim” dedi diye bir rüya anlatmıştır. Turizm açısından tarihi bir yanlışlıkla Efes yalanı kabul

edilmiştir.)

 • Efes’e giden yarım hacı olur diye inanırlar.
 • Hastaların şifa bulduğu iddia edilen acı suyun sağlığa uygun olmadığı tespit edilmiştir.
 • Hac takan gençler yanlış bir telkinin etkisindedir.
 • Propagandalar aldatma, kandırma esasına dayanır.
 • Para ile, iş vaadi ile ve yalanlarla insan kandırırlar.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir