HERŞEY ALLAH‘I ZİKREDER

Gökte ve yerde ne varsa, hiçbir şey Allah’tan gafil değildir. Kur’an’da :

―Hiçbir şey yoktur ki, Allah’ı tesbih etmesin. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız.‖ (İsra:44) buyrularak herşeyin Lisan-ı Hâli ile Cenab-ı Allah’ı zikrettiği bildirilmiştir.

Enbiya Sûresinin 20. ayetinde de :

―Herşey bıkıp usanmaksızın, gece – gündüz Allah’ı tesbih ederler‖ buyrulmaktadır.

İsra suresi 44. ayette şöyle buyrulur :

  • ―Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan her şey O‘nu zikreder. O‘nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Siz onların tesbihini anlamazsınız.‖

Büyük Hak dostu Aziz Mahmûd Hüdâyi Hazretleri‘nin şu kıssası, bitkiler âleminde de zikrullah ile meşgul bulunduklarını ne güzel ifade eder :

―Bir gün Üftâde Hazretleri, müridleriyle beraber bir kır sohbetine çıkmıştı. Emri üzerine bütün dervişler kırın en güzel yerlerini dolaşarak hocalarına bir demet çiçek getirdiler.ancak Kadı Mahmud Efendi‘nin elinde sapı kırılmış, solgun bir çiçek vardı sadece… Diğerlerinin neşeyle elindekileri hocalarına takdiminden sonra Kadı Mahmûd, boynunu bükerek bu kırık ve solmuş çiçeği Üftâde Hazretleri‘ne takdim etti. Üftâde Hazretleri diğer müridanın meraklı bakışları arasında sordu :‖

―Evladım Mahmûd! Herkes demet demet çiçek getirdikleri halde sen niçin sapı kırık,solgun bir çiçek getirdin?‖

Kadı Mahmûd edeple başını önüne indirerek  cevap verdi :

            ―Efendim! Size ne takdim etsem azdır. Ancak hangi çiçeği koparmak için elimi uzattıysam, onu (Allah, Allah) diyerek Rabbini tesbih eder bir halde buldum. Gönlüm onların bu zikirlerine mani olmaya razı olmadı. Çaresiz ben de elimdeki, tesbihine devam edemeyen şu çiçeği getirmek zorunda kaldım.‖

Mezarların baş ucuna ağaç, gül dikilmesi de bundandır.

Her canlı Allah’ı zikreder. Bitki de olsa, ağaç da olsa, yaşken zikirdedir.

Herşey Allah’ı zikrederken, herşey emrine ve istifadesine sunulan, yeryüzünü halifesi olduğu bildirilen insan neden Allah’ı zikretmesin?

Kur’an bize şöyle hitap eder :

  1. ―Kendi kendine, yalvararak, ürpererek yüksek olmayan bir sesle, sabah – akşam

Rabbini an. Gafillerden olma.‖ (A‘raf:205)

İman sahiplerinin bir özelliği de sabah akşam Allah’ı zikretmeleridir. Allah şöyle buyuruyor :

  • ―Ey İman Edenler! Allah’ı çok zikredin. O‘nu sabah akşam tesbih edin.‖ (Ahzab:4142) Zikirde devamlılık esastır.
  • ―Onlar Allah’ı ayakta, oturarak, hatta yan gelip yatarak anarlar.‖ (Âl-i İmrân:191)

Büyük bir zata : ―İyi bir kimseyi nasıl tanırız?‖ diye sormuşlar. O da : ―Allah’ı çok anan kimsedir‖ cevabını vermiştir.

Allah’tan gafil olan ve Allah’ı anmayan için Kur’an’da :

  • ―İeytan onları kaplamış ve Allah’ı anmayı unutturmuştur.‖ (Mücadele:19)
  • ―Ey İman Edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sakın sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın‖ (Münafikun:9) uyarı ve ikazında bulunulmuştur.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir