HER ZAMAN HER YERDE ZİKİR

Alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah’ı anmanın yeri zamanı yoktur. Her yerde her zaman Allah unutulmaz. O kalpten çıkarılamaz.

Cenab-ı Allah’ı anmanın muayyen bir vakti yoktur. Her an zikri-sevgisi ve korkusu ile yaşanır.

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:

Ônlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken her zaman Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında ve derin derin düşünürler ve “Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın seni teşbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru!” derler”. (al-i İmran:191)

**

Müslümanın hali farklıdır. Onun tefekkürü bile zikirdir. Bir hadislerinde peygamber (as): “Bir kimse Allah’ı çokca zikrederse, münafıklıktan kurtulur” buyurmuştur. (Rûmuz:408/7)

Bir hadislerinde de:

“Sabah namaz kıldığı yerde güneş çıkıncaya kadar zikreden kimse, rızkını arama hususunda afakı dolaşan kimseden daha büyük iş yapmış olur.” buyurarak seher vaktinde zikrin önemini vurgulamıştır. (Râmuz:199/3)

Allah Rasulü Allah’ı unutmanın bir eksiklik olduğunu da şöyle ifade etmiştir: “Kim bir yere oturur, orada Allah’ı zikretmez de kalkarsa Allah’tan ona bir noksanlık vardır. Kim bir yere yatar ora da Allah’ı zikretmezse , ona Allah’tan bir noksanlık vardır. Kim bir müddet yürür ve bu esnada Allah’ı zikretmezse, Allah’tan ona bir noksanlık vardır.” (Tirmizi Davât:8/3377)

Sabah akşam Allah’ı anan O’nun himayesine gireceğine Allah’ın vâdi vardır. Bir kutsi hadiste söz bildirir:

“Ey Ademoğlu: Sen gündüzün başında ve sonunda beni bir saat zikret. Bu ikisi arasında ben sana yeterim.

Ey Ademoğlu! Gündüzün başında 4 rekat namazdan aciz olma ki, günün sonuna kadar seni koruyayım” (M. Lütfi Aslan, marifet meclisleri: Sh:16)

Bilinmelidir ki, Allah’ı ananı Allah da anar ve onu korur, işlerini kolaylaştırır.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir