Her günah tespit ediliyor

Cenab-ı Allah her şeyi görür, bilir. Ayrıca kulun işlediği sevapları ve günahları yazan Kiramen Katibin adında, sağında ve solunda yazıcı melekler vardır.

Bunlar sesleri davranışları kaydederler. Kur’an’da Allah bunu şöyle haber veriyor:

-“And olsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız.”

“İki melek sağında ve solunda onun yaptıklarını yazmaktadırlar.” (Kaf:16-17)

Bir ayette de

“Allah’ın düşmanları ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün kulakları, gözleri, derilileri işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik edecektir.

Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu derler.

Siz kulaklarınızın gözlerinizin ne de derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınıyordunuz. Yaptıklarınızdan çoğunu Allah’ın bilmeyeceğini sanıyordunuz. (Fussılat:19-23) buyrulmuştur.

Allah’a gizli bir şey yoktur. O her şeyi görür ve bilir.

Günahlardan sakınanlar içinde tesbitler yapılır. Kur’an’da:

-“İnsanlar günahtan sakınsalar dı elbette onlara yerden ve gökten nice bereket kapıları açardık.” (A’raf:96)

Bir ayette de:

-“Erkek ve kadın mü’min olarak kim iyi amel işlerse onu mutlaka güzel bir hayat yaşatınız ve mükâfatlarını yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz.” (Nahl:97)

Bu ayetlerden anlıyoruz ki, herkes yaptığının karşılığını mutlaka görecektir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir