HER ANIMIZ KAYDEDİLİYOR

               Cenab-ı Allah insanı yaratmış, başıboş bırakmamıştır. Peygamber göndermiş, kutsak kitap indirmiştir. Emirler koymuş, yasaklar koymuştur.

               Bunlardan sonra kulun ne yaptığını tespit için kiramen katibin adı verilen yazıcı melekler göndermiş ve görevlendirmiştir. Sağ tarafında iyiliklerini, sol tarafında da hata ve günahlarını tespit eden melekler, her şeyi kayda alıp durmaktadır. Bu defter, kıyamet günü “al, oku” diye önümüze konacaktır.  

               Bazılarının amel defteri sağ tarafından verilecek, bazılarınınki de sol tarafından verilecektir.

               Ayrıca insanın organları şahitlik edecek, sesle, parmak izi ile tespit edilecek, hiçbir şeyin inkarı da mümkün olmayacaktır.

               Yani fişleniyoruz, filme alınıyoruz. Ahirette pişman olmayanlardan olabilmek için; sınırlı olan hayat çok iyi değerlendirilmelidir.

               İnsan, kutsallığına uygun davranmalı, dünyanın ahiretin tarlası olduğunu unutarak, faziletlerle rezaletleri birbirine karıştırmamalıdır.

               Kur’an’da:

  • “Her insanın amelini boynuna doladık. İnsan için kıyamet gününde açılmış olarak önüne konacak bir kitap hazırlarız. Oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter deriz” (İsra:13-14)
  • “Kitabı sağından verilenin hesabı kolay olacak, o sevinecek, solundan olanın hesabı çetin olacak, üzülecek, yok olmak isteyecek, cehennem ateşine girecektir” (İnşikak: 7-13)
  • “Kıyamet günü kitapları önüne konunca: vay halimize, bu nasıl kitap her şey yazılmış derler. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır” (Kehf: 49) buyrularak insanın başıboş ve sorumsuz olmadığı, mutlaka yaptıklarının ve yapmadıklarının hesabını vereceği bildirilmiştir.

   Bir adam bir adama:

  • “Ahiret sorusu soruyorsun” der. Evet ahiret sorusu çetin olacaktır. Her şey aleyhte şahitlik yapacaktır. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır.

               Bir düğünü, bir seyahati veya acı bir kazayı filme aldığımız ve yıllar sonra aynen seyrettiğimiz gibi. Gizli kameralar dünyadaki her anımızı, bütün ayrıntılarına kadar kayda alıyor. Ahirette bize: “seyret hayatını” denilecek. Marifetlerini gören: “nasıl iş bu küçük büyük her şey kayda alınmış!” diyecek.

               Kur’an’da itirazın olmayacağını beyanla: “onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter” (Kıyamet:4) buyrularak parmak izine dikkat çekilmiştir.

               İnfitar suresinde de: “Şunu iyi bilin ki, üzerinizde muhafızlık eden sizi her an gözetleyen yazıcılar vardır. Siz ne yapıyorsanız onu görür ve yazarlar” (Ayet:10-12) buyrularak insan uyarılmıştır.                Evet filme alınıyoruz. Evet fişleniyoruz. Herkes fişleniyor. Her şey kayda geçiyor. Gizli yapılanlarda, saklanılanlar da bir gün apaçık ortaya çıkacak. Herkes her şeyi görecek ve bilecek. Hesap ondan sonra başlayacak.

               Rabbim amel defteri sağ tarafından verilenlerden ve hesabı kolay görülenlerden etsin.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir