HELÂL OLMAYAN KAZANÇ YOLLARI

Kişi, helâl yoldan kazanmaya, helâl iş yapmaya, helâlinden yiyip içmeye ve çoluk çocuğuna da helâl yedirip içirmeye mecburdur. Böyle yapmazsa, hak sahipleri ondan şikayet edecek, bedeni ondan davacı olacak ve eşi, çocukları kıyamet günü onun yakasına yapışacak; “Ya Rabbi! Bu bize haram yedirdi” diyeceklerdir.  Cenab-ı Allah insanın rızkını haramda yaratmamış, haram, insana rızık olarak verilmemiştir. İnsan harama muhtaç ve mecbur değildir. İnsan isterse, harama düşmemenin yolları vardır.  Son zamanlarda insan üzerinde artan baskılar, bazı inancı zayıf olanları haram yollara sevk etmektedir. Hz. Peygamberin ifadesiyle:

  • “Öyle bir zaman gelecek kişinin helakı karısının ve çocuklarının elinden olacaktır”
  • “Öyle bir zaman gelecek ki, kişi ele geçirdiği mal helâlden mi, haramdan mı aldırış etmeyecektir.” (Tecrid. Ter. 6/365)
  • Öyle bir zaman gelecek ki, ümmetim sabahleyin evlerinden müslüman olarak çıkacak, akşam kafir olarak dönecek.” (Müslim İman: 186) diyor.  

Cenab-ı Allah da şöyle buyurur:  

“Ölçüyü tartıyı adaletle yapın; insanlara eşyalarını eksik vermeyin; yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın” (Hûd: 85)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir