HEDEF TOPLUMUN UYUŞTURULARAK İMHASIDIR

Uyuşturucu pazarında batı pazarı doymuştur. Şimdi hedef, az gelişmiş kalabalık nüfuslu ülkelerdir. Bu ülkelerin arasında ülkemizde Pazar haline getirilmek istenmektedir.  

Şer güçlerin talimatında Türk gençlerinin eğlence ile, alkol ile uyuşturucu ile uyuşturulması talimatı vardır.

Amerika Irak’ı işgal ettikten sonra ilk verdiği özgürlük milli ve manevi direncini kırmak için uyuşturucu ve porno filmler dahil her türlü ahlaksızlığı serbest bırakmıştır. Daha önce de Afganistan’da aynı serbestliği getirmiştir. (14/05/2003. Vakit)

1800’lü yıllarda İngilizler, Hindistan’da afyon üretip, bol miktarda Çin’e sokarak Çinlileri uyuşturmaya başlamıştı. Vatandaşlarını uyuşmuş gören yetkililer 1931’de afyon kullanımını ve ithalini yasaklamıştır. Neticede Çin’le İngilizler arasında “Afyon Savaşı” olarak anılan ve tarihe geçen savaş çıkmıştır.

Uyuşturucu bir ülkeyi çökertme silahı olarak tarih boyunca kullanılmıştır.  

Sömürgeci ülkeler, milli direnci kırarak o ülke halkını oyalayarak ve uyuşturarak her türlü sömürüye müsait hale getirmektedirler.

Uyuşturucu, doğacak nesillere bile zarar verdiği için bu yola baş vurulmaktadır. Bağımlı olan kadınlardan doğan çocukların beyinleri tahrip olmaktadır. Süt yoluyla da çocuk uyuşturucu bağımlısı olmaktadır.

Millet olarak topyekün uyuşturulmak istenilen ülkelerden biri de Müslüman Türk milletidir. Bu yüzden ülkeyi yönetenler, aileler ve ilim adamları gereken tedbiri almalıdır. İnsanımız maddi ve manevi yok oluş demek olan bu tür tuzaklara karşı uyarılmalı ve eğitilmelidir.

Uyuşturucu tacirleri ellerindeki zehiri satabilmek için gece gündüz çalışıyor, sinsi tuzaklar hazırlıyor. Bunun için:

  • Erkek – kız arkadaş ilişkilerini kullanarak gençlere yaklaşıyor. İçlerinden kurye seçiyor. Bunalımlı, yalnızlık çekenlere yaklaşıyor.
  • Bazı eğlence merkezlerini seçiyor. Esrarlı sigara içine uyuşturucu katılan meşrubat ikram ediliyor.
  • Okul önlerinde seyyar satıcıları kullanıyor.
  • Çeşitli bahanelerle gezi ve eğlenceler düzenleniyor.  

Unutmayalım, tonlarla yakalandığı bildirilen miktar, devede kulaktır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir