HAZIR OLMADAN HACCA GİDİLİR Mİ?

Bir yere giderken maddi ve manevi nasıl hazırlık yapıyorsak, hacca giderken de mutlaka hazırlık gerekir. Çünkü bu, mukaddes bir yolculuktur.

İslâm‘ın şartı, haçtan ibaret değildir. Namazı vardır, oruç vardır, zekât vardır. Namaz yoksa, oruç çoksa, zekât verilmediyse, haç ibadeti bunlardan sonra gelir. Namaz, oruç, zekât tamam olacak ki, hac olsun.

İnsanın namaz, oruç borcu olabilir. Ancak bunları hesab eder, kılmayı, ödemeyi Allah‘a söz verir, ondan sonra yola çıkabilir. Yani sıra hacca geldiyse, bizde, ruhen, ahlâken ve helal rızık ile, hazırsak hac gereklidir. Yoksa birçoklarını değiştiremiyor. O hac onlara eziyet oluyor.

―Hacca gidip temizlenip gelivereyim‖ diyenler, hacca temiz olarak gitmelidir. Gerçekten temizlenmek ve değişmek niyetiyle gitmelidir ki, temizlensin. Hacı adayı, elinin kirini yıkmazsa Allah Onun kalbini temizlemez.

Sigara alışkanlığı olanlar bile onu bırakıp öyle gitmelidir. Çünkü bugün sigara içmek ihtiyaç olmadığı, israf olduğu, eziyet verdiği, pis koktuğu için haramdır.

Eskiden, samimi iki arkadaş sigara münakaşası yaparak hacca gitmişler. Kâbe‘ye varınca içmeyen, zemzemi içmiş, arkadaşına ―sende bir sigara iç‖ demiş. Arkadaşı : ―Burada olur mu?‖ diye çıkmış. Öbürüde : ―Burada olmazsa diğer yerlerde neden olsun?‖ demiş.  

İçi yanmayan, hazır olmayan gitmemeli.

Çoklarımız sadece maddi hazırlık yapıyor, manevi hazırlık yapamıyoruz. Ahiret hazırlığı olarak mezar, kefen satın almak gibi yapıyoruz.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir