HAYVANLARA LANET

Peygamberlerimizin (sav), cenab-ı Allah’ın yarattıklarına sövmeyi, lanetlemeyi yasaklamıştır.

Cenab-ı  Allah da yarattıklarına, zamana ,horoza, hayvana, rüzgara sövüp Lanet edilmesini yasaklamıştır.

Bu konuda  cenab-ı Allah şöyle  buyurur: 

-“Ey Adem oğlu ! mahlukatımı (yarattıklarımı) Lanetleme  yoksa  Lanet sana geri  döner.” (H.Hüsnü erdem, 40 kutsi  hadis  :9)

                                                                                                                    

-“Ademoğlu zamana söverek  beni  üzüyor. Çünkü gece gündüzü ben  çeviririm.” (1.Canan . Hadis: 14/541)

                                                                                                                    

Kur’anda  şöyle buyrulur:

-“Allahtan  başkasına  tapanlara ve putanlarına sövmeyin. Sonra  onlarda bilgisizce Allah’a  söverler…”(En’am:108)  Bu ayetle  Lanete sebeb olunmaması konusunda uyarı  vardır

                                                                                                                    

Peygamber (as) sövme  ve  Lanetleme konusunda  şu  uyarılarda bulunmuştur”

-“Bir  müslümana sövmek fısktır. Onunla savaşmak küfürdür “  Riyaz.üs Salihın:3/145)

-“ Müslüman  ölülerine   sövmeyin .   ayıplarını söylemeyin . çünkü onlar  iyi veya kötü amellerinin karşılığını görecektir.” (Age 3/147)

-“ Sakın rüzgara Lanet etmeyin  “ (i.Canan,Hadis Ans:14/542)

-“ Ölüler hakkında kötü kunuşmayın sonra dirileri üzersiniz (Age:14/544)

-“Horoza sövmeyin,  zira o namaz için uyandırın.”(Age:14/546)

                                                                                                                    

-“Haksızlık edene Lanet  ahirete bir şey  bırakmaz.” Peygamber  (as) buyurur:

-“Kim  kendisine haksızlık edene beddua  edip  Lanetlerse,  dünya da  ,  intikamını almış

olur.”(B.hadis  külliyatı:5/240)

                                                                                                                    

Rasülüllah (sav) ashabıyla otururken rüzgar  bir adamın elbisesine savurtunca  adam rüzgara Lanet okumuştu.

Peygamber (as) ona:

-Rüzgara Lanet  etme!” buyurmuştur. (Age  :4/276)

                                                                                                                    

-“zaman bozuk demeyin. Çünkü zamanı yaratan Allah’tır. Kötü olan zaman değil insan ve insanın yaptıklarıdır.”

Bir Allah dostu şöyle demiştir:

-“Ey oğul ! Kimseye Lanet  etme  zira o Lanete  müstehak  değilse, Lanet sana döner .”

Hayvana bile Lanet etme . zira melekler sana Lanet eder. Bu sözlerle lanet eden kimseye Lanetin geri  döneceğini  ifade etmiştir.

                                                                                                                    

Bir yolclukta bir kadın devesinin yavaş yürüyüşünden  sıkılmış ve ona  :

– Lanet  olsun !”    demişti.

Bunu duyan  peygamber  (as) o kadına :

-Devenin üzerindeki  eşyaları  al, deveyi  serbest bırak.  Çünkü  o artık Lanetlenmiştir  .”  diyerek kadını  uyarmıştır.(Riyazlüs-Salihin:141) o deveye ondan  sonra hiç kimsenin ilişmediği söylenir.

                                                                                                                    

Peygamber (as) ashabı  ile otururken  rüzgar  bir sahabinin  elbisesini  açmıştı. Onun utancını  gören bazıları  Lanet etmişlerdi.  Bunun  üzerine  peygamberimiz  (sav):

“ rüzgara Lanet etmeyin.   Ona  sövmeyin.  Zira rüzgarda  cenab-ı  Allahın emrinde  vazifelidir.

“bir şey Lanetlik değilse , Lanet geni döner”  buyurdular.  (Ebu devlet , edep :53)

Lanetin geri dönme endişesi ile  sadece  insana değil, hiçbir şeye Lanet edilmemelidir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir