Hayvana zulüm haramdır

Yunus: “Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü” demiştir. Hayvanları sevmek, onlara merhamet etmek Allah’ın affına sebep olabilir.

Peygamber (as) şöyle der:-“Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır” (Müslim, selam:153) buyurmuştur. 

Gazneli Mahmut, hocasından kendisine öğüt vermesini ister. Hocası ona şöyle öğüt verir:

 • Günahın her çeşidinden sakın.
 • Namazı cemaatle kıl.
 • Allah’ın kullarına cömert ol.
 • Yaratılanlara şefkatle davran.”

Cenab-ı Allah; iki hakkı helal etmem; kul hakkı, hayvan hakkı” buyuruyor.

 • Hayvanı yaşadığı ortamdan alıp, kafese koymak hapsetmek,
 • Hayır kurumları yararına da olsa hayvan dövüştürmek,
 • Zararlı hayvanda olsa işkence ederek öldürmek,
 • Hayvanın neslini devamdan alıkoymak, 
 • Hayvanı canlı yem olarak kullanmak,
 • Aç, susuz bırakmak fazla yük yüklemek, 
 • Hayvanı dövmek,
 • Sağılı hayvanın sütünü tamamen alıp, yavrunun hakkına tecavüz etmek,
 • Hayvanı boğazlarken acı çektirmek.
 • Keyfi balığı yakalayıp çektirerek geri bırakmak, oltaya canlı solucan ve böcek takmak, hayvana yapılan zulumdür. Kıyamet gününde hakkını alacaktır.
 • Ebu Hureyra (ra) şöyle anlatmıştır.
 • Peygamberimiz geçmişteki peygamberlerden birini karınca ısırdı. Canı yanında karınca yuvasının yakılmasını istedi ve yuva yakıldı.
 • Allah ona şöyle vahy etti: “Bir karınca ısırmıştı. Sen tesbih eden bir ümmeti yaktın” (Buhari Cihad:152)
 • Bir zat kuşun yuvasından yavrusunu alıyor. Anası etrafta çırpınarak uçmaya başlayınca, Hz. Peygamber (as):
 • Bu kuşu yavru acısı ile sızlandıran kim? Diyor.

Adam:

 • Benim ya Rasulluhlah” diyor. Allah Rasulü:
 • Yavrusunu anasına geri ver! Diyor. 

Allah Rasulü bir karınca yuvasının yakıldığını görünce: 

-Bunu kim yaktı? Der.

 • Biz yaktık” diyenlere:
 • Ateş ile azap ancak alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Böyle yapmayın” demiştir. (Seçme hadisler:224/45)

Zevk için hayvan öldürmeyi, zevk için avlanmayı Peygamber (as) yasaklamıştır. 

Mekke’nin fethine giderken yol kenarındaki yavru köpeklerin zarar görmemesi için ordu geçinceye kadar başlarına asker dikmiştir. Kurban olacak hayvanı önceden aç bırakarak, kanı yavaş yavaş aksın diye çabuk kesmemek, acı çektirmek, kıyamet gününde o hayvanın şikayetçi olmasına neden olur. 

Kör bıçakla kesmek, hayvanı sürüklemek kesilen hayvanları göstermek, hayvanı kurban olmaktan çıkarır.

Peygamberimiz (sav): “Hayvanı boğazladığınızda güzel boğazlayın, öldürdüğünüzde güzel öldürün. Boğazlamadan bıçağı bileyin. Hayvanı yormayın rahat ettirin” buyurmuştur: (Ebu Davut, Dahaya:2797)

Hayvana temas edenin cezası, hayvanın ve temas edenin ikisinin de öldürülmesidir” buyurur. (Tirmizi, hudud:23)

Bir hadislerinde de:

-“Bir kadın kediyi hapsetti. Yedirip, içirmediği için kedi öldü. Cehennemlik oldu” buyurmuştur. (Buhari, enbiye:54)

İspanyadaki gibi boğaların eziyet edilmesi, oklarla kanlar içinde bırakılıp eğlenilmesi apaçık hayvana zulümdür.  Hayvana yapılan zulmün cezası da ağırdır. Kıyamet gününde mislini hayvan ona yapacak, helalleşme böyle olacaktır.

Görülüyor ki hayvan da hak sahibidir. Onların hakkına da riayet edilecektir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir