HAYVAN HAKKI

Cenab-ı Allah insanı yarattıktan sonra işini kolaylaştırsın diye hayvanları yaratmış ve insanın hizmetine vermiştir. 

Hayvanlar, insanların her şeyinden yararlandığı varlıklardır. Hiçbir canlı faydasız ve boşuna yaratılmamıştır. 

Cenab-ı Allah Kur’an’da şöyle buyuruyor:

“Onlara binmeniz ve süs için atları, katırları ve merkepleri (yarattı). Ve daha sizlerin bilmediğiniz neleri yaratmaktadır.” (Nahi 16/8)

“Ellerinizin yaptıklarından kendileri için nice hayvanları yarattığımızı görmüyorlar mı? Böylece onlar, bunlara malik oluyorlar.” (Yasin 36/71)

“Biz onlara kendileri için boyun eğdirdik; işte bir kısmı binekleridir, bir kısmının da etini yiyorlar.” (Yasin 36/72)

“Onlarda kendileri için daha nice yararlar ve içecekler vardır. Yine de şükretmeyecekler mi?” (Yasin 36/73)

Hayvanların yaratılması insan için bir nimettir. Etinden, sütünden, derisinden, yününden, gübresinden ve her şeyinden istifade ederiz.

Cenab-ı Allah: “Kul ve hayvan hakkı ile huzuruma gelmeyiniz” buyurarak hayvan hakkına dikkat çekmiştir. 

Bu durumda hayvanda hak sahibidir. 

Hayvan hakkı, kul hakkı kadar önemlidir. Çünkü dünyada hayvanla helalleşme olamaz. Cenab-ı Allah da: “Hayvan hakkı ile gelmeyin” diyor. 

  • Hayvan aç susuz bırakılamaz.
  • Fazla yük yüklenmez – Dövülmez, dövüştürülmez – Keserken acı çektirilmez.
  • İşkence edilmez.
  • Canlı canlı yem olarak kullanılmaz.
  • Hedef olarak ateş edilmez.
  • Hayvana karşı merhametli olunacaktır.

Kanuni: Karıncaları öldürmek için fetva istediği Ebussuud Efendiye:

“Dırahta ger ziyan etse karınca, zarar var mıdır ânı kırınca” demiş oda:

“Yarın Hakk’ın divanına varınca, Süleyman’dan hakkını alır karınca” cevabını verir. Boynuzsuz koyun boynuzlu koyundan öcünü alacaktır. Hayvan kıyamet gününde kendisine yapılanı aynen yapacak ve toprak olacaktır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir