HAYAT BOYU HARAM OLAN ŞEYLER

Cenab-ı Allah insanı yaratmış, ihtiyacı olan herşeyi de ona sunmuştur. Hayatı boyunca yapıp yapmayacağı şeyleri de ona bildirmiştir.  

 • İnsan, Allah’ın verdiği hiçbir şeyi, vücudunu, hayatını, kendisine sunulan nimetleri kötü yönde kullanmayacaktır.  
 • Eline, beline, diline sahip olacak ve her türlü kötülükten koruyacaktır.  

Cenab-ı Allah şu kötü huyları her müslümana haram kılmıştır:   

 • Kötü düşünmek, kötü niyet taşımak,  
 • Sözünde durmamak, sözünden caymak,  
 • Dilini muhafaza etmemek, kaba konuşmak, iftira atmak, dedikodu yapmak, söz taşımak, yalan söylemek, sövmek, lânet okumak, beddua etmek, alay etmek,  
 • İki yüzlülük, münafıklık yapmak, riyakarlık yapmak,
 • Hased etmek, düşmanlık yapmak,  
 • Kötü zanda bulunmak, kusur aramak,  
 • Müslümanın başına gelen kötülüğe sevinmek,  
 • Aldatmak, eziyet etmek, zulmetmek,  
 • İyiliği başa kakmak,  
 • Övünmek, gururlanmak,  
 • Borcunu ödememek veya zamanında ödememek,
 • Hak yemek, faiz yemek,  
 • Ahlaksız, hayasız ve iffetsiz söz söylemek, davranmak ve giyinmek,  
 • Haramlardan günahlardan kaçınmamak,  
 • Anaya babaya haksız yere isyan etmek,  
 • Zina yapmak, zina iftirasında bulunmak,  
 • İçki içmek, kumar oynamak,  
 • Büyücülük, falcılık yapmak,  
 • Hırsızlık yapmak, rüşvet almak vermek,  
 • Fitne çıkarmak bozgunculuk yapmak,  
 • Allah’a isyan etmek, ibadetleri terk etemek,  
 • Günahlarda ısrar etmek, sakınca görmemek vb…

Hz. Peygamber, etrafında toplanmış müslümanlara şöyle diyor:  

 • Sizler şu konularda bana söz verin, ben de size cennet ve şefaat sözü vereyim. Nedir onlar? Denilince Hz. Peygamber:  
 • “Namazınızı kılın, zekatı verin, emanete riayet edin, zinadan uzak durun, haram lokma yemeyin, asla yalan söylemeyin gıybet etmeyin.”
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir