Hastaya okunacak dua

Allahumme âfinî fi-cesedî ve âfinî fi beseri vec’alhul vârise mini lâ-ilahe illellahu’l-halimu’l kerîmu, subhanellahi Rabbi’l-Arşı’l-azîm. Velhamdu-lillahi

Rabbi’l âlemîn.”

Allah’ım ! Bana cesedimde afiyek, görmemde afiyet ver. Görmemi bana vâris kıl. Halim, Kerim olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın rabbi olan Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir