HARAMIN TASFİYESİ NASIL OLUR?

Gayri meşru yoldan sağlanan kazanç haramdır. Yenmez, içilmez. Eşi haramdan kazanan kimse, mecbur değilse, kocasının kazancından yiyip içmez, mümkünse, çocuklarına da yedirip içirmez. Yemeye ve yedirmeye mecbursa, ancak ihtiyaç kadar yer, zorunlu olduğu kadar harcar. Burada vebal kocanındır.  

  • Yapılan bir işle kötülüğe sebep olunuyorsa, elde edilen para müşru değildir. Şarap fabrikasına üzüm satmak gibi…
  • Sonucu itibariyle tütün ekmek de meşru değildir.  
  • Günah işlenen ortamlarda çalışmak da meşru değildir.  
  • Hak etmeden sağlanan para da helâl bir para değildir.  
  • Dinin yasakladığı bir işin yapıldığı yerde çalışmak da meşru değildir. İhtiyaç sahibi olan, günahsız iş arayışı içinde olmalıdır. Çünkü günaha sebep olmak da günahtır. Vasıta olmak da günahtır. Hatta günaha rıza da günahtır.  

Haram karışmış bir mal nasıl temizlenir?

Bir müslüman, baştan meşru iş yapacak, işinde helâle yönelecek, helâl talebinde bulunacak, helâl niyeti taşıyacaktır.  

Buna rağmen meşru olmayan bir yolla malına haram karışır, kendisine bir şey ulaşırsa;

  1. Bilinen, hak sahibine iade edilir, hellallaşılır. İade imkânı olmazsa, o hak sahibinin hayrına ihtiyaç sahiplerine verilir  
  2. Faiz, gasb, hırsızlık, buluntu gibi yollarla intikal eden bir malı ihtiyaç sahiplerine dağıtır.  
  3. Haram, mala kısmen karıştıysa, o zaman vicdanının kabul edeceği miktar ayrılır, ihtiyaç sahiplerine verilir.  
  4. Hak topluma ait ise, o hak toplum yararına hizmet veren bir kuruma bağışlanır. Sevap beklenmez.  
  5. Hak sahibinin mirasçıları varsa, onlarla helâllaşılır. Sonunda da bir miktar sadakadan sonra tevbe edilir.  

Haklar iade edilirken, meseleyi açıklamak fitneye sebep olacaksa, açıklanmaz, “Rabbim beni affet” denir.   

Hak sahibi müslüman değilse, hak gene iade edilir, özür dilenir. Hicret sırasında peygamberimizin putperestlerin, müşriklerin emanet ettikleri malları, Hz. Ali (ra) vasıtasıyla iade etmiştir.  

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir