Haramı helallaştırmak

Harama helal demek helale haram demek büyük günahtır. Allah’a isyandır. İnkarı ise küfürdür.

Dinde bana göre, benim aklıma göre demek veya falan şöyle dedi demek kimseyi kurtarmaz.

Peygamber (as) şöyle diyor:

“Günahta insanlar kendilerini mazur görmedikçe asla helak olmazlar.” (Rumuz:354/2)

Ne yapalım devir böyle

Herkes böyle yapıyor

Ne derler gibi bahane uydurmak haramı meşrulaştırmaz.

Bir hadiste:

“Allah’ın kitabında haram kılınan kıymete kadar haramdır” buyurmuştur. (Ramuz:495/8)

Haram her yerde haramdır. Dar’ül-harp faiz, enflasyon gibi kılıflarla haram helalleştirilemez. Devletin içki üretmesi içkiyi meşrulaştırmaz.

Peygamberimiz (sav): “Kur’an’ın haram kıldığını helal sayan Kur’an’a inanmamıştır” buyurur.  (Hadis Ans:2/142)

Bir hadislerinde de:

“Allah’ın kitabında helal kıldığı kıyamete kadar helaldir. Haram kıldığı da kıyamete kadar haramdır” buyurmuştur. (Ramuz:495/8)

Kur’an’ın hükümleri kıyamete kadar baki olduğuna inanan, haramı helal saymak için mazeret aramaz.

Kur’an’da:

“Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak” bu helaldir, şu haramdır” demeyin. Çünkü Allah’a karşı yalan uydurmuş olursunuz: Şüphesiz Allah’a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler.” (Nahl:116) buyruluyor.

Allah’ın kitabında helal kılınan da haramlaştırılmayacaktır. (A’raf:32, Maida:87, Yunus:59)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir