HARAMI HELÂL SAYMAK

Bir şey haram kılındıysa o, kıyamete kadar, her zaman, herkese haramdır. Çünkü Allah’ın hükmü değişmez. Değiştirilirse, din değişmiş olur.

Helâl olan bir şeyde harama dönüşmez. Çünkü her şeyi bilen Allah, fayda ve zarar ölçüsüne göre, bir de imtihan için helâl ve haram olan şeyleri bize apaçık bildirmiştir. Allah’ın dini İSLÂM, kıyamete kadar bâkidir. Çağ, menfaat gibi şeyler bahâne edilerek dinin emir ve yasakları hakkında yorum yapılamaz. Bana göre, aklıma göre, zamanımıza göre denilemez. O zaman Allah’ın dinine müdahale etmiş oluruz. Haramı kabul etmeyen, helâl sayan, küfre girer.

Kur’an’da:

“Yoksa onların, Allah’ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var? Eğer erteleme sözü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. ġüphesiz zalimlere can yakıcı bir azab vardır.” (ġurâ : 21) buyrulur.

Din, değiştirilemez, azaltılıp çoğaltılamaz.

İşin birde çığır açma yönü var. Yanıltılan insanların vebâl yönü vardır.

Unutmayalım, günah, sadece işleyenlere ait değildir. O günahın işlenmesine sebep olan, o günaha bizzat ortak olur.

Allah’a ve peygambere uymayan, sapıklıktadır. Allah ve Rasûlüne uyanın yüzü kızarmaz, zarar görmez. Allah ve Rasûlünün emir ve yasaklarını yerine getirmek zor değildir, getirmemek, reddetmek zordur. Meselâ; içki içmek kolaydır, faiz yemek kolaydır, adını değiştirir yersiniz. Zaten bazı şeyleri, imanı tam olmayanlar bazı haramları değiştirdiler.

Hangi ülke olursa olsun müslümanlar arasında helâl haram farkı olmaz. (Faiz, hırsızlık gibi)

Kur’an’da: “Yeryüzünde temiz ve helâl olan şeyleri yiyin. ġeytanın adımlarına uymayın şüphesiz o sizin için apaçık düşmandır. (Bakara : 168)

-Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin.” (Bakara : 172) buyrulmuştur.

Bilmemek mazeret olmaz. Bilecektir öğrenecektir. Hz. Peygamber:

-“Alimin günahı bir günahtır, cahilin günahı iki günahtır. Cahil, hem günah işlediği, hemde öğrenmediği için iki defa azab olunur.” (Râmuz:286/8)

-“Allah haramı haram, helâli de helâl kıldı. Allah’ın haram kıldığı kıyamete kadar haram, helâl kıldığı da kıyamete kadar helâldir.” (Râmuz:425/8)

-“Günahta insanlar kendilerini mazur görmedikçe asla helâk olmazlar”. (Râmuz:354/2)

-“Siz benim yanımdaki gibi kalsaydınız melekler sizi evlerinizde ziyaret ederlerdi. (Râmuz : 357/2) buyurmuştur.

-Izdıraplarımızın kaynağı, islâmı samimi olarak yaşamamaktır. Bize müdahale etmek, Allah’ın hükmünü değiştirmek düşmez. Bize Allah’ın emrine uymak, dini yaşamak düşer.

En büyük hatalarımızdan biri de öğrenmemek ve öğrendiğimizi yaşamamaktır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir