HARAMI HELÂL KILMA YETKİMİZ VAR MI?

Bir şeyin haram veya helâl kılınma yetkisi Cenab-ı Allah’a aittir. Bizim haramı helâl, helâli haram kılma yetkimiz yoktur. Bu yetki peygambere bile verilmemiştir.

-Günümüz devrimiz, şartlar diyerek hüküm değiştirilemez.

-Başkalarının yapması, etmesi, haramı meşrulaştırmaz.

-Kötüler örnek alınmaz.

-Bazı şeyler bahane olamaz. Meselâ; enflasyon faizi helâl kılmaz.

-Haram, zamana kişiye mekana göre değişmez.

-Bir şey haramsa bütün müslümanlara haramdır. Helâlse bütün müslümanlara helâldir.

-Bizim dine müdahale yetkimiz yoktur. Dine müdahale, insanın dinden çıkmasına neden olur.

Hz. Peygamber şöyle buyurur:

“Ümmetim yetmiş” fırkaya ayrılır. En fenası, dini işlerinde kendi fikri ile hüküm verir de haramı helâl, helâli haram sayar.” (Ramuz’el-Ehadis:256/4)

Cenab-ı Allah bize bazı şeyleri haram, bazı şeyleri de helâl kılmıştır. Meselâ; pekmez helâl, şarap haram, kuzu helâl, domuz haramdır.

Allah’ın hükmü değişmez, değişirse din değişmiş olur.

İçkiyi içmemiz, domuzu yememiz, faizin yayılması, içkinin adının değişmesi, miktarının fazla oluşu ile piyango, loto, toto, vakit geçirmek için tavla oyunu, havaların sıcaklığı ile açıklık vs. meşru olmaz.

İslâmi değerler, emirler, yasaklar değişmez, mazeret ileri sürülüp hakkında nâs (Ayet, hadis, icmanın fetvası) bulunan konularda içtihad caiz değildir.

Hz. Peygamber: “Kur’an’ın haram kıldığını helâl sayan, Kur’an’a inanmamıştır” (K. Sitte: 2/142, İ. Canan).

-Allah’ın kitabında helâl kıldığı, kıyamete kadar helâldir haram kıldığı da kıyamete kadar haramdır” (Râmuz : 495/8).

Kur’an’da 1-“Yoksa onların Allah’ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var? Eğer erteleme sözü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Zalimlere can yakıcı azap vardır.”

(ġûrâ : 21)

2-“Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak “Bu helâldir, şu da haramdır” demeyin.

Çünkü Allah’a karşı yalan uydurmuş oluyorsunuz. ġüphesiz Allah’a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler.” (Nahl:116)

3-“De ki : Allah’ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı…” (A’raf :

32)

4-“Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve temiz şeyleri, siz haram kılmayın ve sınırı aşmayın Allah sınırı aşanları sevmez.” (Mâidâ:87)

5-Allah’ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yeyin ve iman etmiş olduğunuz Allah’tan korkun.” (Mâidâ:88)

“De ki: Allah’ın size indirdiği rızkın bir kısmını haram, bir kısmını helâl mi kıldınız?”

(Yunus:59)

Hz. Peygamber de şöyle bildiriyor:

-“Bir zaman gelecek, ümmetimden bazıları zina etmeyi, ipekli giymeyi, içki içmeyi def ve dümbeklerle eğlenmeyi helâl ve mübah sayacaklar…” (Tecrid-i Sarih Terc. 12/46)

-“Bir zaman gelecek ki, insanlar Kur’an okurlar, ibadet ederler, bid’atlerlede meşgul olurlar. Lâkin bilmedikleri cihadden müşrik olurlar. Okumalarına ve ilimlerine bedel rızık alırlar ve dünyayı din karşılığında yerler işte bunlar, kör deccalin evânesi olacaklardır.” (Râmuz:504/3) buyurur.

Buna göre insanların inancı zayıfladıkça dinden uzaklaşacaklar, günahı meşru, haramı helâl sayacaklardır.

Dinin kurallarını Allah koyar. Kul ister kabul eder, isterse kabul etmez. Eğer inanırsa, dini aynen kabul etmek zorundadır. İnanmazsa, zaten tartışma hakkı yoktur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir