HAK SAHİBİ HAKKINI ALACAK

Kıyamet günü mükafat da, cezada tastamam verilecektir.Halk arasında boynuzlu koyundan boynuzsuz koyun hakkını alacaktır.İnancı her zaman var olmuştur.

Allah(c.c.) şöyle bildirir:

  • “Her nefis ölümü tadacaktır. Kıyamet günü ecirleriniz size mutlaka ödenecektir.” (Ali İmran:185) Dünyada bazı şeyleri Allah’a havale edenler haklarını tastamam alacaklardır.

Hatta günahları bile karşı tarafa verilecektir.

Hz.Peygamber soruyor:

  • “Müflis kimdir?” Cevap verirler:
  • “Parası olmayan” derler.

Hz.Peygamber: “Müflis, namaz, oruç ve bazı iyi amellerle geldiği halde, falana sövdüğü, falana iftira ettiği, falanın hakkını yediği, haksızlık yaptığı için iyilikleri hak sahibine dağıtılan kişidir. İyilikleri tükenirde hak sahiplerinin hakları kalırsa, onların günahları alınıp onlara yüklenir, sonrada cehenneme atılır. İşte iflas eden kimse budur.” (Müslim,Birr:60) buyurur.

Demek ki; kul borcundan son derece sakınılacaktır. Belki azıcık borç ve hak yüzünden pek çok ibadetin sevabı uçup gidecektir. Bu yüzden Peygamber(as) üzerinde kul borcu olanın ödeyinceye kadar cenaze namazı kılmaz, cenazeyi defnetmezdi.

Kendindekine razı olup başkasının hakkına tecavüz etmeyen kıyamet gününde sıkıntıya düşmeyecektir. Ahirette huzur isteyen, bu dünyada günahtan,haramdan,ateşten kaçtığı gibi kaçmalıdır ki; cehennem ateşinden korunsun.

Aslında cehennemde odunda yoktur, ateş de yoktur. İnsanlar odunu ve ateşi kendisi götürür. Cennette de aslında, güzellikler ve güller yoktur. Cennete gidenler, güzellikleri  ve gülleri kendileri götürür.

Bir sahab: Hz.Peygamber’e hizmette bulunur, onu memnun eder. Bunun Üzerine Peygamber(as) sorar:

-Ne istersin?

O sahabe cevap verir:

-Cennette seninle beraber olmak isterim Ya Resulallah.

Peygamber (as) ona şöyle der:

– “Öyleyse namazı güzel kılmakla bana yardımcı ol” buyurur. (Müslim, Salat:226)

İnsanı cennete de, cehenneme de götürecek kendi amelleridir. Bir insanın dünyadaki yaşayışına göre hakkı cennetse ona cennet verilir. Cehennemse ona da Cehennem verilir. Kimseye haksızlık ve adaletsizlik yapılmaz. Hak etmeden cennet beklemek Allah’ın adaletine ve cennetliklere haksızlık olur.

Ahmet Taşgetiren Cennetin yol haritasını şöyle çizmiştir:

-Her akşam, günlük muhasebe yap. Bunun için beş-on dakikanı ayır. Günlük hayatını tara. İnsan ilişkilerinden tut, kazancına kadar, her şeyi süz. İçinden İslam’a uygun olmayan bir şey çıkarsa, onun için tevbe et. Bir başkasını ilgilendiriyorsa, en yakın zamanda ondan helallik dile. Hatanı gider. Gönül kırdı isen gönül al, zarar verdi isen tazmin et, gıybet ettiysen af dile…

-Ölümü sakın unutma. Sakın unutma. Her nefesin yanında bir ölüm meleği bulunabileceğini düşün. Ölümün insanın önüne bir büyük mahkeme çıkaracağını bil..

-Ahirette Sevgili Peygamberimizle yüz yüze geldiğimizde O’nun ümmeti olduğumuzu gönül huzuru içinde söyleyebilecek, unutmak zorunda kalmayacak bir yol tutalım.

-Boğazından giren lokmanın helal olmasına dikkat et. Kazancına dikkat et. Şüpheli şeylerden kaçın. Temiz kazan, mevcut kazancını da temizle. Haram karışmışsa, onu malının içinden çıkar. Bunun için İslam alimlerinin gösterdiği yolları uygula. Haram, kul hakkı karışmış, faiz bulaşmış bir malla ahirete gitme. Allah Teala’nın “Faiz yiyen, kabirden şeytan çarpmış gibi kalkar” tehdidini unutma. Az fakat temiz olan, çok fakat kirli maldan hayırlıdır, unutma.

-Namaz vakitlerine itina göster. Mazeret arama. Namaz müminin hayatını denetleyen bir gözcü gibidir. Namaza yardımcı ol. Namaz vakitlerini, günlük hayatını sorgulamak için fırsat bil.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir