HADİSLERE GÖRE CENNETLİKLER

Hz.Peygamber şöyle buyurur:

 • “Miraçta İbrahim (as) ile karşılaştım: Bana: “Ey Muhammed (as) ümmetine benden selam söyle,ve haber ver ki; Cennetin Toprağı temiz,suyu tatlıdır,arazisi düzdür,boştur. Oraya atılacak tohum da “sübhanellahi, velhamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber” cümlesidir dedi.” (İ.Canan, K.sitte:6/113)
 • “İstemeyenler hariç,bütün ümmetim cennete girecektir.”
 • “Kim istemez cennete girmeyi? Dediler.
 • “Kim bana itaat ederse cennete girer,kim asi olur,itaat etmezse o istememiş demektir.” (K.sitte:12/ 436)
 • “Şu ümmetim, rahmete mahzar olmuş bir ümmettir. Ahirette azaba maruz

kalmayacaktır. Onun azabı dünyadadır. Fitneler, zelzeleler ve katl.” (K.sitte:12/437)

 • “Cennete giren, nimete mahzar olur,eziyet görmez, ölümle karşılaşmaz, elbisesi eskimez, gençliği kaybolmaz.”( K.sitte:14/231)
 • “Bir kimse cennetlik olarak ölünce ,yaşı ne olursa olsun, otuz yaşında bir kimse olarak cennete girer ve bu yaş hiç değişmez. Cehennemlikler içinde durum böyledir.” (K:Site:14/263)
 • “Cennet ehlinin vücudu kılsız,yüzü sakalsız, gözleri sürmelidir, gençlikleri zail olmaz, elbiseleri eskimez.” (K.sitte:14/263)
 • “Miraçta benim ümmetimi dövme yapmayanlar, uğursuzluğa inanmayanlar, tevekkül edenler olarak gördüm.”

“Cennet ehli daima genç ve sıhhatli olacaktır, ölmeyecekler, hastalanmayacaklar, ihtiyarlamayacaklar, asla üzülmeyeceklerdir.”

“Cennettekiler parlak yüzlüdürler. Altın gümüş kaplardan yer içerler. Allah’ı zikrederler, genç 33 yaşında olurlar. (İbn-i Hacer Heytemi, Helal Haram:2/758)

Bir münadi cennet ehline şöyle der:

“Siz cennette ebedi kalacaksınız, hastalanmayacaksınız, ihtiyarlamayacaksınız, üzüntü, sıkıntı görmeyeceksiniz. İşledikleriniz karşılığı size cennet verilmiştir.”(Müslim 4/2189)

Yunus suresi:10: “Cennetlikler hallerinden memnun olurlar.”

Cabir(ra)’den:

Resulullah (sav) şöyle diyordu:

“Cennet halkı, orada yerler, içerler, fakat tükürmezler; küçük ve büyük abdestlerini yapmazlar, sümükleri akmaz, burunlarını silmek zorunda kalmazlar.”

“Yedikleri ne olur?” diye sordular.

Peygamber (sav) şöyle cevap verdi:

“Geğirti ve misk gibi ter halinde çıkar.” (Müslim)

Allahü Teala buyurur ki;

“Takva sahipleri, bahçelerde ve orada akan ırmaklar arasındadırlar. (Kendilerine) “Selamet içinde (her türlü korkudan) emin olarak girin cennete” denilir.” (Hicr suresi,46)

“Bugün cennet ehli, zevk ve eğlence ile meşguldürler, arzu ettikleri her nimetin sevinci içindedirler. Kendileri ve zevceleri gölgeler altında, koltuklar üzerinde kurulup dayanmışlardır. Orada onlara taze meyveler ve arzu edecekleri her şey vardır. Kendilerine rahmeti bol olan Rab’den (zaman zaman) selam gelir.” (Yasin suresi,55-58)

 • “Bana cennete giren üç kişi arz edildi. Bunlardan biri Şehit, biri iffetli olan iffetini koruyan, biri de Allah’a ibadetini güzel yapan ve efendisine hayırlı olan işçi idi.”(K.sitte :14/269)
 • “Cennet ehli,Cennette yerler içerler, ancak tükürmezler, abdest bozmazlar ve sümkürmezler.” (K.sitte:14/263)
 • “Cebrail bana geldi.” Allah’a ortak koşmadan ölen cennete girer” dedi. Zina etmiş, hırsızlık yapmış olsada mı? dedim “evet” dedi.” (Ramuz:10/4) (Günahını çektikten sonra)
 • “Allah’tan korkun,beş vakit namazı kılın. Ramazan orucunu tutun, malınızın zekatını verin,emir sahiplerine itaat edin ve Rabbinizin cennetine girin.” (Ramuz:14/4)
 • “Dört şey cennet hazinesidir.Sadakayı gizli vermek,musibeti saklamak, akrabayı ziyaret ,la havle vela kuvvete illabillah” demek” (Ramuz:70/2)
 • “Sözü hoş söyle,Selamı açıktan ver,akrabanı yokla gece herkes uykudayken namaz kıl,o zaman selametle cennete gir.” (Ramuz:72/14)
 • “İnsanları cennete en çok Allah korkusu ve iyi ahlak, cehenneme ise iki dudak arası ve iki bacak arası sokar.” (Ramuz:80/3)
 • “Cennet ve cehenneme girileceği sırada bir münadi:” Ey birbirlerine karşı haksızlık edenler birbirinizle ödeşin ondan sonra girin.”(Ramuz:44/6)
 • “Bir adam, cennete girdiği zaman ana-babasını, hanımını ve çocuklarını sorar.” Onlar senin derecene ve ameline ulaşamadı” derler. O kimse: “Ya Rabbi! ben hem kendim,hem de onlar için amel etmiştim” der.Bunun üzerine yakınlarının da onun yanına getirilmeleri emrolunur.” (Ramuz:44/7)
 • “Ben cennette şu kimse için köşke kefilim; Haklı olduğu halde mücadeleyi terk eden,şakada olsa yalan söylemeyen ve insanlar için ahlakını güzelleştiren.” (Ramuz:152/6)
 • “Cennete ancak Müslüman girer.Allah bu dini isterse facirlede teyid eder.” (Ramuz:141/6)
 • “Cennete girecek ilk üç kişi şunlardır:1-Şehit, 2-Fakir olduğu halde iffetini muhafaza eden ve dilenmeyen, 3-Rabbine ibadeti güzel yapıp, efendisinin hakkını da eda eden köledir. Cehenneme girecek ilk üç kişi de; 1-Halka musallat olan amir, 2-Allah’ın hakkını eda etmeyen zengin, 3-Mağrur olan fakir.”(Ramuz:160/1)
 • “Cennete ilk davet edilenler, çok hamd edenlerdir ki, onlar genişlikte de, darlıkta da

Allah’a hamd ederler:”(Ramuz:159/2)

 • “Cennete ilk önce girecek olanlar doğru tüccardır.”(Ramuz:161/1)

-“ Tevhid cennetin,hamd nimetin bedelidir.Cenneti de amellere göre taksim ederler.” (Ramuz:198/17)

-“Cennet kılıçların gölgesindedir.” (Ramuz:111/8)

 • “Siz Rabbinizi izdiham olmadan göreceksiniz,tıpkı şu ayı gördüğünüz gibi (Buna  nail olmak için)gücünüz yeterse sabah ve ikindi namazlarını kaçırmayın,seherde de zikredin.”(Ramuz:135/7)
 • “Üç şey vardır ki,bunu ancak ehli cennet yapar:
 • İlim peşinde olmak,
 • Ölülere merhametli olmak,
 • Fukarayı sevmek.”(Ramuz:264/10)

Cennetlik bazı işler:

“Ebu Hureyre (r.a.)’ den rivayet edildiğine göre Nebi (sa) şöyle buyurdu:

“Sabah veya akşam camiye giden kimseye,her gidişi için Allah cennette bir ikram hazırla(tı)r. (Buhari,Ezan 37)

 • “Rab olarak Allah’ı din olarak islami Peygamber olarak Muhammed’i seçip beğendim diyenden daha güzel sözlü kimdir o, cenneti hak etmiştir.” (Ebu Davut,Vitr:26)
 • “İlim talep eden, eşine itaat eden kadın,ana babaya ikram ve ihsanda bulunan evlat , Peygamberlerle beraber hesapsız cennete girer.”
 • “Cennet anaların ayağı altındadır.” (Ramuz:200/16)
 • “Cennet kılıçların gölgesi altındadır.”
 • “Allah yolunda ayağı tozlananlara cehennem ateşi haramdır.”

Kutsi hadiste şöyle buyrulur:

“Mü’min kulumun dünya ehlinden sevdiği birini aldığım zaman sabrederse, karşılığı cennettir.” (R.Salih’in: 32/2)

 • “Kulumu gözlerinden mahrum ettiğim zaman kulum şikayet etmezse, iki gözüne bedel ona cennet vardır.” (R.Salihın 33/9)
 • “Cennet ve Cehennem, sizden birinize nalının kayışı kadar yakındır.”(Ramuz:200/5)
 • “Olanca kuvvetinizle temizlenin zira cennete ancak temiz olanlar girecektir.” (Ramuz:258:12)
 • “ Üç kimse cennete hesapsız girecektir:
  • Elbisesini yıkar ama,yerine gideceği başka bir şeyi yoktur,
  • İki tencere yemeği aynı anda bulunmaz,
  • Ailesinden içecek bir şey istediğinde “hangisinden” diye soracak durumda

olmaz.” (Ramuz: 266/10)

 • “Her nimet zeval bulacaktır.Cennet ehlinin nimetleri müstesna.Her kaygının da arkası kesilecektir, Cehennem ehlinin kaygısı müstesna.Fena bir amel yaptığında arkasından iyi bir amel işle ki,onu yok etsin.” (Ramuz:342/15)
 • “Hiçbir kul yoktur ki,biri cennette biri cehennemde iki evi olmasın. Mü’minin cennetteki evi yapılır, Cehennemdeki evi yıkılır. Kafire gelince; Onun cennetteki evi yıkılır,

Cehennemdeki evi yapılır. (Ramuz:385/10)

 • “Cennete ancak merhametliler girer.” (Ramuz:458/6)
 • “Ümmetimden yetmiş bin kişi cennete hesapsız girecek: Bunlar: Dağlanmazlar, muska yazmazlar, kötülenmezler, Rablerine tevekkül eden kimselerdir.” (Ramuz:509/3)
 • “Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez.Biri: “Bir adam elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını severse?” dedi. Hz.Peygamber: “Allah güzeldir, güzeli sever”

Kibir, hakka razı olmamak ve halka hor bakmaktır.” (Ramuz:486/2)

 • “İnsanlar, düşük çocuktan şeyhi faniye kadar, otuz üç yaşında, Ademin yaratılışında,

Yusuf’      un      güzelliğinde,      Eyyubun      ahlakında      sürmeli,süslü      olarak              cennete

girerler.”(Ramuz:507/6)

 • “Kim kıyamet gününe şu üç şeyden uzakolarak gelirse,cennete girer:Kibir,emanete hıyanet ve borç.”(Ramuz:415/7)
 • “Kimseden bir şey isteme,sana cennet var.Kızma, cenneti hak edersin. Günde yetmiş kere istiğfar et.Allah yetmiş senelik günahını af eder. “Benim yetmiş senelik günahım yok dersen” baban için, Onunda yetmiş senelik günahı yoksa, ev halkın için,onlarında yoksa komşuların için.” (Ramuz: 473/1)

Hadislerde cennetliklerden ve insanı cennete götüren işlerden işte böyle söz edilmiştir.

Cennetliklerden olmaya çalışarak cennete gitmek,cennetlik iş yaparak cennetliklerden olmak çok kolaydır.

Rabbim bizi cennetlik ve cennette nur cemalini görenlerden etsin.

Ne mutlu dünya ve dünyadakilerin cazibesine kapılmayıp cennetlik olanlara.

Görülüyor ki, dünyadaki azıcık gayretle ebedi saadet ve sonsuz mutluluk elde edilecektir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir