HADİSLERE GÖRE CEHENNEMLİKLER

Hz.Peygamber şöyle buyurmuştur:

 • “Size cehennem ehlini haber vereyim mi? Onlar, kaba, cimri ve kibirli kimselerdir.” (İbrahim Canan, K.sitte:14/270)
 • “Cennete ne zengin, cimri, ne de kaba merhametsiz girer.” (K.sitte:14/270)
 • “Yaktığınız ateş,cehennem ateşinin yetmişte biridir.”(K.sitte:14/245)
 • “Allahü Teala, azabı en hafif olan cehennemliğe:
 • Eğer dünya her şeyiyle senin olsaydı, şu azaptan kurtulmaya bedel, fidye olarak verir miydin? diye soracak. Adam “Evet” diyecek. Bunun üzerine Allah (cc) ona: – “Dünyada ben senden daha azını istemiştim.” deyecek.(K.sitte:14/223)
 • “Allah Rasulüne soruldu:
 • Ateşe insanları en çok atan şey nedir?
 • “Ağız ve tenasül uzvu” buyurdu.(K.sitte:16/266)
 • “Üç kişi vardır cennete girmeyecektir: 1-Anne babasının hukukuna riayet etmeyen kimse, 2-İçki düşkünü olan kimse, 3- Verdiğini başa kakan kimse.” (K.sitte:16/291)
 • “Geçerli bir sebep yokken kocasından boşanma talep eden kadın cennetin kokusunu bile duyamaz.” (K.sitte:17/232)
 • “Dört grup insan cennete giremez: İçkiye devamlı, faiz yiyen, haksız yere yetim malı yiyen, ana babasına asi olan. (Tevbe ederse mesele yok.) (Ramuz el-ehadis:69/4)
 • “Cenneti gördüm,çoğu fakirlerdi.Cehennemi gördüm çoğu zenginler ve kadınlardı.” (Ramuz:73/9)
 • “Cehennem ehli kimseler: Böbürlenen, kaba, büyüklük taslayan, mal toplayan, iyiliğe mani olan kimselerdir.” (Ramuz:162/5)

“Cehennemde öyle bir değirmen vardır ki o,ilmiyle amel etmeyenleri öğütür.” (Ramuz:126/1)

 • “Cehennem de bir değirmen vardır ki, alimleri geri döndürür. Cennetten tanıyanlar,onlara:
 • Size ne oldu? Biz sizden istifade ettik, buraya geldik!der.
 • Biz size bir şeyler verirdik, fakat kendimiz onu yapmazdık, derler. (Ramuz:126/3)
 • “Kötü huylular cennete giremez.”

Ebu Umame anlatıyor: Bir adam Peygamberimiz (sas) “- Ey Allah’ın Rasulü, anne ve babanın çocukları üzerindeki hakları nelerdir? diye sordu. Peygamberimiz (sas): “Onlar senin cennet ve cehennemindir” buyurdular. (İbni mace, edep.1) Hadis-i şeriften, ana-babanın rızasını almanın, cennete girmeye; onları kırmanın da cehenneme girmeye sebep olacağı anlaşılmaktadır.

 • “Cehennem ehlinin azap yönünden en hafif olanı, ayaklarının alt çukuruna kor ateş konacak tencere gibi kaynatılacak.” (Et’Tergıp ve’t-Terhip 4/487)
 • “En hafif azap Ebu Talibin olacak. O iki nalin giyecek ve onunla beyni kaynayacak” (ibni Hacer ElHeytemi, Helal Haram 2/752)
 • “Cehennem ehlinin başına kaynar su dökülür, beyinlerinden karınlarına iner, bağırsakları kaynar ve ayaklarından akar gider. Sonra yine eski haline döner.” (Et’Tergıp ve’tTerhip 4/477)

Allhu Teala buyurur:

“Ayetlerimizi inkar edenleri yakın zamanda ateşe atacağız. Derileri yandıkça yerine başka deri yapacağız ki,azabı iyice tatsınlar. Allah azizdir, hikmet sahibidir.” (Nisa suresi,56)

Ne yapalım “yanar çıkarız” deniliyor. Kolay mı o…..

 • “Cehennem ehlinin vücudundan eriyen kan, su ve irinden bir kova dünyaya dökülseydi bütün insanları kokuturdu.” (Tirmizi:4/706)
 • “Allah hiçbir hayır işlememiş, cehennemde kömüre dönmüş bir çok kimse, son olarak cehennemden çıkar. Rabbim bunları cennet yolu üzerindeki nehirde yıkar ve cennete koyar.”

Cehennemden çıkan iman sahipleri azap izlerini ebediyen üzerlerinde taşıyacaklardır.

 • “Ahiret zorluklarla kuşatılmıştır.Dünya ise lezzetlere ve şehvetlere bürünmüştür. Onun cazibesi sizi ahiretten alıkoymasın.” (Ramuz:154/4)
 • “Üç kişiyi cehennem ateşi yakmaz: Kocasına riayet eden kadını,anaya babaya hürmet eden evladı, kahırlı kocanın kıskançlığına sabreden kadını.” (Ramuz:267/5)
 • “Üç kişinin gözünü cehennem ateşi yakmaz: Allah yolunda kaybedilen gözü, Allah yolunda nöbet bekleyerek geceleyen gözü, Allah korkusundan yaş akıtan gözü.” (Ramuz:268/2)
 • Biri: – Cehennemden ne ile korunayım? Diye sordu. Hz.Peygamber: – Göz yaşı ile zira Allah korkusundan ağlayan gözü ateş yakmaz.” (Ramuz: 243/ 16) buyurdu.
 • “Üç kişi cehenneme girer: Dünya için savaşan, ilmi ile ameletmeyen,Çoluk cocuğuna şöhret ve dünya zikri için bakan.” (Ramuz:267/7)
 • “Allah yedi kişiyi lanet eder. Tevbe etmezlerse cehenneme sokar: 1-Elini nikah eden,

2-Erkek erkeğe zina eden, 3-İçkiye devamlı olan, 4-Ana-babasını döven, 5-Komşusuna eza eden, 6-Komşusunun karısı ile zina eden.” (Ramuz:296/2)

 • “Altı sınıf cehenneme hesapsız girer: Amirler zülmü, Arab ırkçılığı, Çiftçi kibirliliği, tüccar yalanı, Alimler hasedi, Zengin cimriliği sebebiyle cehenneme girer.” (Ramuz:297/5)
 • “Cehennemliklere uyuzluk musallat kılınır. Kemikleri görününceye kadar kaşınırlar.” Bize bu ne sebeple musallat kılındı?” derler. Onlara: “Ehli imana eziyetiniz sebebiyle” denilir. (Ramuz:510/8)
 • “Cehennem ehli cennetteki yerini görür ve “Keşke Allah bana da hidayet verseydi de, bende orada olsaydım ”der. Cennet ehlide cehennemdeki yerini görür. “Ya, Allah bana da hidayet vermeseydi halim ne olurdu?” der şükreder.” (Ramuz:342/1)
 • “Cehennemdekilerin yiyeceği olan zakkumdan bir damla dünyaya damlasa, dünya halkının geçimini ifsat ederdi. Ya yemeği ondan olanın hali nasıl olur?” (Ramuz:355/8)

-“Cenneti isteyen cennete koşar. Cehennemden korkan kimse şehvetten kaçar.” (Ramuz:404/1)

 • “Cennete hile yapan, cimri, adi adam, iyiliği başa kakan, hain ve emri altındakilere kötü davranan giremez.” (Ramuz:485/13)
 • “Cennete; başa kakıcı, anaya babaya asi olan,içkiye idmanlı olan,söz taşıyan ve büyü yapan giremez.” (Ramuz:486/1)
 • “Cennete hep kendini öven, Katı yürekli olan, hasis, adi adam, sert tabiatlı, pis boğaz, insanlara karşı gaddar, göbeği büyük kimse giremez.” (Ramuz:486/3)

“Üç kişiye Allah cenneti haram kılmıştır:

1- İçkiye devam edene, 2- Ana-babaya asi olana, 3- ailesine fuhşu hoş gören deyyusa.” (Ramuz:269/1)

 • “Cennet cehennemi gördüm ve onlardaki hayır ve şerrin büyüklüğü gibi başka bir şey görmedim.” (Ramuz:287/13)

-“ Doğru olun; doğruluk iyiliğe, iyilik ise cennete götürür. Yalandan sakının; yalan kötülüğe, kötülük ise cehenneme götürür.

 • “Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur.” (Tirmizi, Kıyame: 26)
 • “Allah Rasulü iki kabrin yanından geçerken:” ikisi de azap görüyorlar: Biri idrar sıçramalarından sakınmazdı. Diğeri de laf getirip götürür, insanların arasını açardı.

(Buhari:4/55)

 • “Ölü kabre konduğunda akşam karanlığı zannedip “Beni bırakında namazımı kılayım” der. (Ramuz: 45/3) Namaz alışkanlığı olanlar kabir azabını fark etmeyecek demek.

Bu ayet ve hadislerin sayısını arttırmak mümkündür ama biz bu kadarı ile yetinelim.

Bu ayet ve hadislerde bildirildiğine göre;herkes kendi kendine sorsun:

 • Önce yaşadığı hayatı gözden geçirsin.
 • Sonra görünümüne baksın, kime benzediğine baksın,

Ve desin ki:

 • Ben cennet ehlinden miyim?
 • Yoksa cehennem ehlinden miyim?

Eğer cehennem ehli gibi yaşıyor,onlar gibi düşünüyor ve onlara benziyorsa, bu halinden vazgeçsin.

Hiç cennete gitmek varken, cehenneme gidilir mi?

Cehenneme götürecek işler yapılır mı?

İnsanı kimse oraya veya buraya zorlamıyor. İnsanın hem cennette hem de cehennem de yeri vardır. Neresi için iş yapar ve nereyi isterse oraya gidecektir.

Bizde Yunus gibi şöyle yalvaralım:

“İlahi cennet evine,

Girenlerden eyle bizi!

Varıp anda cemalini,

Görenlerden eyle bizi.”

 • Hz.Peygambere sormuşlar:
 • İnsanların en çok cennete girmelerine sebep nedir? diye.
 • Allah’tan korkmak, güzel ahlaklı olmak” buyurmuşlar.
 • İnsanların en çok cehenneme girmelerine sebep nedir? demişler.
 • İnsanların dili ve avret yeridir.” (R.Salihın: 2/629)
 • “Şerrinden komşusu emin olmayan, cennete giremez.”
 • “Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez.

“Beş kişi cennete giremez.

 • İyiliği başa kakan zavallı,
 • Anne babaya isyan eden bedbaht,
 • İçkiye devam eden ayyaş,
 • Sihirbaz,
 • Laf taşıyan kovucu.” (M. Zahid kotku, cennet yolları: 395)

Abbasi’lerin ünlü halifesi Harun Reşid zamanında yaşamış olan Behlül Dana (VIII.yüzyıl) dönemin evliyasındandı.

Zaman zaman aklından zoru olan kimselere has tavırlar takınır, herkes de bundan dolayı kendisini deli sanırdı. Ama bunu maksatlı yapardı. Behlül daima Harun Reşid’ in yakınında bulunur, çeşitli sebepler hasıl ederek onu uyarırdı. Bir gün Behlül, üstü başı toz toprak içinde uzun bir yolculuktan gelmiş olmanın belirtileri ile Harun Reşid’ in huzuruna çıktı. Harun Reşid sordu:

 • Bu ne hal Behlül,nereden geliyorsun?
 • Cehennemden geliyorum ey hükümdar.

        Ne işin vardı senin cehennemde?

 • Ateş lazım oldu da ateş almaya gittim.
 • Peki getirdin mi bari?
 • Hayır efendim getiremedim.Cehennemin bekçileriyle görüştüm,onlar “Sanıldığı gibi burada ateş bulunmaz, herkes ateşini dünyadan kendisi getirir.” dediler.

Ebu Eyyup el-Ensari radiye anhü’l-bari hazretlerinin rivayet ettiği hadislerden biri şudur. O diyor ki:

Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in huzuruna geldi ve şöyle dedi:

 • Bana öyle bir iş şöyle ki onu işlediğimde beni cennete yaklaştırsın ve cehennemden uzaklaştırsın.Peygamber sallallahu aleyhi ve selem:
 • Hiçbir şeyi ortak tutmaksızın Allah’a inanıp kulluk edersin,nazmı dosdoğru kılar,zekatı verirsin,akraban ile de ilgilenirsin,ilişkini kesmezsin” buyurdu.

Adam dönüp gittikten sonra ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve selem:

 • Eğer emrolunduğu görevlere sıkı sarılırsa cennete girmeyi hak eder buyurdu.
 • Allah kıyamet gününde üç gurup insanın yüzüne bakmaz:
 • Verdiğini başa kakıp mahçup edenin,
 • Gurur,kibir sahibi olanın,
 • İçki içmeye devam edenin.” (M.Zahid kodku, Cennet yolları:398)
 • “Cennete girmesi yasak olanlar şunlardır:
 • İçkiye devam eden,
 • Ana-babaya asi olan,
 • Ailesinin namusunu muhafaza etmediğini bildiği kadınla yaşayan erkek.”(Age:400)
 • “Alnına yazı yazılanlar:
 • İçki içenlerin alnına Allah’ın rahmetinden mahrum olan yazılır.
 • Faiz yiyenlerin Allah’ın rahmetinden mahrum olan,

         Karaborsacının Allah’ın rahmetinden mahrum olan.” (Age:404) yazılır.

Bakın insan kendi sonunu kendi hazırlamaktadır. Kendim ettim, kendim buldum diye de pişman olacaktır.

İnsan kendi hesabına cehennem ateşini yakmaya da kadirdir,yanan ateşi söndürmeye de kadirdir.

Rabbim bizi yakmasın..

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir