HACET NAMAZININ KILINIŞI

Herhangi bir isteği olan kimse yatsı namazından sonra 2 – 4 veya daha fazla hacet namazı kılar, hacet duasını okur. İsteğinin olması yolunda dua eder.  

Birinci rekâtta subhaneke, euzu besmele ve üç defa Ayetel kürsi okur. Rükû secde yapar.

İkinci rekâtta Besmele, Fatiha ve İhlâs suresi okur, rükû secdeden sonra oturur. Ettehıyyatü, salli, barik, rabbenayı okur, selam verir.

Bu namazla ilgili olarak Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurur: – “Kimin Allahtan bir dileği olursa iki rekât namaz kılsın sonra Allaha dua etsin, salâvat getirip, hacet duasını okusun.” (Tirmizi Vitir: 17) (Bak H. Döndüren, İslam İlm:

325 – 353) buyurmuştur.

Hacet Duası:

Okunuşu:

“Lâ ilâhe illallahu’l halimu’l kerimu subhanellahi Rabbi’l arşi’l azim. Elhamdu lillahi Rabbi’l âlemin es’eluke mucibati rahmetike ve azaime mağfiretike ve’l ganimete men kulli birrin vesselâmete min kulli ismin la teda’li zenben illâ gafertehu vela hemen illâ ferectehu velâ haceten hiye leke rızan illâ kazeytehu ya erhamer-rahimin.”

Anlamı:

Halim olan, Kerim olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Büyük Arş’ın

Rabbi olan Allah noksanlıklardan münezzehtir. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allaha mahsustur. Senden rahmetinin gereği olan iyi şeyleri istiyorum. Yine mağfiretinin çeşitlerini her iyilikten elde edinmeyi ve her günahtan selameti de senden isterim. Bağışlamadığın bir günah ve gidermediğin bir üzüntü bende bırakma. Rızana uygun olan benim dilek ve hacetimi de yerine getir, ey merhamet edenlerin en merhametlisi.  

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir