HAC İBADETİNİN FAZİLETİ

İslam’ın beş temel şartından biri de hacdır. Hac, Allah’ın kulları üzerinde bir hakkıdır. (Al-i

İmran: 97)

Hac ile ilgili peygamberimiz (s.a.v) buyurur:

-“Kabul olmuş haccın mükâfatı ancak cennettir.” (R. Salihın: 2/1280)

-“Kurallarına uygun biçimde günahlardan sakınarak, hac yapan kimseler doğduğu günkü gibi günahlardan arınır.” (Buhari, Hac:756) Hz. Peygamber (s.a)’a:

-“Hangi amel daha üstündür? Diye soruldu.

Allah’ın Resulü (İman etmek) dedi. Sonra nedir? Dediler.

-“ Allah yolunda cihattır, dedi. Sonra nedir? Dediler. 

-Kusursuz hacdır.” cevabını verdi. (Riyaz üs-Salihın:2/521) Peygamber (a.s) şöyle buyurur:

-“Bir kimse hac eder ve esnasında fena söz söylemez, büyük günahlardan kaçınır, küçük günahları işlemekte ısrar etmezse, o kimse günahlarından arınarak annesinden doğduğu gibi hacdan döner.” (Riyaz üs-Salihın: 1279) -“Kusursuz hac üstün amellerdendir.” (Age:521) 

Hacca elde olmayan nedenlerle gidilmemesinde bir vebal yoktur. Ama vekil gönderebilecek olanlar vekil göndererek farz borcunu yerine getirmiş olur.

Genç yaşta gidersem hacılığımı koruyamam denmemeli. Hac insanı korur, insan hacılığını korur. Hacca genç yaşta gidilmelidir. Bazı nedenlerle hac görevini geciktirmek doğru değildir.

Hz. Peygamber şöyle buyurur:

-“Hac yapmak isteyen acele davransın” (Kıssite: 4/218)

-“Kim hac yapmak isterse acele etsin. Olur ki, insan hastalanır, gitmesine mani bir iş zuhur eder.” (Kıssite: 17/381)

“Hac murat eden acele etsin zira bir hastalığa yakalanabilir. Bir sapık onu saptırabilir veya bir hacet onu yolundan alıkoyabilir.” (Ramuz:400/13) 

Hac yapacak maddi gücü olmayanlar üzülmemelidir. Onlara hac sevabı kazandıracak işler vardır. 

Maddi durumu iyi olmayan, hac hazırlığı içinde olmalıdır. Hacca niyet etmeli üç-beş kuruş biriktirmeye çalışmalıdır. Gidemese de Allah ona niyetine göre muamelede bulunacaktır. Peygamber (a.s): “Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı, hac ve umredir.” demiştir. (Hadis Ans:4/210)

Hz. Peygamber (s.a.v): “cumaya erken gitmek ümmetimin fakirlerinin haccıdır.” (Ramuz el-

Ehadis:198/2)

“İki rekât makbul olan kuşluk namazı Allah yolunda kabul olmuş (nafile) Hac ve umre sevabına denktir.” (Age:291/10) buyurmuştur.

Sırf Allah rızası için hac niyeti ile yola çıkıp, hac yapamadan ölene Allah hac sevabı verir. Bir hadiste de: “Ramazan da umre yap. Zira ramazan da umre hac gibidir.” (Hadis Ans.:

4/207) buyurmuştur.

Umrenin fazileti de şu hadislerde şöyle haber verir: Sevgili peygamberimiz: “Umre, kendisi ile diğer umre arasında işlenilen (küçük) günahlara kefarettir. Haccı Mebrur’un karşılığı ise ancak cennettir. (Buhari, Umre:1) 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir