HAC GÖREVİ DİĞER AYLARDA YAPILABİLİR Mİ?

İbadetlerde vakit ve zaman şartı vardır. Hac tarif edilirken : ―İbadet maksadıyla Arafatta belirli bir vakitte bir süre durmak, daha sonra Kâbe‘yi ziyarettir‖ denir.

Hz Peygamber belirli ay ve günlerde yapmıştır.

Meselâ; Ziyaret tavafı, Kurban bayramı sabahı, Arafatta vakfe ise Arefe günü zevalden Kurban bayramı sabahı şafak sökünceye kadar yapılır. Bu şarttır.

Kur‘an‘da : ―Hac belirli günlerdedir‖ buyrulmuştur. (Bakara:197) Haccın farzları arasında vakit şartı vardı. Her zaman hac görevi yapılamaz.

Yılın her ayında yapılabilen umre ile, haccı birbirine karıştırmamak gerekir.

Birde ―Hacca gitmeyin o parayı kriz var evlenemeyeni evlendirin, fakirleri doyurun, devlet borçlu devlete verin‖deniyor.

Hac, İslâm‘ın beş temel şartındandır. Müslüman olmanın gereğidir mutlaka yapılması lâzımdır.

Hacca giden zaten sosyal görevlerini yerine getiriyor geldikten sonrada fakir fukarayı onun kadar gözeten olmuyor.

Devlete karşıda vergisini veriyor.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir