GÜZEL İNSAN

Güzel insan, inanan, inandıktan sonra güzel işler yapan, hayatını dolu dolu yaşayan ve hayatının sonunda yaşadığına pişman olmayan, bir ifade ile de kurtulan insandır.

Güzel insan, hak hukuk bilen, haram ve günahtan kaçınan insandır.

Güzel insan, çevresine ve diğer insanlara faydalı olan insandır.

Güzel insan, eline, beline ve diline sahip olandır.

Güzel insan, iyi ortamlarda yaşayan, güzel örnek olan ve iyi çığır açan insandır.

Güzel insan, ortamın düzelmesine ve hayırlı insanların yetişmesine katkıda bulunan insandır. 

Peygamber (a.s) yedi güzel insanı şöyle saymıştır:

 1. Adil idareci,
 2. Rabbine ibadet heyecanıyla yetişen genç,
 3. Kalbi mescitlere bağlı olan insan,
 4. Birbirini Allah için sevenler,
 5. İffet ve haysiyetine düşkün olan kimse,
 6. Yardımlarını gizli yapan hayırsever insan,
 7. Yalnızken Cenab-ı Allah’ı anan kimse. 

Güzel insan, güzel yaşayan, güzel ölen, kabirden güzel kalkan ve hesabını güzel veren insandır. 

Peygamberimiz (a.s): 

-“Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz.” diyor.

Çevresine iyi görünen ve iyiliğine şahadet edilen insanın yeri cennettir. Ebu’l-Esved (r.a) der ki:

-“Hz. Ömer’in yanında oturuyordum, yanımızdan bir cenaze geçti. Cenaze hayır ile yâd edildi. Hz. Ömer: “Vacip oldu” dedi.

Bir cenaze daha geçti, onu şer ile andılar. Hz. Ömer  “Vacip oldu” dedi. Dedim ki:

-Ey müminlerin emiri! Ne vacip oldu? Hz. Ömer:

-Allah Resulünün söylediği gibi söyledim. Müslümanların iyiliğine şahadet ettiği kimseyi Allah, cennete koyar.” buyurdu peygamber.” dedi. (R. Salihın: 955)  Güzel İnsan ve İyi Müminin Bazı Vasıfları:

Kur’an’da:

– “Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah’ın ayetleri okunduğunda imanlarını arttıran ve yalnız Rablerine dayanıp, güvenen kimselerdir.” (Enfal:

2)

-“Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir.” (Enfal: 3) buyrulmuştur. 

Hadislerde bazı hayırlı ameller olarak şunlar ifade edilmiştir:

-“En hayırlınız, kendisine bakıldığı zaman Allah’ı hatırlayan kimselerdir.” (İbn-i Mace, Zühd:

4)

-“En hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.” (Tirmizi, Kur’an: 15)

-“En karlı mümin, ömrü uzun, ameli güzel olandır.” (Tirmizi, Zühd: 22)

-“Vaktinde kılınan namaz en sevimli ameldir.” (Buhari, Mevakit: 5) 

Kur’an’da:

-“İnanan ve iyi iş yapanlar, halkın en iyileridir.” (Beyyine: 7)buyrulur.

İyi Kimse Nasıl Olur:

 1. İyi niyetli olur,
 2. Kalbi temiz olur,
 3. Allah’a teslimiyeti tamdır,
 4. Şirkten, hurafelerden ve bid’atten uzak durur,
 5. Ameli devamlı, ahlakı güzeldir,
 6. Zarasızdır,
 7. Duyarlı kimsedir,
 8. Vaktini boşa geçirmez, manasız şeylerle uğraşmaz,
 9. Günahta, hatada ısrar etmez,
 10. Müslüman olarak ölmek arzusu ile yaşar,
 11. İnancından, ahlakından taviz vermez,
 12. Kur’an ve peygamber (a.s) onun ölçüleridir,
 13. Dosdoğru bir kimsedir, 14. Yaptığı işi sağlam yapar.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir