GÜZEL İNSAN

Cenab-ı Allah insanı, en güzel ve en üstün bir şekilde yaratmıştır. İnsanı yeryüzünün halifesi kılmış, her şeyi de insanın yararına ve hizmetine vermiştir. (Bakara:29 İsra:70 Tin:4)

Buna rağmen insan yanlış yapmakta gecikmemiş, hatası yüzünden cennetten kovulmuştur. Yeryüzünde birçok defa cezalandırılmıştır. Kirlenme yüzünden mutsuz olmuştur.

Güzel insan, güzel iş yapan, güzel yaşayan kimsedir. 

Güzel insan, hatadan, günahtan ve yanlış yapmaktan kendini alıkoyan insandır.

Güzel insan, iyi ortamlarda iyi insanlarla beraber yaşayan insandır. 

Güzel insan, insanların “iyidir” dediği insandır. 

Güzel insan, zararsız insandır. İnsanların şerrinden emin olduğu kimsedir. 

Güzel insan, iyi niyetli, güzel ahlaklı, duyarlı, boş ve manasız şeylerden uzak, işi sağlam, sözü sağlam, karakteri sağlam olan kimsedir. 

Günaha dadanmış, hata üstüne hata yapanlar, insan olma özelliğini ve güzelliğini kaybediyor. Çirkinleşiyor ve kötü insan oluyor. 

  • *              *

        Ölçülü, dengeli yaşamak becerisini göstermeliyiz. Çok dağınık, düzensiz yaşanıyor.  Allah: “Sakın dengeyi bozmayın. Ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartmayın.” (Rahman:8-9) diyor.

        Sâdi Şirazi: “İki şey akıl hafifliğini gösterir: Söylenecek yerde susmak, susulacak yerde söylemek,” der. 

        Mevlana’nın dediği gibi: “Akıllı insan, aklı başına gelince pişman olacak sarhoşluğa düşmez.”

        Hayatında insani ve ahlaki prensipler edinen, mutsuz ve başarısız olmaz.

  • *              *

        İnsan, insan olduğunun idraki içinde yaşamalıdır. Yaratılış gayesine uygun bir hayat sürmelidir. 

        İnsan, diğer canlılar gibi et ve kemik yığınından ibaret değildir. yeryüzünde Allah’ın hitap ettiği ve emaneti kabul eden tek varlık insandır.

        Allah: “Biz insanı şan, şeref sahibi kıldık” buyuyor. (İsra:70)

  • “Gökte ve yerde ne varsa hepsi bir lütuf olarak size boyun eğmiştir. Bunda düşünenler için ibretler vardır.” (Casiye:13)
    • *              *

        İnsanın yaratılış sebebini unutmak, başıboş yaratıldığını zannetmek hatasına düşülüyor.         Yeryüzünde hiçbir şey anlamsız değildir. İnsan boşuna ve başıboş yaratılmamıştır. İnsan, kendinden ve başkalarından sorumlu bir varlıktır. Her şeyin hesabını bir bir, iğneden ipliğe verecektir. 

        İnsan, rabbine kulluk etsin diye yaratılmıştır. (Zaniyat:56) insan imtihan için yaratılmıştır. (İnsan:2)

        Buna rağmen insan, kendini ve kendini yaratanı, yaratılış sebebini ve görevlerini unutmaktadır. Kulluğu bırakıp esaret hayatı yaşamaktadır. 

        Sanılıyor ki; insan ölünce toprak olup gidecek. Bu akıbet hayvanlar içindir.

  • *              *

        İnsanı hayvan azmanı zannetmek, insanın atasının insan olduğunu bırakıp, hayvan olduğuna inanmak gafletine düşülüyor.  

        Cenab-ı Allah ne diyor: “Sizi Âdem ile Havva’dan yarattık.” (A’raf:189)

        Evrim masalı, kanıtı olmayan bir teoridir. Bilimselliği yoktur. Başlangıçta her canlı kendi türünde, ayrı ayrı yaratılmıştır. 

        Darvinizm bir ideolojidir. Allah’ı inkâra dayanır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir