Güzel ahlakın kaynağı

Güzel ahlakın kaynağı imandır, İslam’dır, nefsi kontrol altına alan ibadetlerdir.

Güzel ahlakın kaynağı Allah korkusudur. Atalarımız: “Kork Allah’tan korkmayandan” demişlerdir.

Güzel ahlakın kaynağı Kur’an’dır. Resulün sünnetidir.

İslam’da iyilik vardır, kötülükten men vardır. Güzel ahlak İslam’ın özüdür. Ahlak olmadan ibadetler kabul olmaz.

Allah:

“Emrolunduğun gibi  dos doğru ol!” (Had:112)

“Dorularla beraber ol!” (Tövbe:119) diye emretmiştir.

Peygamber (as) şöyle buyurmuştur:

“Bana şu altı şey hakkında söz verin size cennet için kefil olayım:

1-Konuştuğunuz zaman doğru konuşun,

2-Söz verdiğinizde yerine getirin

3-Size bir şey emanet edilince güvenilir olun.

4-İffetinizi koruyun

5-Gözlerinizi haramdan koruyun.

6-Ellerinizi haramdan uzak tutun” (Ahmet bin Hanbel, Müsnet: V/323

Mehmet Akif merhumda güzel ahlakı Allah korkusuna bağlar ve şöyle der:

“Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır.

Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.

Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfı yezdanın

Ne irfanın kalır tesiri katiyyen ne vicdanın”

Ahlaksızlığın kaynağına bakacak olursak her türlü ahlaksızlığın temelinde inançsızlık yatar. Çünkü Allah’ı olmayanın ahlakı olmaz.

Bir insanda ahiret, hesap verme ve ceza görme düşüncesi olmazsa neye göre dürüst olacaktır.?

Din yaptırıcı güçtür, emreder ve ceza mükafat vaad eder. Ahlaklı olmayı emreder. İnsanı hayata bağlar, sosyal sorumluluklar yükler. Merhametle muameleyi emreder. Dinden uzaklaşan insan acımasız olur, vahşileşir.

İnançlı insan bir kötülükle karşı karşıya geldiği zaman Yusuf (as) gibi “Ben Allah’tan korkarım” der.

İnan mayanı sadaka verdirebilir misiniz? Zekat verdirebilir misiniz? Fedakarlıkta bulunmayı teklif edebilir misiniz?

J.J. Ruso şöyle der: “İnanmadan da bir insanın doğru dürüst olabileceğine inanırdım. Ne kadar yanılmışım?

Peygamber (as) Müslümanı şöyle tarif ediyor:

“Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının emin olduğu kimsedir” buyurarak inanan kimsenin başkalarını incitmeme özelliğini taşıdığını ifade etmiştir.

İnanmayan nefsinin arzuları peşinde koşar bu da onu ahlaksız davranışlara sevk eder. İnanan ise, Allah’ın emir ve yasaklarını yerine getirerek temiz bir hayat yaşar.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir