Gusül Abdestinin Sünnetleri Nelerdir?

Bize önder ve rehber olarak gönderilen peygamber (s.a.) Efendimiz gusül abdestini şöyle almıştır:

 • Önce   Euzu    Besmele          çekilir.            Peygamberimiz          bir hadislerinde şöyle buyurmuştur : ―Bütün hallerde Allah zikredilir.‖ (Prof. Dr. V. Zuhayli İslâm Fıkhı Ans:1/288)

Her şeyin başı besmeledir. Besmelesiz işin hayrı yoktur. Banyoda Euzu besmele çekilir. Çünkü; sığınmadır.

 • Niyet etmek : Niyetsiz amel olmaz. Bir hadis de : ―Ameller niyete göredir‖ buyrulur. Yıkanmak da sevaplı bir iştir. Oda ibadettir. Kur‘an‘da : ―Yıkan emri‖ vardır. Yıkanmamak günahtır.
 • Eller yıkanır. Avret yerleri yıkanır. Beden de başka pislik varsa giderilir.
 • Normal abdest alınır. Peygamberimiz : ―Abdest gusülden önce alınır‖ buyurur. (Ramuz El Hadis:415/1)

Abdest alırken ağza alınan su iyice gargara edilir. Burna çekilen suda iyice çekilip temizlenir. Bunlar üçer defa yapılır. Çünkü; peygamberimiz : ―Temizlik üçtür‖ buyurur.

 • Baştan sağ omuzdan ve sol omuzda üçer defa su dökülüp bütün vücut iyice kuruyer kalmayıncaya kadar ovulur.

Ayakların bastığı yerde su bulunuyorsa ve sıçramışsa en son ayaklar durulanır. Fazla eğleşmeden çıkılır.

 • Su ölçülü kullanılır. Ne az ne de çok kullanılmaz.
 • Soyunurken, giyinirken acele edilir. Açık gezilmez.
 • Gölde, nehirde yıkanan bir örtü içinde yıkanır.
 • Yıkanılırken kıbleye dönülmez.
 • Yıkanırken konuşulmaz ve başkasından yardım istenmez.
 • Yıkanırken işenmez.

Nasıl yıkanılmış olur?

Yıkanan yıkandığından emin olmalıdır. Vücudunda kuruyer kalmadığına inanmalıdır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir