Gusül Abdesti İle İlgili Sorular ve Cevaplar

1- Ağız İçinde Kuruyer Kalırsa Ne Olur?

Normal abdest alırken ağız içinde kuruyer kalırsa, abdeste mani değildir. Fakat gusül abdestinde ağızda kuruyer kalırsa, gusle manidir. Hanefilere göre ağız içinin yıkanması farzdır.  

Ağızdaki yemek artıkları, yapışan meyve kabukları iyice gargara yapılıp çıkarılmalıdır.

Diş dolgusu ve diş kaplaması böyle değildir. Dolgunun altına veya kaplamanın altına su gitmesi mümkün değildir. Kaplamanın ve dolgunun üzerinin ıslanması yeterlidir. Bu meshin üzerine veya sargının üzerine mesh gibidir.

Eğer takma diş çıkıyorsa çıkarılır, çıkmıyor veya zor çıkıyorsa, çıkarılmadan ağız gargara edilir.

Diş kaplatılırken veya doldurulurken temiz olunursa, her hangi bir şüphe de kalmaz.

Bugün nice hoca efendilerin ağzında dolguda vardır, kaplamada vardır.

İüphe ve vesveseye kapılmamak lâzım.

2- Gusülden Sonra Gelen Akıntı Olursa Ne Yapılır?

Gusülden sonra gelen akıntılar guslü bozmaz, abdesti bozar. İöyle bir kural vardır. Guslü bozan herşey abdesti bozar, abdesti bozan şey guslü bozmaz.

İlişkiden ve ihtilamdan hemen sonra yıkanılacak olursa, akıntı gelebilir. Bunun için bir müddet beklenmelidir. Ama bu beklemede uzatılmamalıdır. Uzun süre beklemek insana sıkıntı verir, huzursuz eder.

Dinde yıkanmayı geciktirmenin sınırı şöyledir. Bir namaz vaktidir. Yani vakit geçmeden yıkanılacaktır.

Yıkanmadan akıntı varsa, onun gelmesi sağlanmalıdır. Bu nasıl olur?

 1. Biraz yatılabilir.
 2. Bir müddet yürünebilir.
 3. Önce tuvalete gidildikten sonra yıkanılabilir.

Peygamber (s.a.) şöyle buyurur:

–         ―Menide gusül, mezi de abdest vardır.‖ (İslâm Fıkhı Ans:1/271) Gusül yaptıktan sonra gelen akıntı sadece abdesti bozar, gusül abdestinin yenilenmesi gerekmez.

Bir hadiste : ―Birinizin gusül aldıktan sonra zekerinden bir şey çıkarsa, sadece abdest alsın‖ buyurmuştur. (Büyük Hadis Külliyatı:1/131)

 • Göze Takılan Lens Gusle Manimidir?

Göz içi, yıkanması gereken bir yer değildir. Lens takana : ―Gusle manidir, sen cünüp geziyorsun‖ demek mümkün değildir.

Lens kısaca abdeste de gusle de mani değildir. Göz kanalının ve kapakların dış kısmının yıkanması yeterlidir.

 • Büluğ Çağı Hangi Yaştır?

Bu durum erkek ve kadına göre değişir. Kadın daha erken kan görebilir. Bir de herkese göre değişir.

Kadınlar 9 yaşından itibaren kan görebilirler.

Erkek çocuklarda ihtilam olmaları ile Büluğ çağına girerler. Büluğ yaşı, şu yaştır denemez. Eğer 15 yaşından önce bir belirti varsa o yaş büluğ yaşıdır. Değilse 15 yaşına gelen kız ve erkek belirti olmaza da büluğa ermiş sayılırlar. Yani dinde mükellef olurlar.

 • Özür Kanı İnsanı Eşi İle Olmasına Mani midir? Hangi Kan Özür Kanıdır?

Özür kanı ilişkiye mani değildir. Ama hangi rahatsızlıktan geldiği bilinmediği için dikkatli olmak gerekir.

İu kanlar özür kanıdır :

 1. Aylık rahatsızlıklarda 3 günden az gelen kan,
 2. On günden fazla gelen kan,
 3. İki âdet arasında 15 gün geçmeden gelen kan,
 4. Doğumdan sonra 40 günden fazla gelen kan,
 5. Dokuz yaşından küçük kızlarda gelen kan,
 6. Âdetten kesildikten sonra yaşlı kadından gelen kan,
 7. Hamilelerden gelen kan özür kanıdır,
 8. İçten devamlı gelen kan özür kanıdır.
 • Misafirlikte İhtilam Olursa Ne Yapılır?

Misafirlikte veya eve misafirler geldiği zaman eğer karşı tarafta şüphe uyandıracak bir durum olursa, yıkanması gereken, fitneye sebep olmamak için yıkanmaz. Yemek yemesi gerekiyorsa, ellerini ve ağzını yıkar yer. Fırsat buluncada hemen yıkanır.

Kötü zan ihtimali zayıf da olsa böyle yapılır.

Hatta bazıları, şüpheye sebep olmamak için abdest alıyor, namaz kılıyormuş gibi yapılır, diyor.

Eğer Ramazan ayında ise, sahura kalkar, yer içer ve oruca niyetlenir. O hali ile oruç tutabilir.

 • Rahme Alet Koydurmak Guslü Gerektirir mi?

Kadın, önce ehil bayan doktor aramalıdır. Eğer ciddi bir rahatsızlık var ve ehil kadın doktor yoksa o zaman erkek doktora gidebilir.

Erkek doktorun rahmi görmesi, dokunması nedeniyle gusül gerektirir.

Bir husus da kadın koku sürünerek sokaklarda kendine baktırırsa, o kadının da gusül abdesti alması gerekir.

Hz. peygamber (s.a.) : ―Her göz zanidir. İurası muhakkak ki, kadın, koku sürünerek erkeklerin cemaatine uğrarsa o da zaniyedir.‖ (İ. Canan Hadis Ans:7/2145) buyurmuştur.

Kadının koku sürünerek erkek cemaate uğraması, bir nevi zina olarak vasıflandırılmıştır. Çünkü bu hal erkeklerin şehvetini tahrik edecek ve onların bakışlarını kendisine çekecektir.

Nur Sûresinin 31. ayetinde erkeğinde kadının da gözlerini harama bakmaktan sakındırmaları emredilmiştir. Bir hadiste de üzerinde koku olan kadının namaza camiye gelmemesi emredilmiştir.

(Age:7/2146)

Herhangi bir fitneye sebep olunmaması esastır.

Kadının camiye gitmesi yasak değildir. Ama bugünkü izdihamda kadının camiye gelmesinden ne beklenmektedir? Yarın biri de kadın imam olsun derse ne olacak?

Sonra Cuma kadına farz değildir. Bu tür istekler nereye kadar gider?

Kadının edep dairesinde camide vaazlardan yararlanacak ise, gitmesinde fayda vardır. İzdiham varsa, dikkat çekilecekse ve günaha girilecekse, kadının camiye gelmemesi daha uygundur. Kadının mescidi evidir.

Kadın erkeklerin kahvesine de gelsin demekte nasıl iyi niyet yoksa, bu günkü ortamda camiye gelsin demekle de iyi niyet olduğunu zannetmiyorum.

 • Cünüpken Tıraş Olunur Mu, Tırnak Kesilir mi?

Tırnak ve kıllar insanın bir parçasıdır. Bunlar pis yerlere atılmayacağı gibi, cünüp olarak da kesilip atılması uygun görülmemiştir. Çünkü insan kutsaldır. İnsana ait ne varsa kutsaldır. İ. Gazali yıkanmadan insana ait bir parçanın atılmasını uygun görmez.

Temizlenmeden tırnak kesmek ve tıraş olmak haram kılınmamıştır. Ahirette vücutla beraber o parçada geri dönecektir. O parça da döndüğünde cünüp olarak geri dönecektir. Uygun görülmemesinin sebebi budur.

 • Kadın da Erkek de İhtilam Olur mu?

Olur. Rüya görür, meni dışarı çıkabilir de çıkmaya bilir de. Eğer çamaşırda ıslaklık görülürse gusül abdesti gerekir.

Rüya gören kadın, ekseriyete göre ıslaklık görsün görmesin yıkanması uygundur.

Çünkü kadında meni içerde kalabilir. Bir hadiste : ―Kadın elbisesinde ıslaklık görse gusül gerekir. Oda erkek gibidir‖ buyrulmuştur. (İ.Canan, Hadis Ans:10/277)

 1. Gusül Abdesti İle Namaz Kılınır mı?

Abdestte önemli olan abdest organlarının kuruyer kalmayacak şekilde yıkanmasıdır. Abdest alınmasa bile gusül abdesti alındı ve başa da mesih edildiyse abdestli sayılır. Namaz kılınır, Kur’an okunur, Kâbe tavaf edilir.

Gusül abdesti normal abdest gibidir.

 1. Tuvalette Gusül Yapılır mı?

Gusülde esas olan bedende kuruyer kalmayacak şekilde bedenin yıkanmasıdır. Başka uygun bir yer yoksa tuvalette de yıkanılabilir. Çünkü bir an önce cünüplükten kurtulmak gerekir.

Tuvalette yıkanan, ayaklarını iyi durulamalıdır. Çünkü pis su sıçramış olabilir.

 1. Âdetli Kadın Sohbet Yapabilir mi?

Adetli kadın, cünüp kadın gibi değildir. O mazeretlidir. Sohbet yapabilir. Ayet meali söyleyebilir. Hadis meali söyleyebilir.

Âdetli olan Kur’an Kursu öğretmeni, Yardımcısı yoksa, yerini dolduracak biri yoksa, görevine devam eder. Kelime atlayarak veya ayetler bölünerek görevini yapar, Kur’an öğrenimi durmaz. Akaid, fıkıh, hadis, siyer dersleri okutabilir.

Âdetli kadın camiye giremez, camide görev yapamaz.

Âdetli kadın, dua eder, zikir yapar, ilâhi okur, mevlid okur, tekbir getirir, salavat getirir, Euzu besmele çeker, Kur’an okuyamaz. Namaz kılamaz.

 1. Cünüp Çocuk Emzirilir mi?

Abdestli çocuk emzirmek güzel birşeydir. Ancak bu ―cünüp çocuk emzirilmez‖ demek değildir. Emzirilir. Yıkanma imkanı yoksa normal abdest alınabilir, değilse teyemmüm alınabilir. Ama çocuk emzirilecekse, meme ucu yıkanarak emzirilir.

Cünüp insan kirlidir. Kanı kirlidir, sütü kirlidir, imkan varsa mutlaka yıkanılmalıdır.

 1. Cünüp Kadın, Hayızlı Kadın Ev İşi Yapabilir mi?

Gusül abdesti alması gereken kadın, ev işi yapabilir, ağzını yıkamak şartı ile yiyip içebilir ve çocuk emzirebilir. Ancak gusül yapma imkanı varsa hemen gusül yapmalı, guslü tehir etmemelidir.

Atalarımız cünüpken iş yapmamaya, üzerlerine güneş doğdurmamaya dikkat etmişlerdir. Mimar Sinan‘ın abdestsiz ve besmelesiz taş taş üstüne koymadığı nakledilir. Osmanlı Ordusunda hamam olarak kullanılan çadır en önde gider ve hiçbir asker, cünüp, düşmanla savaşmamıştır. Tabi bunun çok büyük faydalarının görüldüğünü büyüklerimiz anlatır.

Besmelesiz abdestsiz işin hayrı olmaz. Bereketi de olmaz.

Eğer mazeret yoksa, abdestsiz ve cünüp çocuk emzirmemeye dikkat edilirse iyi olur. Cünüp olan anne o hali ile emzirme durumunda kalırsa meme uçlarını yıkamalıdır. Ondan sonra emzirmelidir.

 1. Ayhali İle İlgili Temel Hükümler Nelerdir?

―Ay hali süresi, 3 günden az 10 günden fazla olamaz.‖ Az veya çok olursa özür kanına girer. Bu üç ve on gün arasında devamlı da gelmeyebilir. Âdet kaç günse o kadar beklenir. Kan kesilmezse bile gusledilip ibadete devam edilir.

Kanın rengi ne olursa olsun muayyen günler gelen kan âdet kanıdır.

 1. Muayyen Günler İbadet Etmediği İçin Kadın Sorumlu Olur mu?

Olmaz. Çünkü âdet kanı gelince ibadeti bırakmak da Allah’ın emridir. Allah’ın emrine uyulur, manevi sorumluluk olmaz. Âdet bitince yıkanıp ibadete dönmek de Allah’ın emridir.

 1. Ay Hali Geciktirilebilir mi?

Oruç tutmada, Bayrama bir iki gün kalmış veya keffaret orucunu ard arda tutması lazım, bir de hacta tavaf edecek, etmezse haç görevi olmayacak, o haliyle tavaf edemez. Kadın hapla, iğne ile hayız kanını geciktirebilir mi?

Bir kadının hayızlı duruma gelmesi için kan görünmesi lazım, günün gelmiş olması esas değildir.

Ramazan orucunu tamamlamak, yolculuk halinde, hacta yani kadın isterse ay halini geciktirebilir.

Yalnız, keffaret orucunu, ay hali ile ara vermekte  bir sakınca yoktur. Çünkü bunda zaruret vardır. Ay halinin bitiminden itibaren hemen oruç tutmaya devam etmelidir. Bir günde olsa ara verirse baştan tutması gerekir. 60 + 1 gün bir kadın ay halini geciktiremez, geciktirmesinde sakınca vardır. Çünkü hayız kanı pistir. Vücuttan atılması lazımdır ki, uzun süre vücutta tutulursa, vücuda sağlık açısından başka etkileri olabilir.

Yemin keffareti 3 gündür. Ard arda tutulması gerekir. Bunu rahatsızlığı olmayan günlere göre ayarlar.

18- Hayızlı Kadınla İlişkiyi Kesmek Doğru mu?

Enes Bin Malik şöyle anlatır:

―Yahudilerde bir kadın âdet gördüğü zaman, onu evden çıkarırlardı. Onunla beraber yenilip içilmez. Oturulup kalkılmaz, onun yaptığı yenmez. Hatta onun dokunduğu şeyin pis olduğuna inanılırdı.‖

Bu durum peygamberimize hatırlatılınca Bakara Sûresinin 222. ayeti nazil oldu. Ayette sadece cinsel yönden yaklaşmak yasaklanıyordu. Hz. peygamber de:

―Âdet gören kadınlarla yiyiniz, içiniz, onlarla beraber bir evde oturup kalkınız, cinsi münasebette bulunmayınız‖ buyurdu.

Bilindiği gibi âdet kanı pistir. Cinsi ilişkide bulunulacak olursa,kadın ve erkekte hastalığa neden olur. Ayrıca dinen haram işlenmiş, günaha girilmiş olur.

Bir hadiste : ―Her kim eşi ile ay hali devam ederken cinsi ilişkide bulur ve bu ilişki sonucu kendisi veya doğacak çocuk cüzzam hastası olacak olursa, o kimse kendisinden başkasını suçlamasın‖ (Tıbb-ı Nebevi Ans:1/30-31)

Âdetli kadının temiz olmayan sadece âdet kanıdır. Teri, tükrüğü, âdet kanı gibi değildir. Pişirdiği yenir, artığı temizdir. Hz. Aişe, hayızlı durumda lokmayı ısırıp peygambere verdiği onun da yediğini anlatır. Aynı kaptan su içtiklerini söyler. (Delilleriyle İslâm İlh.179, H. Döndüren)

Cünüp insan müslümansa, necis (pis) değildir.

Peygamberimiz bir gün Ebu Hureyre (r.a.) rastlar. O peygamberi görünce yol değiştirmiştir. Peygamber ona sen ne yaptın? Diye soruncu ―Cünüp iken sizinle olmak istemedim Ey Allah’ın Rasulü‖ cevabını vermiştir.

Bunun üzerine peygamberimiz (s.a.) şöyle demiştir : ―Sübhanellah, Müslüman pis olmaz‖ (Büyük Hadis Külliyatı:1/130)

19- Güneş Enerjisi İle Isınan Su İle Abdest Gusül Olur mu?

Bazı fetvalarda güneşle ısıtılan sudan abdest olmak tenzihen mekruh olduğu ifade edilmiştir.

―Mekruhtur‖ diyebilmek için su kabı paslanabilecek ve oksitlenecek durumda olması lazımdır. Birde o  yerde sıcaklık fazla ise, su fazlaca ısınıyorsa o zaman mekruh olur. Çünkü sıcaklık fazla ve kap paslanır, oksitlenirse, suyun özelliği bozulur. Hatta zararlı hale gelir. Çeşitli cilt hastalıklarına sebep olur.

Kap paslanmaz cinsten ise oksitlenme yoksa sıcaklık da normalse, o sudan abdest alınması mekruh olmaz. Abdest de alınır, gusülde alınır.

Demir,tunç, bakır cinsi paslanır, oksitlenir. Sıcak olan bölgelerde ise, o suyu kullanmak mekruh olur.

Hz. Aişe validemiz peygamberin kullanacağı suyu güneşte ısıtmıştı. Hz. peygamber : ―Öyle yapma çünkü güneşte ısınan su alaca hastalığına sebep olur‖ demiştir.‖

Kap, ağaç, toprak, cam, gümüş gibi küf ve pas olmayan kap ise, bu kap da ısınsa da kullanmakta hiçbir sakınca yoktur. Bizim ülkemizde sıcaklık fazla sayılmaz.

Meselâ gölde, nehirde, havuzda, boruda, ısınmış suyu kullanmakta da hiçbir sakınca yoktur.

20- Kına, Oje, Ruj, Lens Gusle Manimidir?

Yıkanması gereken organda azıcık da olsa kuruyer kalırsa,abdeste de olmaz, gusülde olmaz.

Altına su geçirmeyen ne olursa olsun sakız olur, oje olur, ruj olur, boya olur. Hepsi abdeste ve gusle manidir.

Oje, ruj tabaka oluşturur, altına su geçirmez.

Gözdeki lens gusle mani değildir. Rahme konula alet de böyledir. Göz yıkanması gereken yer değildir.

Yıkanacak olan, önce tırnaklarındaki ojeyi, dudaklarındaki ruju temizlemesi gerekir. Ayrıca rujda domuz yağı da vardır.

Saçın boyanmış olması da gusle mani değildir. Çünkü saç diplerinin yıkanması yeterlidir.

21- Elbise İle Yıkanılır mı?

Açıkta yıkanılmaz. Yıkanırken görünmemek esastır. Açıkta yıkanılıyorsa ve herkesin yıkandığı hamamda, havuzda, nehirde, gölde yıkanılıyorsa, avret yerlerini örten peştamal gibi bir örtü ile yıkanılır.

Evimizde yıkanırken banyo çok genişse, yıkanılan yer çevrilir daraltılır. Peygamberimiz yıkandığı yeri çevirip daraltmıştır. Yıkanırken de hanımına ―arkanı dön‖ demiş öyle yıkanmıştır. (İ. Canan, Hadis Ans:10/295) Yıkanırken kimse yok denmemelidir. İnsandan ayrılmayan melekler vardır. Peygamberimiz : ―Allah haya sahibidir. Hayayı sever. Onun için sizden biri yıkandığında kapalı yerde yıkansın‖ buyurur. (B. Hadis Külliyatı:1/128) Bir başka hadiste : ―Açık yerde gusletmeyin siz kimseyi görmeseniz de, görülürsünüz‖ demiştir. (İ.Canan Hadis Ans:16/580)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir