GÜNLÜK HAYAT

Günlük hayat nasıl yaşanmalı?

            – Dünya hayatını yaşarken müslüman, ölümü ve kıyameti yakın bilmelidir. Evet kıyamet çok yakın olabilir. Ölüm ansızın beklenmedik bir anda gelebilir. Zaten kıyamet alâmetlerinin çoğu kendini gösterdi. Dehşet günü yaklaştıkça yaklaşıyor. Helâl azaldı. Haram çoğaldı. Sevap azaldı, günah çoğaldı. Deccal evimize. Deccal ortalıkta dolaşıyor. Çoğumuzu kandırmış durumda.

            Bir hadiste Peygamberimiz: “İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, onların hepsi Kur’an okur, ibadet eder, bit’atlarla da meşgul olurlar. Lâkin bilmedikleri bir şekilde müşrik olurlar ve okumalarına, ilimlerine karşılık rızık alırlar ve dünyayı din karşılığında yerler. İşte bunlar kör deccalin evanesi olacaklardır.” (Ramuz el-Ehadis: 504/3) demiştir.

             Müslüman, kıldığı namazı son namazmış gibi kılmalıdır. Yürürken sırat köprüsünde yürür gibi yürümelidir. Ateş çukurunun kenarında yürür gibi yürümelidir. Dosdoğru yürümelidir. Dosdoğru yürüyenlerin üzerine melekler iner, onlara korkmayın, üzülmeyin, cennetle sevinin derler. (Fussılat: 30)

– Müslüman, iyi iş yapmalı, her şeyin iyisini güzelini ve hayırlısını yapmalıdır. “İnsanları Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve “Ben müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kimdir. (Fussılat: 33)

– Müslüman, hayatının her anını en güzel bir şekilde değerlendirmelidir. “Rabbim Allah’tır” deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur. Ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar cennet ehlidir. (Ahkaf: 13-14)

– Müslümanın hedefi, Allah rızası olacak, onu gören Allah’ı hatırlayacak, Peygamber ahlakıyla ahlaklanacaktır.

– Müslüman, her gün kendini hesaba çekecek. Kendi hesabının üzerinde Allah’ın hesabının olduğunu bilecek. Hayatını nasıl yaşadığına bakacak, münafık gibi mi, inançsız gibi mi yaşıyor, ona bakacak.

Müslüman böyle olmamalı deyip deyip, tenkit ettiği hayatı yaşamamalıdır. “Ben neden Allah’ın istediği gibi olamıyorum” diyerek eksikliklerini gidermelidir. Başına gelen her belâ ve musibet için benim hatam ne benim günahım ne demeli, eksikliklerini telafi etmelidir. Umuma gelen belâ ve musibetler içinde payıma düşen hata, kusur nedir diyerek ders almalıdır.

– Günlerin hayırlısı Cuma gününü daha iyi değerlendirmelidir. O günün ibadeti çok, duası bol, tevbesi çok olmalı, hayrı, hasenatı bol olmalıdır. Hele Cuma namazını terk edip münafıklar defterine yazılmamalıdır. Hanımefendi de çocuğunu, erkeğini cumaya hazırlayarak bol sevap kazanmalıdır. Cuma günü bacılar toplanmalı; dinlerini öğrenmeli, Kur’an okumalı ve dua etmelidir. Çünkü bunlara ihtiyacımız çoktur.

            – Müslüman mübarek geceleri, mübarek zamanları kurtuluşu için fırsat bilmelidir. Çünkü böyle zamanlar bizler için verilen bir şans, tanınan bir fırsattır.

            Farklı zamanlar, farklı insan olabilmek içindir. Ancak mübarek zamanlarda mübarek olunur. Mübarek anlarda insanın kaderi değişir. Yeri değişir, adı değişir. Onun için müslüman, bir daha o anı yaşamayacak şekilde değerlendirmelidir. Ayrıca bu güzel anların havasını devam ettirmelidir.

            Mübarek zamanların feyzinden mahrum olan, çok şeyden mahrum olur.

             Müslüman, en hayırlılardan olmak için çalışmalı, her şeyin hayırlısını dilemeli, hayırlısı diye dua etmeli, “Bana hayır kapılarını aç Ya Rabbi!” demeli, “Benim için hayırlı olanını ver” demeli, Allah’tan dünyanın, ölümün ve ölüm ötesinin hayırlısını istemelidir. Kendisi de hayır adamı, sevap adamı olmalıdır.

            – İnsan her gece ölüyor, her sabah diriliyor. Peygamberimiz yatacağı zaman elini yanağının altına koyar: “Allah’ım! Senin isminle ölür, senin isminle dirilirim.” derdi.

            Peygamberimiz abdestli yatardı. Fatiha, Ayete’l- kürsi, İhlas, Nâs, Felâk sûrelerini okurdu: “Uyku, ölümün kardeşidir” der, “Sizi geceleyin öldürür gibi uyutan O’dur” ayetini zikrederdi. (En’am: 60)

            Bize “yatarken 33 defa Allahü Ekber, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Sübhanellah deyin“ diye tavsiye etmiştir.

            Peygamberimiz geceleyin korkuluğu olmayan damda yatmayı yasaklamıştır. Bir hadislerinde: “Karanlık çökünce çocukları dışarıya salmayın. Çünkü şeytanlar o zaman ortalıkta dolaşır. Allah’ın ismini zikrederek kapınızı kapayın. Yanan ateşi söndürün. Allah’ın adını zikrederek yiyecek ve içeceklerin ağzını kapayın. Kapınızı Allah’ın adını anarak besmele ile kapayın. Zira şeytan, besmele ile kapatılan kapıyı açamaz.” (Buhar i Bed’ül halk: 11+ Müslim Eşribe: 96) buyurmuştur.

            Gece yatsıdan sonra sohbeti yasaklamış, zamanında yatmayı ve sabah namaz için kalkmayı emretmiştir. Onun için müslüman erken yatacak ve kalkması gereken saatte kalkacaktır.

            Küçükken bize şu duayı öğretmişlerdi: “Yattım sağıma kalktım soluma, melekler şahidim olsun imanımla dinime.”

            Büyüklerimiz şunları hoş görmemişlerdir:

            – Çok uyumak,

            – Gece su içmek,

            – Çok yiyerek yatmak,

            – İdrarını tutmak,

            – Çok cinsi ilişkide bulunmak.

            Uykunun bölüneni dinlendirici ve doyurucu olur. Onun için teheccüt namazına kalkmak, müslümanın alışkanlıklarından olmalıdır. Zira o vakit, bereket vardır. Rahmet vardır.

            – Günlük hayatta yasak olan şeylerden bazıları da şunlardır:

            * Şuursuz yaşamak,

            Günaha üzülmemek,

            Haramı helâl saymak,

            Lânetli işler işlemek,

            * Günahı küçük görmek, günaha üzülmemek, tevbe etmemek,

            * Diline sahip olmamak; gıybet etmemek, iftira etmek, sövmek, yalan söylemek, söz taşımak, lânet okumak, yemin etmek,

            * İki yüzlülük yapmak,

            * Düşmanlık yapmak, 

            * Kusur araştırmak,

            * Alay etmek,

            * Müslümanın başına gelen felâkete sevinmek,

            * Aldatmak,

            * Sözünden dönmek, vaadini yerine getirmemek,

            * İyiliği başa kakmak,

            * Övünmek, gururlanmak, riya, gösteriş yapmak,

            * Eziyet ve zulüm etmek,

            * Borcunu ödememek veya geciktirmek,

            * Hak yemek,

            * Faiz yemek,

            * Zina etmek,

            Büyü yapmak yaptırmak, fala bakmak,

            Uğur, uğursuzluk aramak,

            Bit’ad işlemek,

            Müstehcen söz söylemek, yazı yazmak, resimlerle vakit geçirmek.

            İçki içmek, kumar oynamak, zina sayılan ve zinaya götüren davranışlarda bulunmak.

            Müslüman, her gününü günahsız geçirmeye çalışmalıdır. İstemeyerek işlediği günahlara hemen tevbe etmeli, günahları affettirecek iyilikler, hayırlar ve faydalı işler işlemelidir.

            Peygamberimiz günde 70 defa 100 defa tevbe etmiştir.

            Müslüman, günah işlemekten korkmalıdır. Günahları küçük görmemelidir. Günah işlerken imanlı ve mü’min olarak günah işlemediğini bilmelidir. “Kaçacak yer neresi” (Kıyame: 10) diyeceği günü unutmamalıdır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir