Günahtan nasıl korunulur?

İbrahim Ethem’e bir genç:

-Günah işlemekten kendimi alıkoyamıyorum, ne yapayım? Der. İbrahim Ethem:

-Günah işlemenin şartları var onları yerine getirirsen günah işleyebilirsin” der. Genç:

-Nedir onlar? Diye sorar. Şu cevabı alır:

-Günah işleme arzusu duyunca “Allah’ın rızkını yemeyeceğim” de.

-Ben o zaman nasıl yaşarım?

-Hem Allah’a isyan edeceksin hem rızkını yiyeceksin, bu nasıl olur?

-Günah işleyeceksen Allah’ın mülkünden çık.

-Ben nereye giderim?

-Allah’ın mülkünde Allah’a isyan olur mu?

-Günahı Allah’ın görmediği yerde işle

-Allah’ın görmediği yer yok ki.

-Allah görüp dururken günah işlenir mi?

Ey genç! Günah işleme arzusundan vazgeç öyleyse” der.

Günah işlenmeden bazı şeyler düşünülmelidir. Mesela; her işlenen günahın hesabı sorulacak mı? Cezası verilecek mi? Evetse cevap, günahtan kaçınmak için bu yeterli olmaz mı?

Bir Allah dostu:

-“Dikenli arazide yürür gibi yol al. Hiçbir günahı küçük görme. Zira yüce dağlar çakıl taşlarından oluşur” demiştir.

Peygamber (as) Müslümanı tarif ederken elinden, dilinden diğer Müslümanların zarar görmediği kimsedir” demiştir. Bir insan ben Müslümanım diyorsa günah işlemekten korunmasını da bilmelidir.

Günahtan günah ortamlarından ve Allah’ın razı olmadığı işlerden uzak durmak sevaplı bir iştir. Hatta hicret sevabı vardır.

Bir kutsi Hadiste: “Günaha düşmekten kaçanı, cehennemden azat ederim” buyrulmuştur. (H.H. erdem, ilahi hadisler:22)

Ayni kaynakta: “Nefsinin arzularını benim için terk eden genç mü’min, yanımda bir  kısım melekler gibidir” buyrulmuştur. (Hadis:50)

Peygamber (as) da şöyle buyurmuştur:

-“Siz her zaman benim yanımdaki gibi olsaydınız, melekler sizi evinizde ziyaret eder, önünüze geçip sizinle musafahalaşırlardı.” (Ramuz:495/8)

İnsan günaha girmekten korunursa, günah sayılan şeylerden kaçarsa temiz kalır.

Allah Kur’an’da: “Ufak tefek günahları dışında, büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bilki Rabbin, affı bol olandır…” buyurmuştur. (Necm:32)

“Rabbinden korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için şüphesiz cennet yegane barınaktır” (Naziat:40-41) buyurarak korunmanın mükafatının cennet olduğunu bildirmiştir.

Herkesin günahlardan korunma fırsatı ve gücü vardır. Allah: “Namaz kötülüklerden alı kor.” (Ankebut:45) buyurarak kötülükten kaçınmanın yolunu göstermiştir.

Günahın cezasını düşünmek, günahtan kaçınmanın mükafatını düşünmek insanın temiz bir hayat yaşamasına neden olacaktır.

Helak olan kavimleri ve helak sebebini düşünmenin caydırıcı olacağı muhakkaktır.

Çevremizde günah işleyenler bizim için ders olabilir.

Günahın etkisinin sadece işleyende kalmayacağı eşine, işine, çocuklarına ve ibadetine yansıdığı düşünülecek olursa insanın günahtan uzak duracağı umulur.

Allah şöyle buyuruyor: “Eğer yasakladığımız günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız” (Nisa:31)

Utanma duygusu olmayanın günahtan sakınma titizliği olmaz. Peygamber (as): “Utanmıyorsan dilediğini yap” demiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir