GÜNAHTAN KAÇMAK

Hz. Peygamber: “ Günahları küçük görmekten sakının” buyuruyor. ( Ramuz el  Ehadis: 173/9)

-“ Kul, günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Eğer tevbe ederse, o siyahlık yok olur. Günaha devam ederse, o siyahlık büyür, kalbini karartır.”(Age: 26/9)

-“Bir günah işlediğin zaman derhal tevbe et.” (Age: 25/11)

  • “Bir günah işlediğinde, abdest alıp iki rekat namaz kılan ve tevbe edeni Allah affeder.” (Age: 384/6) Buyurmuştur.

Hz. Peygamber bu konuda şöyle buyurur:

-“ Bir günah işlediğin zaman derhal tevbe et” ( Ramuz el Ehadis: 25/11)

  • “Günahlardan kaçın. Hesaba çekildiğin zaman küçük görüp önemsemediğin günahlar seni helak eder.” (Age: 173/9)

Bir hadiste: “ İnsanlar günahta kendilerini mazur görmedikçe asla helak olmazlar” Ramuz:354/2)  buyrulur.

Kuran’da iman sahiplerinden bahsedilirken “ büyük günah işlememek için direnirler” buyrulmuştur. ( Vakıa:46) İmanın muhafazası için günahın büyüğünden de, küçüğünden de kaçınmak gerekir.

Kul, büyük günahlardan kaçarsa, küçük günahlardan Allah koruyacaktır. (

Nisa: 31) Günahlardan kaçınan affolunacaktır. (Necm:32)

İnsan, ibadetlere devam edecek olursa günahlardan, kötülüklerden kurtulmaları kolay olacaktır. ( Ankebut: 45)

Bir de iyiliklerini arttıracak olursa, iyilikleri kötülüklerini götürecektir. ( Hud:114) İnsan isterse günahsız da yaşayabilir. Günahtan her isteyenin kurtulma fırsatı vardır.

            Günahtan uzak kalmak için yanlış yapmamak için gayret edilmeli, günah küçük görülmemeli kötü kişiler ve kötü ortamlardan uzak durulmalıdır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir