GÜNAHTAN DÖNMEK

İnsan dünyaya günahsız gelir, fakat günahsız yaşayarak bu dünyada hayatını devam ettirmesi mümkün değildir. Çünkü beşerdir, şaşar.  

Bu konuda Hz. Peygamber şöyle buyurur:  

“Eğersiz hiç günah işlemeseydiniz. Allah sizi yok eder, günah işleyecek sonra da af dileyecek insanlar yaratırdı.” (Müslim Tevbe: 9)  

Adam çok günah işlemişti. Ölüm yaklaşınca çocuklarına dedi ki: “Ben ölünce beni yakın, külümü rüzgarla dağıtın. Rabbim beni bir yakalarsa, beni fena cezalandırır.” Ölünce çocukları vasiyeti yerine getirir.  

Cenab-ı Allah da küllerin toplanıp adamın diriltilmesini emreder. Adama:  

  • Böyle olmasını sen mi emrettin? der. Adam:  

Senden korktuğum için Ya Rabbi” der. Allah da bunun üzerine onu affeder.  

İnsan isterse günahtan döner ve günahın cezasından da kurtulur. Aynı zamanda Allah’ın lütuf ve ihsanına kavuşur.   

İslam Peygamberi: Günahlarından dolayı tevbe eden, günahsız gibidir” der.  

Kur’an’da şöyle buyurur:  

“Ey iman edenler! Eğer Allah’tan kokarsanız, o size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir. Suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir” (Enfal: 29)

  • “Yunus balığın karnında iken Allah’ı ananlardan olmasaydı, kıyamete kadar orada kalırdı.”

(Saffat: 142-144)  

Demek oluyor ki kul, günahlardan kurtulmak isterse ve korunursa Allah onu korur ve günahlarını affeder. İşlediği günahlardan dönerse, sevap kazanır.  

Hz. Peygamber bu konuda şöyle buyurur”

  • “Bir günah işlediğin zaman derhal tevbe et” (Ramuz el-E’hadis: 25/11)
  • Günahlardan kaçın. Hesaba çekildiğin zaman küçük görüp önemsemediğin günahlar seni helak eder” (Age: 173/9)
  • Günahtan, günahkardan ve günah ortamlarından uzak dulumalıdır. Peygamberimiz şöyle der; “Siz benim yanımdaki gibi kalsaydınız, melekler sizi evlerinizde ziyaret ederlerdi.” (Age: 357/2) Melekler, temiz yaşadıkları için sahabe ile sokakta musafaha etmişlerdir.  

Günahtan kurtulmanın yolunu da şöyle gösterir:  

  • “Bir kul günah işlediğinde kalkıp güzelce abdest alır, iki rekat namaz kılar ve Allah’tan affını isterse Allah onu mutlaka affeder” (Age:384/6)

Kısacası; günah işleyen önce pişman olmalı, sonra günahı terk etmeli, sonra da gücüne göre sadaka verip Cenab-ı Allah’tan af dilemelidir. Eğer günah kula karşı işlendiyse, zarar telafi edilip helâllaşılmalıdır.

İnsan için günahsız hayat yaşamak ve işlediği günahlardan kurtulmak her zaman mümkündür.  

Unutulmaması gereken bir husus da iyilikler kötülükleri sevaplar günahları giderir. Onun için çok iyilik, bol sevap kazanmak için çaba sarf edilmelidir. Günahlardan kurtulma yolunun kolaylaştırılması, günah işlemeye sevk etmemelidir.  

Günah sahibi dinimize göre asla dışlanmaz. Dışlanırsa daha da kötülüğe sevk edilmiş olur. onun için günahkara günahtan kurtulması için dua edilir, yardımcı olunur.  

Günah sahibi, ümitsiz, karamsar olmamalı ve kendini oda dışlamamalıdır. “Ben kötüyüm,

Allah beni affetmez” dememelidir. Her zaman affedici bir Allah’ının olduğunu bilmelidir.  

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir