Günahsız Kul Olur mu?

Hatasız kul olmadığına göre, günahsız kulda yoktur. Günah, insana mirastır. Günahsız yaşamak zordur.

Günahsız denilen insanların günahının kokusu olsaydı, yanına yanaşılmaz, rengi olsaydı yüzüne bakılmazdı.

İair : ―İnsan beşer, durmaz şaşar, Eyler hata üçer beşer‖ demiştir.

Atalarımız : ―Düşmez kalkmaz bir Allah’tır‖ demişlerdir.

Hz. İsa, birini recmetmek için toplanan kalabalığa vazgeçmelerini ister, kalabalık vazgeçmez. Hz. İsa : ―Öyleyse ilk taşı günahsız olanınız atsın‖ der. Elindeki taşı yavaşça yere bırakan gider,bırakan geder. Nihayet meydanda kimse kalmaz.

Kusur ve acz, insan içindir.

Câhız : ―Herkesin eksiklikten nasibi ve bir miktarda günahı vardır. İnsanlar ancak iyiliklerinin çokluğu, hatalarının azlığı ile birbirinden üstün olurlar‖ der.

Allah’ın korumasıyla ancak peygamberler hatasızdır. Ashab-ı Kiram bile kendini günahsız görmemiştir. Cennetle müjdelendiği halde Aşere-i Mübeşşere bile korku ile ümit arasında olmuş, her an tövbe istiğfar etmekten geri kalmamıştır. Günah işleyen kendini Tövbe sütununa bağlar, af olunduğunu hissedinceye kadar kendini çözmezdi.

Kusursuzluk, Allah’ın sıfatıdır.

Günahını, hatasını inkar eden şeytandır. İeytan : ―benim günahım yok‖ der ve tövbe kapısını kendine kapatır.

Peygamberimiz şöyle buyurur : ―Mü‘min günahını üzerine yıkılacak dağ gibi görür.‖ (Büyük Hadis Külliyatı:5/331)

―Hata işleyenlerin en hayırlısı, tövbekâr olandır.‖ (Age:332)

―Günahların gökyüzünü dolduracak kadar da olsa, af dilediğinde seni affederim‖ (Age:5/333)

Kulun kendisini hatasız, günahsız görmesi, çok günahının olduğundandır. Kendini hatasız ve günahsız görmek, büyük günahlardandır.

Efendim ―kul, hatasız olmaz‖ diyerek hata işlenmez. Böyle hatalar ise af olmaz. Hata, kasden işlenirse, büyük günah olur. Cenab-ı Allah yanılarak veya unutarak işlenen hataları af eder. Bilerek günah işlemek isyandır.

Hata işlemek, kulun aczinin ifadesi, af etmek ise Allah’ın büyüklüğünün nişânesidir.

Kimse, ―günahım çok‖ demesin. Allah beni af etmez, demesin. Unutmasın ki, Allah’ın affı, kulun günahından daha büyüktür.

Kimse, günahlarından dolayı kötümser olmasın. Tekrar tekrar günah işlese de, tövbesini defalarca bozsa da yine tövbe etsin.

Hz. peygamber (s.a.) : ―Günahı olmayan insan yoktur. Fakat günahkârların en iyisi tövbe edenlerdir‖ demişlerdir.

Bedbin olanlara da peygamberimiz :  

―Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helâk eder ve yerinize günah işleyecek, sonra da tövbe edecek kimseler yaratırdı.‖ buyurmuştur. (İ. Canan, Hadis Ans:11/285)

bazı hatalar vardır ki, insanın Allah’a yaklaşmasına vesile olur. Nasıl mı? öyle bir

dönüş döner ki, Allah‘la arasındaki günah perdesi kalkıverir.

Bir de tövbe, iyiliklerini artırır ki, sevaplar günahları gideriverir. Hûd sûresi 114.

ayette bildirildiği gibi sevaplar günahları yok ediverir.

Öyleyse her gün günahlara karşı iyiliklerimizi arttıralım. İyilikler yaparak günahlardan kurtulalım.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir