GÜNAHI YÜZÜNDEN HELAK OLANLAR

Kur’an-ı Kerim de günahları yüzünden helak olan kavimlerin haberleri şöyle geçiyor:  

 • Firavun ve taraftarları suda boğulmuştur.

(Bakara : 50) *****

 • Doğru yoldan sapan Allah’ın lanetlediği ve gazap ettiği, aralarından maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlar çıkardıkları helak olmuştur. 

(Maida : 60 ) *****

 • İbrahim (as)‘ın babası Azer puta tapardı. Oğlunu azarlamıştı helak olanlardan oldu.  (En’am : 74 ) *****
 • Lut kavmi ahlaksızlıkları ve sapıklıkları yüzünden helak oldu.

(A’raf : 81 ) 

 • Musa peygamberi yalanlayanlar şiddetli bir azap ile cezalandırıldılar.

(A’raf : 165 )

 • Eyke halkı ve Medyen halkı Allah’ın gazabına uğradılar.

(Hıcr : 78-79 )

-Hıcır halkı cezalandırıldı.                       (Hıcr : 80 ) – Şımarık Karun ve sarayı yerin dibine geçirilmişti. (Kasas : 81 )

 • Ad, Semud kavmi çok güçlü olmalarına rağmen sapıklıkları yüzünden şiddetle cezalandırılmışlardı.

(Rum: 9 ) – Nuh’u yalanlayan kavmi suda boğulmuştur.

(Sad : 13 ) Daha bunun gibi Ebrehe ve ordusunu, Ebu Leheb’i, bahçe sahiplerini, hak ettikleri ceza verilmiştir.

Kul azmayınca Allah yazmaz. Allah’ı unutan, nankörlük, azgınlık eden, ahlaksızlığa meyledenler hep cezalandırılmışlardır.

Peygamber (As) şöyle buyurmuştur:

Beş şey beş şeyin karşılığıdır:

 1. Allah’a karşı ahdini bozan topluluk üzerine düşmanları musallat olur.
 2. Allah’ın indirdiğinden başkası ile hükmedenlerde fakirlik yayılır.
 3. Fuhuş yaygınlaşan toplumlarda ölüm yayılır.
 4. Ölçü-tartıda hile yapanlar kıtlıkla cezalandırılır.
 5. Zekat vermeyenler yağmurlardan mahrum olur. Buyrulur.

*****

        –    ‘’Yedi helak edici şey vardır :’’

1) Allah’a ortak koşmak, 2) Sihir, büyü yapmak,

 • Haksız yere adam öldürmek,
 • Yetim malı yemek,  
 • Faiz alıp-vermek,
 • İyiliği emir, kötülükten sakındırmamak,
 • İffetli kadına iftira etme

(Buhari Vesaya : 147 

–  ‘’Şu beş şey zuhur ederse, helak olmak hak olur :  1) Lanetleşmek,

 • İçki içmek,
 • İpekli giymek,
 • Çalgılı eğlenceler,
 • Erkeklerin erkeklerle, kadınların kadınlarla yetinmesi.’’

 (Ramuz el ehadis : 53/18)

Geçmişte helak olanlar sebepsiz helak almamışlardır. Cezayı gerektiren suçlar işlenince karşılığı ceza olmuştur.  Cenab-ı Allah Zilzal suresinde: ‘’ Zerre kadar hayır işleyen mükâfatını görecek. Zerre kadar günah işleyen cezasını çekecektir’’ diye uyarmıştır.

Kur’an da cezalandırılan kişiler:

 • Nuh’un oğlu ve eşi,
 • Lut’un eşi,
 • Firavun,
 • Karun,
 • Calut,
 • Ebu leheb –    Ebrehe –        Velid b. Muğıre, –     Nadir b. Haris  Oldukları haber verilmiştir.

Bazen toplum cezalandırılırken, bazen de günahlarından dolayı kişiler ibret için cezalandırılmışlardır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir