Günaha Israrla Devam Etmek

Günahta ısrar, en büyük günahtır. İnsan hata edebilir ama hatasında ısrar etmez. Hatadan dönmek en büyük fazilettir. Günahta ısrar, insanı küfre bile götürebilir.

İnsanın hataya düşmesi bir cezadır. Hatadan dönüp tövbe edemiyorsa, bu ona en büyük cezadır.

Hz. peygamber :  

―Günahlarına tövbe edip, bir daha o günahı işlemeyenler, günah işlememiş gibidir‖ der.

Bir Habeşli müslüman Peygambere sordu :

  • ―Ey Allah’ın Rasulü, ben kötü şeyler işledim, bir daha işlememek üzere tövbe etsem, kabul olur mu?‖ dedi.

Hz. peygamber ona :

  • ―Evet‖, buyurdu.
  • ―Ey Allah’ın Rasulü, ben kötü iş işlerken Allah beni görür mü?‖ diye sordu.

Peygamber :

  • ―Evet‖, buyurdu.

Bunun üzerine O Habeşli müslüman,bir çığlık attı ve orada ruhunu teslim etti. Hiç Allah görüp dururken, Allah’ın yazıcı melekleri yazıp dururken günahda ısrar edilir mi? Sonra Allah’a ne deriz?

Polis görüp dururken kim suç işlemeye cesaret edebilir? Polis herşeyi göremeyebilir. Ama Allah herşeyi görür ve bilir.

Rabbimiz bir kutsi hadiste şöyle buyurur :

―Mağfiret dileyin, günah işlemekte ısrar etmeyin; Çünkü günahlarda ısrar ederek af istemek yalancıların tövbesidir.‖ (Fikri Yavuz, 40 Kutsi Hadis:31) Hz. Enes‘in annesi şöyle der :

  • ―Ey Allah’ın Rasulü! Bana bir vasiyette bulun‖

Hz. peygamber :

  • ―Ey Enes‘in Annesi! Günahları terk et. Zira günahları terk etmek, en faziletli hicrettir.‖ (Peygamberin Vasiyetleri, S:59)

Hz. Ömer (r.a.) şöyle demiştir :

―Günahtan sakınmak, tövbe ile uğraşmaktan çok daha kolaydır.‖ Öyleyse ilk iş, günahtan sakınmak, günah işlemekten korunmaktır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir