GÜNAHA ISINMAK

Günahları toplayıp sırtına almaktan korkulmuyor. Günahların ardından gelecek olan bela ve musibetlerden çekinilmiyor. “Günahsız kul olmaz,” deniyor, günahtan kurtulma yerine günaha batılıyor, günahın hamallığı yapılıyor.  

Günah işlemeye bahane aranıyor. Günahından dolayı zarar görenleri hiç düşünmüyoruz.

Günah işlemeden caziptir, masumdur. İşledikten sonra pişmanlık ve üzüntü verir. Günah kalbi öldürür, vicdanı karartır. Günah insanı ömrü boyunca rahatsız eder. Günah, yüzün nurunu alır, rızkı daraltır.

Günah işlememesi ve günaha karşı çıkabilmesi için insanın Allah’tan korkması, kuldan utanması lazım. Adam günah işliyor, hiç aldırış etmiyor. Biraz kanun korkusu olmasa, insan insanı yiyecek, yeri göğü yıkacak, her şeyi mahvedecek.

Bakın topluma isteyerek, gülerek, sırıtarak, utanmadan, çekinmeden günah işleniyor. Bu insanlar dini, ahlaki ve insani kayba uğramış kimselerdir. 

Bir hadiste: “Kim gülerek günah işlerse, ağlayarak cehenneme gider,” buyrulur. (Ramuz el-Ehadis:400/4)

Kötü örnekler çok, cesaret veren şeyler çok. Bunun için bazıları günah işlemek mecburiyetinde olduğunu hissediyor. Günah işlemekte sakınca görmüyor. Edindiği kötü alışkanlıklar onu her zaman günaha yöneltiyor. 

Yanlışlardan biri de günahın küçük görülmesi oluyor. Bugün küçük taşları bir araya toplarsak ne olur? Biraz sonra taş yığını görürüz. Günahlar da böyle. Küçük görülen her günah büyüyor.

Günahların yayılmasına neden olan bir husus, günahın açıktan işlenmesi ve ona buna anlatılmasıdır. Günah işlerken utanmayan, onun teşhirinden korkmuyor. Anlatmaktan haya etmiyor. Adeta işlediği günahla övünüyor, insanlardan övgü bekliyor.

Günahtan başkalarını, bilhassa küçükleri sakındırma görevi olan açıkgözlük, kurnazlık, akıllılık düşüncesiyle başkalarına yalan, hile öğretiyor. Kötü şeyler telkin ediyor. Hal böyle devam ederken bela ve musibetler hak edilmiş oluyor. 

*              *              *

Günah işlemekten korkmayan, günahın çokluğuna aldırış etmiyor. Günahı terk etmek, kurtulmak da istemiyor. “O da mı günah olurmuş canım?”, “Şimdi biz günah mı işledik yani?”, “Allah bizi cezalandıracak mı?” sözleri ile günahta ısrar ediliyor.

Bir insan günahtan kendisini korumazsa, Allah onu korumaz. Günahlardan kaçmazsa, Allah ona yardım etmez. Allah: “Büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara Rabbinin affı boldur,” buyurur. (Necm:32) Ardından da:

 • “Allah’ın yasaklarından sakınmaz üzerine yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın azabı çetindir,” diye emrediyor. (Maida:2)

Israrla günah işleniyor, günah terk edilmiyor, bir yandan da dua, tövbe ediliyor. Bu yalancı işi oluyor. Tövbe günahın terkinden sonra olacak iştir. Günahtan ve nefsin arzularından vazgeçilmiyor. Kötü ortamdan, kötü arkadaştan vazgeçilmiyor. Sapıkların, aldanmışların yolundan gidiliyor. Böyle günahtan kurtulunamaz. 

İbrahim Ethem’e biri: “Günah işlemekten kendimi alamıyorum. Ne yapmalıyım?” diye sorar.

İbrahim Ethem ona şöyle der:

 • “Şartlarını yerine getirirsen günah işleyebilirsin,” der ve sıralar:
 • “İçinde günah işleme arzusu olunca “Günah işlersem, rızkı veren Allah’ın rızkını yemeyeceğim,” de, der.

Adam: “Ben yemeden nasıl yaşarım?” deyince de: “Hem günah işleyeceksin, Allah’a isyan edeceksin, hem de onun verdiği rızkı yiyeceksin. Bu nasıl olur?” der. 

 • “Günah işleme duygusu gelince Allah’ın mülkünden çık, başka yerde işle,” der.

Adam: “Bu nasıl olur? Mülk Allah’ın, ben nereye gideceğim?” deyince: “Allah’ın mülkünde Allah’a isyan edilir mi?”

 • “Günah işlemek isteyince, Allah’ın görmediği yerde işle,” der.

Adam: “Allah’ın görmediği bir yer mi var?” der. İbrahim Ethem: “Allah görüp duruken günah işlenir mi?” cevabını verir. Günahtan kurtulmak nasıl olur?

 • Pişmanlık, günahı kesin olarak terk ve tövbe ile,
 • “İyilikler kötülükleri yok eder.” (Hud:114) ayetine göre iyilikleri arttırmakla,
 • Çirkin işlerden ve kötülüklerden alıkoyan ibadetlerle (Ankebut:45)
 • Hz. Ömer’in “Günahtan sakınmak ve tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır.” Sözüne göre sakınmak ve korunmakla,
 • İyi ortamlarda, iyilerle, doğrularla olmakla,
 • Allah korkusu ile ve Allah biliyor, görüyor, soracak inancı ile insan günahlardan korunur.

*              *             *

Günah bazılarını korkutmadığı gibi rahatsızlık da vermiyor. Kötülerle olmaktan kendini alamayanlar büyük zararlar görüyor.         Musa (as) yaptığı yağmur duaları cevapsız kalınca, nedenini soruyor. Gelen cevap: “Elbette yağmaz, çünkü aranızda günahkarlar var.” Oluyor.         Görülüyor ki; günah rahmete bile engel. Ceza da umumi oluyor. Peygamberimiz: “Hacer’ul-Esved taşı bembeyazdı. Onu insanların günahı kararttı,” demiştir. (Hadis Ans:12/4577)

 • “Kul işlediği günah yüzünden rızkından mahrum olur.” (Ramuz el-Ehadis:98/7)
 • “Kul günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta oluşur. Eğer tövbe etmezse, o leke büyür ve kalbi karartır.” (Age:26/9)

Kur’an’da:

 • “Onların yaptıkları günahlar kalplerinde pas oluşturur.” (Mutaffifin:14)
 • “Onların kalplerini mühürleriz, onlar gerçekleri görüp işitemezler.” (A’raf:100) buyrulmuştur.
 • “Günahkarları günahlarından dolayı cezalandırdık. Kendilerine yasaklanan şeylerden vazgeçmeyince onlara: “Aşağılık maymunlar olun!” dedik.” (A’raf:165-166)       “İnsanların işledikleri günahlar yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu.” (Rum:41) buyrulmuştur. Günahların yansıması olduğu bildirilmiştir.

Peygamber (as) günahı tarif ederken: “Günah, içini rahatsız eden şeydir,” der. (Müslim

Birr:15)

Bediuzzaman Hazretleri de: “Her bir günah içinde küfre giden bir yol vardır,” demiştir. Bazı günahlar vardır ki; niyete, işleniş biçimine göre imana ve nikaha zarar verir. Çünkü imanla günah bir arada durmaz. Günah işlenirken ölüm vaki olursa, hal nice olur?

Bir hadiste: “Zina eden, zina ederken mü’min olarak zina etmez. İçki içen mü’min olarak içki içmez. Hırsızlık yapan mü’min olarak hırsızlık yapmaz. Milletin malını yiyen de mü’min olarak o işi yapmaz,” buyrulur. (Ramuz el-Ehadis:488/1)

Bazı günahları işleyen kafir olmasa bile kafir işi işlemiş olur. Günah, gönül rahatsızlığını, yüzün nurunu, Allah’a itaati, iki cihan saadetini, sevapları, hayırları yok eder. Ona ölüm iyi halde gelmez. Günah yuva yıkar. İnsanı kara yüzlü yapar, insanı şeytanlaştırır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir