GÜNAH

A- Günah Nedir?

Kur’an-da ve Hz. Peygamberin sünnetinde yasak olan şeylerdir. Başka bir ifadeyle günah, insanın vicdanını sızlatan şeydir.

Günah bilinmezse, günahtan korkulmazsa, günah küçümsenip, hafife alınırsa insan günaha düşer.  

Bir hadiste şöyle buyrulur: – “İnsan günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta meydana gelir. Eğer tevbe ederse o siyahlık yok olur. İnsan günaha devam ederse, o siyahlık büyür ve kalbini karartır.” (Ramuz’ul-Ehadis: 25/11)

Günah insandan birçok şeyi yok eder. Mesela günaha devam eden de ahiret anlayışı, utanma duygusu, hak hukuk anlayışı kalmaz. Günahkâr kulluktan çıktığı gibi insanlıktan bile çıkar.

Günahların mutlak cezası vardır:

 • Kul günahı sebebiyle iyiliklerden mahrum olur.
 • Rızkı daralır, sıkıntılı bir hayat yaşar.
 • Günah manen kirlenmeye neden olur. Merhametsiz hale getirir.
 • Günahı sebebiyle cezalandırır. Hatta yakınlarına bile bu ceza yansın.

Bir insan günah işlerse, günahkâr olur. Günahın günah olduğunu kabul etmezse küfre girer.  

a) Büyük günahlar

Günahlar; büyük günahlar ve küçük günahlar diye ikiye ayrılır. Büyük günah Kur’an da ve hadislerde günah olduğu bildirilen büyük günahlar vardır.

1- Büyük günahlar nelerdir?

Allah Resulu büyük günahları bize şöyle bildirmiştir:

Allaha şirk koşmak,

 1. Anaya babaya isyan etmek,
 2. Haksız yere birini öldürmek,
 3. Namuslu kadına zina iftirasında bulunmak,
 4. Zina yapmak,
 5. Cihattan kaçmak,
 6. Yetim malı yemek,
 7. Haramları işlemekte ısrar etmek,
 8. Faiz yemek,
 9. Hırsızlık yapmak,
 10. İçki içmek,
 11. Büyü yapmak yaptırmak,
 12. Yalan şahitliği yapmak,
 13. Yalan yere yemin etmek , (Buhari Vesaya: 8/1172)

Öncelikle büyük günahlar yedidir:

 1. Allah’a ortak koşmak,
 2. Allahın haram kıldığı canı haksız yere öldürmek,
 3. Namuslu kadına zina isnadında bulunmak,
 4. Savaştan kaçmak,
 5. Faiz yemek,
 6. Yetim malı yemek 7- Hicret ettikten sonra eski cahilliğe (günahlara) geri dönmek. (Hadis: Camiu’s: 3/3065)

b) Fıkıh ve akaid kitaplarında sıralanan büyük günahlar şunlardır:

 • Zina etmek, livata yapmak,
 • İçki içmek,
 • Kumar oynamak,
 • Anne babaya haksız yere isyan etmek,
 • Yalan söylemek, yalan şahitliği yapmak,
 • Hırsızlık yapmak,
 • Gıybet etmek,
 • Kötü zanda bulunmak, kötü düşünmek,
 • İftira etmek,
 • Yetimi azarlamak, doyurmamak,
 • Domuz eti yemek,
 • Ölü hayvan eti yemek (Bunlar da Kur’an-da geçen büyük günahların

başlıcalarıdır.)

 • Allah’ın rahmetinden ümit kesmek,
 • Allah’ın rahmetinden emin olmak,
 • Günah işlemekte ısrar etmek, korkmamak,
 • Koğuculuk yapmak,
 • Büyü yapmak,
 • Fala bakmak,
 • Stokçuluk yapmak, fahiş fiyatla mal satmak,
 • İbadetleri geciktirmek, terk etmek,
 • Rüşvet almak, vermek, aracı olmak,
 • Besmelesiz kesilen hayvanı yemek,
 • Sövmek, lanetlemek,  
 • Kibirlenmek,
 • Allah’ın dinine müdahale etmek,

c) Kur’an da zikredilen bazı büyük günahlar şunlardır:

 • Hırsızlık yapmak (Maida: 38)
 • Allah’a ortak koşmak (Maida: 72)
 • İçki içmek, kumar oynamak (Maida: 90)
 • Cana kıymak (Isra: 31 + 33)
 • Yetim malı yemek (Nisa: 10)
 • Zina etmek (İsra: 32)
 • Anaya babaya isyan etmek  (İsra: 23)
 • Yalan söylemek, yalan şahitliği yapmak (Nisa: 137)
 • Büyü yapmak (Bakara: 102)
 • Faiz yemek (Bakara: 275)
 • İnsanları allah yolundan alıkoymak (Bakara: 219)
 • Temizi pis olanla değiştirmek (Nisa: 2)

Hadislerde zikredilen bazı büyük günahlar şunlardır:

 • Allah’a ortak koşmak,
 • Cana kıymak, çocuğunu öldürmek,
 • Komşusunun namusunu kirletmek, (Tecrid –i Sarih Ter. 11/38)
 • Kişinin ana babasını lanetlemesi (Age: 8/122)
 • Yalan söylemek (Age: 8/68)
 • Lanetleşmek, içki içmek, çalgı çalıp eğlenek, zina etmek (Ramuz-el Ehadis: 53/18)
 • Namuslu kadına iftira etmek, büyü yapmak, yetim malı yemek, haramda ileri gitmek, faiz yemek, hırsızlık yapmak, içki içmek yalan yere ymin etmek (Buhari, Vesaya 8/1172)

d) İslam büyüklerinin eserlerinde geçen büyük günahlardan bir kaçı şunlardır:

 • Kumar
 • İsraf
 • Riya
 • Kibir
 • Rüşvet
 • Zulüm
 • Yalan
 • Gıybet
 • Kötü zan
 • Bid’at işlemek, günahta ısrar etmek,
 • Günah işlemekten korkmamak,
 • Büyü yapmak,
 • Gaybı bildiğini iddia etmek
 • Fala bakmak
 • Ruh çağırmak
 • Uğur, uğursuzluk aramak
 • Ölmüşlerden yardım beklemek
 • Bazı insanları günahsız saymak,
 • Allah’a yaptığını başkasına yapmak, allahtan istediğini başkasından istemek
 • İbadeti terk etmek
 • Allah’ın emir ve yasaklarını öğrenmemek
 • Allah’a iyilik yapana şükretmemek
 • İmansız olmaktan korkmamak
 • Faiz alıp vermek
 • Müslümanları aşağı görmek
 • Müstehcen söz ve resim
 • Zulmetmek
 • Ana babaya isyan etmek
 • İçki içmek
 • Hırsızlık yapmak
 • Helal:  

Allah ve peygamberimiz tarafından müsaade edilen zararsız, güzel ve faydalı olan şeydir.

 • Haram:

Allah ve peygamberimiz tarafından yasaklanan şeydir. Haram zararlıdır, faydasızdır.

Haramla helal arasında bir de şüpheli şeyler vardır.

Bir şeyin haram kılınması için, zararlı veya zararı faydasından çok olması gerekir.

Kur’an-da: “Peygamber iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar.” (A’raf: 157) buyrulmuştur.

İslam’da ulu orta yasak yoktur. İslam, ferdi ve aileyi korumak için emir ve yasaklar koymuştur. İslam’da emir de yasak da insan yararınadır.  

Haramın bazı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Haram helal kılma yetkisi, Allah’a ve peygambere aittir.
 • Haram, helalleştirilemez.
 • Harama götüren şey de haramdır.
 • Çoğu haram olanın azı da haramdır.
 • Haramda şifa aranmaz.
 • Zaman ve şartlar haramı helal kılmaz.
 • Haram helale karışırsa onu da haramlaştırır.
 • Mahkeme kararı ile haram helale dönüşmez.

a) İnançta haram olanlar:

 • İslam’da inanç ve itikat düzgünlüğü esastır.  
 • Bid’at işlemek,
 • Gaybı bildiğine inanmak,
 • Sihre büyüye inanmak,
 • Ruh göçüne inanmak,
 • Uğur aramak, uğursuz saymak,
 • Fala bakmak, falcıya inanmak,
 • Haram ve günahı inkar etmek.  
 • Yeme içmede haram olanlar:
 • Allahın adı anılmadan kesilen hayvanın eti,
 • Allahtan başkası için kesilen hayvanın eti,
 • Ölmüş hayvan,
 • Leş, kan, domuz,
 • Dinsizin kestiği hayvanın eti,
 • Hayvanın cinsel organı, ödü, kanı, idrarı, hayaları,
 • Hanefi mezhebine göre istiridye, ıstakoz, midye, yengeç, fare, akrep, yılan kurbağa, köstebek, kurt, tilki, kedi, köpek, arslan, sırtlan, fil, sincap, maymun, domuz, at, eşek, yırtıcı kuşlar.
 • Görünümü, kokusu kötü olan şey.
 • Alkol, alkol karışımı şeyler, – Haram yoldan elde edilen şeyler, Kumar ve fuhuştan elde edilen kazanç ve bununla alınan şeyler.
 • Bedende haram olanlar:
 • Kaş almak,  
 • Dişleri seyreltmek,
 • Dövme yaptırmak,
 • Mazeret olmadan estetik yaptırmak,
 • Güzellik için peruk takmak,
 • Kadının erkek gibi, erkeğin kadın gibi tıraş olması, takıp takıştırması,
 • Bedenin teşhiri,
 • Yüzü kızartacak iş yapmak,

Bedene eziyet vermek, şiş sokmak, jiletle kesmek,

 • Bedene ait bir şeyi satmak (Kan, organ satmak)
 • İffeti korumamak,
 • Bakılmaması gerekene bakmak, dinlenmemesi gerekeni dinlemek,
 • Dinlenerek, hırsızlık yaparak, iffetsizlik yaparak insanın kendini alçaltması,
 • İntihar etmek,  
 • Müstehcen giyim.
 • Erkeğin ipek giymesi, altın takması,
 • Evde haram olanlar:
 • Ev isyan yeri günah yeri olmamalıdır.
 • Ev israf evi olmamalıdır.
 • Evde kumar oynamak, içki içmek, fuhuş yapmak.
 • Evde günah kapsamına giren resim, heykel bulundurmak, köpek, domuz beslemek,
 • Konu komşuya sıkıntı verecek iş yapmak,
 • Evde başkasının hakkı olması
 • Evde Allaha kulluk görevinin yapılmaması.
 • Evin içinde uygun olmayan kıyafetle dolaşılması.

e) Haram kazanç yolları:

İnsana bir şey ya helalden gelir veya haramdan gelir.

 • Gücü olanın varlığı olanın dilenmesi.
 • Başkasına ait bir şeyin gaspı.
 • Dansözlük, şarkıcılık ve fuhuş gibi yollardan kazanç sağlamak,
 • Kumar oynamak, piyango, şans oyunları ile para kazanmak,
 • Alkol ticareti yapmak, uyuşturucu ticareti yapmak,
 • Haram bir malın alınıp satılması,
 • Çalıntı, buluntu malın ticareti,
 • Faiz ve faizli alışveriş.
 • Rüşvet,
 • Kumar aleti, müstehcen elbise alıp satmak,
 • Ölçüde tartıda hile yapmak.

f) Sosyal hayatta haram olanlar:

 • Kötü niyetli olmak, kötü düşünmek,
 • Alay etmek, lakap takmak,
 • Kötü zanda bulunmak,
 • Gıybet, iftira etmek,

-Başkasının iffetine dil uzatmak, namusunu lekelemek,

 • Ahlaksızlığın yayılmasına sebep olmak,
 • Kötü örnek olmak, kötü çığır açmak,

Yuva yıkmak,

 • İsraf etmek,
 • Batıl inançları yaymak, yaşatmak,
 • Sözünde durmamak,
 • Haset etmek,
 • Başkalarına eziyet vermek, zulmetmek.  
 • Ortak malları kötüye kullanmak,
 • Başkalarını aldatmak,
 • Övünmek, gururlanmak,
 • Borcunu ödememek,
 • Yalan söylemek,
 • Fitne çıkarmak, bozgunculuk yapmak.

Haramdan kaçmak Allahın emridir. Haramdan kaçmayana ceza vardır, mahrumiyet vardır.

Haramı inkâr eden dinden çıkar.

Haramda ısrar etmek büyük günahtır.

Harama götüren şeylerden vazgeçilmezse, bir de şüpheli şeylerden kaçınılmazsa, harama düşülür.

Haramdan kurtulmak için eğer günah Allaha karşı işlendiyse, haramı terk edip, tevbe istiğfar edip Allahtan af dilenir. Günahın kefareti varsa, kefaret ödenir. Eğer kula karşı işlendiyse hakkın iadesi gerekir. Ve helalleşilmesi icap eder.  

D- GÜNAH İŞLEYENE KAFİR DENİR Mİ?

Günahlar insan üzerinde tahribat yapar. Kalbi karartır. İnsan vicdanını incitir. Manevi hayatına zarar verir.

         Bir insan bir günahı işlerse,günahkar sayılır. Ama günahı kabul etmezse kafir olur.  

         İslam’da kafir olmayana, “kâfir” demek tehlikeli bir sözdür.

         Peygamber (AS) şöyle buyurur:

 • “Kendisine kafir denilen eğer kafirse, söz yerini bulmuştur. Eğer kafir değilse söz geri döner.” (R. Salihin:3/1591)

Mezhebimize göre inkar olayı olmayınca günah işleyen kafir olmaz. Kafir işi işlemiş olur. Bir insanın kafir olup olmadığını Allah bilir.

İbni abidin de şöyle denmiştir: “Müslüman’ı küfürle itham etmek kolay bir iş değildir. Faydası da yoktur. Bir müslümanın sözü ve hareketleri şüpheli olsa bile tevil etmek gerekir, tekfir edilmez.” (C.3, S.258)

Cenab –ı Allah günahları bağışlar. Rahmandır, dünyada her canlıyı rızıklandırır.

Dünya ceza yeri değildir. Cezalandırmak da Allah’a aittir. Dilediğini dünyada da cezalandırabilir. Bazılarının cezasını arttırmak için ona rızık da verir ömür de verir. Neden Allah cezalandırmıyor, neden canını alıvermiyor denmez.

Günah işleyene lanet de okunmaz. Peygamber “Müslüman kusur bulucu ve lanetleyici değildir” buyurur. (B. Hadis Ans. 4/274)

Bir husus da imansız cennete girilmez. Onun için iman korunmalıdır. İman korunmadan ameller bir işe yaramaz. “Onların işlerini Allah boşa çıkarır.”(Muhammed:1)

Dinden çıkan için af da dilenmez. Kur’an-da:

– “Onlar için yetmiş kez af dilense de Allah onları asla affetmez.” (Tevbe:

80)

“Onlar için af dilemek peygambere ve Müslümanlara yakışmaz.” (Tevbe:113) uyarıları vardır.

Allah İbrahim Peygamberin babası için, Nuh’un oğlu için, Lüt’un eşi için Peygamberimizin Ebu Talib için yaptığı duaları kabul etmemiştir.

E-KÜFRE GÖTÜREN HALLER

Ömer Nesefi, İslam inancının Temelleri AKAİD adlı eserinde insanı küfre götüren haller başlığı altında şunları sıralamıştır:

 1. Ayet ve hadislerin açık manalarını bırakıp gizli manalar çıkarmak,

“Kur’an-ın ve Sünnetin manaları gizlidir. O gizli manayı ancak üstad bilir” demek.

 • Kur’an ve sünneti reddetmek, yalanlamak.
 • Büyük veya küçük haramı, günahı helal saymak,
 • Dinle, dinin hükümleri ile alay etmek,
 • Allah’ın rahmetinden ümit kesmek. Kur’an-da “Kafirlerden başkası

Allah’tan ümidini kesmez” buyrulmuştur. (Yusuf: 87)

 • Allah’ın azabından emin olmak. (Araf: 99) 7- Gaybtan haber verdiğini iddia edeni ve haberini tasdik etmek. Hz. Peygamber (AS): “Kim kahine gelir, söylediğini tasdik ederse Allah’ın Muhammed’e indirdiğini inkar etmek olur” buyurur. (Müslim, 39/35)

1- Allah’a iman konusunda insanı küfre götüren haller:

1.Allah’a yakışmayan şey isnat etmek, isimlerinden emirlerinden biri ile alay etmek “Allah bize zulmediyor. Ben Allah mallah tanımam, beni Allah bile göremez” gibi sözler söylemek.

 • Allah’ın                cennete mükafatlandırılacağı-nı,     cehennemde

cezalandıracağını kabul etmemek,

 • “Allah’ın ortağı vardır, eşi vardır, oğlu kızı vardır” demek.
 • Şuna Allah’ın gücü yetmez demek.
 • “Allah’ın eli uzundur” demek. (El isnat etmek) 6- “Eğer Allah bana şunu emretseydi yapmazdım” demek.
 • Allah’ın yarattıklarından şunun ne hikmeti var, demek.
 • Allah yukarıdadır, aşağıdadır diyerek Allah’a yer isnat etmek.
 • Allah’tan korkmaz mısın? denilince “korkmuyorum” demek.
 • Hasta olmayan birine “Seni Allah unuttu” demek.
 • “Ben Allah’ın takdiri olmadan yaparım” demek.
 • Hanımına: “Sen bana Allah’tan daha sevgilisin” demek.

13 – Bir kimsenin yaptığı iş için “bu işi ben yaptıysam kafir olayım” demesi. (Kafir olmaya rıza gösterdiği için kafir olur.)

 1. Yalan olduğunu bile bile “Allah biliyor seni oğlumdan çok seviyorum” demek.
 2. Gaybı bildiğini iddia etmek.
 3. Biri için “Onun hakkından allah bile gelemez, ben nasıl geleyim” demek.
 4. “Allah’ım bana rahmetini vermek hususunda cimrilik etme” demek.  
 5. “Allah’ın hiç işi kalmadı da bunu mu yarattı” demek.
 6. “Allah filana çok veriyor, bana az veriyor, böyle adalet mi olur” demek.
 7. “Falancanın ruhu burada hazırdır” demek.
 • Allah izin verirse yaparsın diyene “verse de vermese de yaparım” demek.
 • “Eğer ahirette allah adaletini gösterirse senden hakkımı alırım” demek.
 • Ölenin ruhunu başka birine geçtiğini söylemek.
 • Allah’ın ruhunun bir kimseye geçtiğini söylemek.
 • “Ben Allah’ı gördüm, ondan emir aldım veya emir alıyorum” demek.
 • Bir kuşun ötmesinden birinin öleceği manasını çıkarmak. Kuşun ötüşünü veya bir hayvanın önünden geçmesini uğursuz sayıp işinden, yolundan dönmek.

2. Peygambere iman konusunda küfre götüren haller:

 1. Bir peygamberi inkar etmek,
 2. Peygamber (AS) ın bir sünnetine rıza göstermemek,
 3. Hz. Muhammed (AS) ın son peygamber olduğunu kabul etmemek.
 4. Peygamberlere çirkin suç iftirasında bulunmak.
 5. “Falan peygamber olsaydı, ben inanmazdım” demek.
 6. “Eğer peygamber doğru söylüyorsa biz  kurtulduk” demek.
 7. Peygamberlik iddiasında bulunmak. “Nebiyim, Resulüm” demek.
 8. “Peygamberler insan mı, cin mi bilmiyorum” demek.
 9. Peygamberlerin sünnetlerinden biri ile alay etmek, bir hadisi reddetmek, “çok dinledik bunları” demek.
 10. Peygambere delilik veya sihirbazlık isnat etmek.
 11. “Peygamber bile olsa falana inanmam” demek
 12. “Peygamber gelse, şunu yapma dese, yaparım” demek.

13.“Peygamberden bize bir fayda gelmedi” demek.

 1. Peygamberlere sövmek. (Bunu yapanın tevbesi kabul olmaz.)
 2. Peygamber (AS) için “Arapların Peygamberi” demek.
 3. Peygamberi hafife almak, alay etmek, küçümsemek.
 4. “Peygamberlerden bize fayda gelmedi” demek.

3. Kur’an, Namaz ve Zikir konusunda insanı küfre götüren haller:

 1. Kur’an-dan bir ayeti inkar etmek.
 2. Dinde kutsal olan bir şeyle alay etmek,
 3. Kur’an’ın bir emrinin yanlış olduğunu söylemek.
 4. Kur’an’ı def dümbelek çalarak okumak.
 5. Kur’an’ı pis yerlere atmak, çiğnemek.
 6. Kur’an’ın açıkladığı bir şeyi kabul etmemek.
 7. Kur’an’a insan sözüdür, demek.
 8. Kur’an’ın başka dilde olduğunu iddia etmek.
 9. Kur’an’a ilave yapmak, değiştirmek.
 10. Kendi konuşmasının yerine şaka oldun diye ayet okumak.
 11. “Çok Kur’an okudum, bana faydası olmadı” demek.
 12. zikirlerle alay etmek.
 13. Haram yerken besmele çekmek,
 14. Namaz kıl diyene “Kılmayacağım” demek, namaz da neymiş demek, namazla alay etmek.
 15. “Hayat boyu namaz biter mi, kim yapabilir” demek.
 16. Namaz kıl diyene “Sabret ramazan gelsin, kılarız” demek. “Namazın insana ne faydası var” demek.
 17. Bilirek alay olsun diye Kabe’den başka bir yere namaza durmak.  
 18. Bilerek abdestsiz namaza durmak
 19. Ezanla alay etmek
 20. Emredilen ibadetleri aynen kabul etmemek
 21. “Ramazan geldi, çattı” demek. “Şu sıcakta oruç tutulur mu” demek.
 22. Kıyameti, öldükten sonra dirilmeyi, kabir azabını ve cennet – cehennemi kabul etmemek.
 23. “Eğer allah cenneti bana verse, sensiz istemem veya falanla cennete girmem. Allah bana şunun için cennet verse istemem” demek.
 24. Hıristiyan veya Yahudilerin azap göreceğini kabul etmemek.
 25. Günahları güzel, sevapları çirkin görmek.
 26. “Falan kıble olsa, yüzümü o tarafa çevirmem” demek
 27. “Namaz ve helâl olan şeyler bana iyilik getirmedi, namazı rafa koydum” demek.
 28. Din adamlarını hafife alıp, alay etmek, sövmek.
 29. Din adamının kıyafeti ile alay etmek. 30.       “Ben şeriat tanımıyorum. Benim şeriatle işim yok, şeriat beni tatmin etmez. Bu nasıl şeriat, kahrolsun şeriat” demek.
 30. Bu meseleyi şeriata başvuralım diyene “Ben şeriat falan tanımam” demek.
 31. Gel hocaya gidelim diyene “gitmem, onlar insanı cehenneme sokuyor” demek.
 32. Din alimine hakaret için “Sen git ilmini çöpe at” demek. Din adamının söylediklerine “yalandır” demek.  
 33. Dini bilgiler için “bunlar neye yarar? Bize para lazım” demek.
 34. “Kafir de iyilik yapıyor, o da cennete girecektir” demek.
 35. Mülüman değil misin? diyene  “değilim” demek
 36. Allah’tan kork, böyle yapma diyene “seni dinlemiyorum” demek.
 37. “Şu adamın kanı helal, şunu öldürmek sevaptır” demek.
 38. “Ey kâfir” diyene “Efendim, buyur” demek.
 39. Kâfire hocam demek.
 40. Haramı helal saymak, haramın helal olmasını istemek.
 41. Haram olan bir şeyi fakire sadaka niyeti ile vermek.
 42. Musibete uğrayanın “malımı telef ettin, çocuğumu neden aldın, niye böyle yaptın” demesi.
 43. Bir hastanın “Allah’ım ister Müslüman ister kâfir olarak canımı al” demesi.
 44. Günah işleyene tevbe et denilince “niye tevbe edeyim, ben ne yaptım” demesi.
 45. Haram “ne güzel” demek.
 46. “Ahiret veresiye, Dünya peşin” deyip dünyayı tercih etmek.
 47. “Ahrette iki elim yakandadır” diyene sen orada beni nasıl bulursun, demek,
 48. Ahrette gidip gelen var mı? diyerek ahreti inkar etmek.
 49. “Allah falanın vaktinden önce canını aldı” demek.
 50. “Azrail yanlış can aldı” demek.

52 – “Falan bana gâvur ol dese olurum” demek.

 • “Ben ahretten korkmam” demek.
 • “Falan benden daha kâfir” demek.
 • Nikâhlı olmadığı kadını öpüp, “öpmek helaldir” demek.
 • Kâfirlerin kıyafetine girmek, onların görüştüğünü benimsemek.
 • Bir insanın zatı için kurban kesmek. 59- “Keşke Hıristiyan olsaydım” demek.
 • İbadet maksadı ile insana secde etmek. Bir müridin şeyhini kıble kabul etmesi, buna rıza gösteren şeyh de kâfir olur.
 • Şaka da olsa birine küfre girecek söz telkin etmek. (İstemeyerek küfrü gerektiren söz seyleyen küfre girmez.) Küfre giren bir kimsenin bütün amelleri batıl olur, nikâhı düşer.

Dinden çıkanın kurtuluş için şunları yapması gerekir: a-     Önce girdiği küfürden cayması ve vazgeçmesi gerekir. b-     Kelime –i şahadet getirmesi gerekir.

 • Eşi ile olan nikâhını tazelemesi gerekir ve tevbe istiğfar eder.
 • Önce hacca gittiyse haccını yeniler. Namaz ve oruçlarını kaza etmez.
 • Peygamber (AS)’ı sövenin dönüşü mümkün değildir. (Bunun sebebi

kul hakkıdır. Peygamber de hayatta değildir, affetsin.) f-       Dönmeyen ebedi cehennemde kalacaktır.

İnsanın imanını koruması için şu dua tavsiye edilmiştir: – “Allah’ım! Bilerek sana bir şeyi şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmediklerimden dolayı tevbe ediyorum. Şüphesiz ki sen bütün gizlilikleri bilensin.” (AKaid sayfa: 207-224)

F- KÜFRE SEBEP OLAN SÖZLER VE HALLER

Mehmet Zahide Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır:

“Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikâhını düşürür. Hacca gittiyse o da yok olur. Bu duruma düşmemek için bunları yazmak mecburiyetini hissetmekteyim, Allah büyük ve küçük günahlardan mukafara buyursun”, duasından sonra küfre götüren söz ve davranışları şöyle sıralamıştır:

 1. Dini hafife almak, dinle alay etmek, bu şaka da olsa durum değişmez.
 2. Cenab –ı Allah’ın şanına layık olmayan söz söylemek, emrettiği veya yasakladığı şeylerden biriyle alay etmek, bildirdiği cennet ve cehennemle ilgili bir hususu inkâr etmek veya Allah’a noksanlık ve zulüm isnat etmek veya Allah’a şekil ve mekan tayin etmek.
 3. Bile bile abdestsiz namaza durmak.
 4. Bilerek kıbleden başka yöne namaza durmak.
 5. Beline papazların beline bağladığı “zünnar” denilen kuşağı bağlamak.
 6. Kâfirlerin bayramlarını kutlamak ve onların yaptıklarını güzel görmek. Noel kutlamalarına katılmak, onlar gibi hediyeleşmek.
 7. Kâfirlerin ayinlerini güzel görüp beğenmek,
 8. Karşılamalarda insanlar için hayvan kesmek,
 9. Haramlardan sevap ummak,
 10. Allah’tan başkasına secde etmek,
 11. Peygamberlerden birinin peygamberliğini reddetmek,
 12. Peygamberlerden veya Meleklerden birini hafife almak
 13. Hz. Aişe validemiz için uygun olmayan söz söylemek.
 14. Hz. Ebubekir (RA)’ın halifeliğini kabul etmemek,
 15. Ömer (RA)’ın halifeliğini kabul etmemek,
 16. Bir kimse Rasulüllah (AS) kabağı severdi dese, biri de muhalefet ve düşmanlık yolu ile ben sevmem dese,
 17. “Allah bana şunu emretseydi yapmazdım” dese
 18. “Allah bana cenneti verse sensiz istemem veya gitmem” dese.
 19. “Seninle cennete bile gitmem” dese,
 20. “Dünyayı ahiret için terk edemem” dese küfre girer.
 21. Farzlardan veya 32 farzlardan birini inkâr etmek,
 22. Vitir namazını ve kurbanı inkâr etmek,
 23. Ezanla eğlenmek, ağzını eğerek ezan taklidi yapmak,
 24. Kıyamet ahvalinden birini inkâr. Mesela hesabı, amellerin tartılmasını, sırat köprüsünü, cenneti, cehennemi kabul etmemek,
 25. Haramlığı kesin bilinen bir şeyi helal saymak, (İçki, faiz, domuz

gibi.)

 • Kur’an-ın ayetlerinden birini kabul etmemek, değiştirmek, hor görmek, müzik aletleri eşliğinde Kur’an okumak,
 • Harama besmele çekmek. Haram yedikten sonra elhamdülillah demek.
 • Haram bana helalden daha sevimli, demek.
 • Günah sayılan şeyin helal olduğunu kabul etmek,
 • İçkiyi, zinayı helal saymak,
 • Din adamını taklit edip, onunla, yaptığı şeyle alay etmek, sövmek, dil uzatmak,
 • Müslümana kâfir demek,
 • Kâfir diye hitap edene “efendim” demek,
 • Günahın azaba sebep olmayacağına inanmak,
 • Günahları kötü, ibadet ve itaati güzel görmemek,
 • İman esaslarından şüphe eden,
 • Kur’an hakkında şüphesi olan, insan sözü olduğunu söyleyen, 38-       “Şu işi yaparsam veya yapmazsam kâfir olayım” demek.
 • “Gaybı biliyorum” diyene inanmak,
 • “Çalınanı bilirim, bulurum” demek küfre sebeptir.  
 • “Bana cinler haber verir” diyeni doğrulayan,
 • Şahitsiz nikâh kıyılsa ve Allah’ı Rasulünü şahit tuttum diyen,
 • Karga sesini duyup yolundan dönen, tavşan önüne çıkınca yolundan kalan kimse,
 • Küfrü arzulayan, küfrü başkasına telkin eden,  
 • Allah göktedir deyip Allah’a mekân izafe eden, küfre girer.
 • İnşallah şu işi yaparsın diyene “ben Allah izin verse de vermese de yani inşallahsız yaparım” demek.
 • Hasta olmayan için Allah bunu unutmuş demek,
 • Falan eceli ile ölmez demek.
 • Allah’ım diyen, Peygamberim diyen kimse,
 • Peygamberin sünnetini reddeden, şu sünnettir yap diyene, “sünnet de olsa yapmam” demek.
 • Namaz kıl tat alırsın diyene “Sen namazı terk et tat alırsın” demek,
 • Namaz kıl diyene “Kılmam” demek. (Yani herhangi bir şekilde Allah’ın emrine muhalefet etmek küfre götürür.)
 • Ramazanda namaz kılan, daha sonra kılmayıp “bu çok olur, çünkü her bir namaz 70 namaz yerine geçer” diyen kimse.
 • Zekât ver diyene “vermem” diyen.
 • Anlaşmazlık anında “la havle vela kuvvete ilabillah” diyene ben la havle vela kuvvete illabillah bilmem diyen.
 • Hakkımı kıyamet gününde alırım diyene “bir daha ver de ikisini de kıyamet günü alırsın” diyen.
 • “Kıyamette sen beni nereden bilecek, nasıl bulacaksın?” Diyen. “Ben kıyametten korkmam” diyen.
 • Farz olan emr –i bilmağrufu inkâr eden.
 • İlim öğrenmeyi reddetmek, “bana ilim değil, ekmek lazım” diyen.
 • Hadis nakledene “bize bunlar lazım değil” diyen.
 • Dindar olan ve din ilimlerini bilen kocasına “sana lanet olsun” diyen eşi,
 • Mahşeri, hesabı reddeden,
 • Zina, zulüm, haksız yere adam öldürmek, haram olmasaydı demek, bunların haramlığını kabul etmemek,
 • Günah işleyene tevbe et dense, o da “ben ne yaptım ki tevbe edeyim” diyen.
 • “Senin imanına, Müslümanlığına lanet olsun” diyen.
 • İçinden inandığı halde, dışından kâfir görünen, 67-           Küfür sözünü işitip gülen kimse, küfre girer.
 • Başkasının küfrüne rıza da küfürdür.

Küfrü gerektiren söz ve davranışlar imanı ve nikâhı götürür. Dönmek isterse iman ve nikâh tazelemesi gerekir. Sadece kelime –i şahadet getirmesi yeterli değildir. Küfrü gerektiren sözden ve halden de dönmesi gerekir. İmandan çıkanın kestiği hayvanın eti de yenmez. İslam akidelerine muhalefet eden kimse, İslam harici sayılır. Müslüman bir kadınla da evlenemez. (Sayfa: 129-138)

 • Miraç olayına ve mucizelere inanmamak,
 • Peygamberin şefaatine inanmamak
 • Dine dil uzatmak, sövmek.

Sonuç olarak bir insan inkâr etmeyi kastetmiyor ve rıza göstermiyorsa, küfre girmez.

Bediüzzaman Hazretlerinin güzel bir sözü vardır: “Bazen kelam (söz) küfür görünür. Ama sahibi kâfir olmaz” diye. Mesela insan münafık işi yapar ama münafık olmaz. Bazen de kâfir işi yapar ama kâfir olmaz. Niyet esastır. Böyle hallerde hüs –ü zan esas olmalıdır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir