GÜNAH İŞLEYENE KAFİR DENİR Mİ?

Günahlar insan üzerinde tahribat yapar. Kalbi karartır. İnsan vicdanını incitir. Manevi hayatına zarara verir.  

Bir insan bir günahı işlerse, günahkar sayılır. Ama günahı kabul etmezse kafir olur.

İslam’da kafir olmayana “ kafir” demek tehlikeli bir sözdür.  

Peygamber(AS) şöyle buyurur:

–         “ Kendisine kafir denilen eğer kafirse, söz yerini bulmuştur. Eğer kafir değilse söz geri döner.” ( R. Salihin: 3/1591) mezhebimize göre inkar olayı olmayınca günah işleyen kafir olmaz. Kafir işi işlemiş olur. Bir insanın kafir olup olmadığını Allah bilir.  

İbni  Abidin de şöyle denmiştir: “ Müslüman’ı küfürle itham etmek kolay bir iş değildir. Faydası da yoktur. Bir Müslüman’ın sözü ve hareketleri şüpheli olsa bile tevil etmek gerekir, tekfir edilmez.” ( C.3, S.258)

Cenab-ı Allah günahları bağışlar. Rahmandır, dünyada her canlıyı rızıklandırır.  

Dünya ceza yeri değildir. Cezalandırmak ta Allah’a aittir. Dilediğini dünyada da cezalandırabilir. Bazılarının cezasını arttırmak için ona rızık da verir, ömür de verir. Günahkar için neden Allah cezalandırmıyor, neden canını alıvermiyor denmez.  

Günah işleyene lanet de okunmaz. Peygamberimiz “ Müslüman kusur bulucu ve lanetleyici değildir ” buyurur. ( B. Hadis Ans: 4/274)

Bir husus ta imansız cennete girilmez. Onun için iman korunmalıdır. İman korunmadan ameller bir işe yaramaz. “ Onların işlerini Allah boşa çıkarır” ( Muhammed:1)

Dinden çıkan için af ta dilenmez. Kur’an da: –         “ Onlar için yetmiş kez af dilense de Allah onları asla affetmez.” ( Tevbe: 80) -“ Onlar için af dilemek Peygambere ve Müslümanlara yakışmaz” ( Tevbe: 113) uyarıları vardır.

Allah İbrahim Peygamberin babası için, Nuh’un oğlu için, Lüt’un eşi için Peygamberlerimizin Ebu Talip için yaptığı duaları kabul etmemiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir