Günah işleyen küfürle itham edilir mi?

Günahın kime karşı ne sebeple işlendiği çok önemlidir. Günah işleyen işlediği günahı inkar etmedikçe kafir olmaz. Kafir işi işlemiş olur.

Yalnız dikkat edilmezse her günahta küfre açılan bir kapı vardır. O kapıdan küfre giden bir yol vardır.

Günah işleyenin durumunu biz bilemeyiz. Allah bilir. Onun için günah işleyen dışlamamalı, küfürle itham edilmemelidir. Belki tövbekar olur. Onun için Allah hidayet etsin denir.

Ebu Derda (ra) günah işleyen birine kötü muamele edildiğini görür ve sorar:

-Bir çukura düşen birini görseniz ne yaparsınız?

-İp sarkıtıp çıkmasına yardım ederiz” derler.

-Peki günah çukuruna düşmüş birine neden yardımcı olmuyorsunuz? Der.

-Peki sen bu günahkara kızmıyor musun?

-Ben ona değil, günaha kızıyorum” der. Dikkat etmek lazım peygamber (as): “Kim bir din kardeşini günahından dolayı ayıplarsa, onu işlemeden ölmez” buyurmuştur. (Tirmizi, kıyame:50)

Hariciler büyük günah işleyen kafirdir diyorlardı. Ebu hanifeye gelip:

-Büyük günah işleyen için ne dersin? Derler.

-Onlar Müslümandır” der ilave eder. Kelime i şehadet imanın kaçta kaçıdır? Der.

Hariciler:

-İman bir bütündür. Parçalanmaz” derler.

Ebu Hanife o zaman.

-İşte kafir değil Müslüman olduğunu kabul ettiniz” der.

Günahkara lanet de okunmaz. O zaman “Allah’ın rahmetinden mahrum olsun” denmiş olur ki dönüş yolu kapanmış olur.

Peygamberimiz: “Hiç biriniz diğerine Allah lanet etsin. Allah’ın gazabına uğra, cehennemde yan gibi beddualarla lanetlemeyin” buyurmuştur. (R. Salihin:1584)

Bedduanın, lanetin geri dönmesinden korkulmalıdır. O kişi layık değilse söz söyleyene geri döner. (Age:1586)

Çare denir?

Her insan bu dünyaya günahsız gelir. Dilerse temizliğini korur, korumazsa kendini kirletir.

Allah Kur’an’da:

-“Ey iman edenler! Eğer Allah’tan korkarsanız. O size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir” buyuruyor. (Ehfal:29)

Kul isterse günahtan kaçınır, eğer günah işlerse günahı terk edip tövbe eder.

Eğer bir insan işlediği günahtan pişman olup tövbe etmiyorsa, bu onun kalbinin günah kiri ile karardığındandır. Tövbe edememek de cezasıdır.

Peygamber (as) şöyle buyurur:

-“Bir günah işlediğin zaman hemen tövbe et!” (Ramuz:25/11)

-“Günahlardan kaçın hesaba çekildiğin zaman küçük görüp önemsemediğin günahlar seni helak eder.” (Ramuz:1173/9)

Her günahtan sonra tövbe etmek kula vaciptir.

Peygamber (as)ın şöyle bir müjdesi var:

-Bir günah işlediğinde abdest alıp iki rekat namaz kılanı Allah af eder.” (Buhari, Vüdu:26)

Bir hadislerinde de günahlarından dolayı tövbe eden, günahsız gibidir” buyurmuştur.

Günahlardan kurtulmanın böyle kolay gösterilmesi, insanın gevşek davranmasına, günah işlemesine ve mutlaka af olunacağına ve tövbeyi bozmasına sebep olmamalıdır.

Ayrıca karamsarlığa da düşmeyip, korku ile ümit arasında olmalıdır.

Günahtan dönmek için yapılacak şey şudur:

-Önce günahlardan tamamen uzaklaşmak

-İşlediği günahtan pişmanlık duymak

-Bir daha günaha dönmemeye kesin karar vermek

-İhtiyaç sahiplerine bir miktar sadaka vermek

-İki rekat namaz kılmak.

-Allah’tan affını dilemek

Peki af edilmeyen günah var mıdır?

Allah Kur’an’da tövbe edin diye emrediyor. Allah’ın rahmeti her günahtan daha büyüktür. Tövbe kapısı son nefese kadar açıktır.

Şirk dahil bütün günahlar tövbe edilirse Allah af edecektir. (Nisa: 48+Zümer:53)

“Allah’ım, sen affı seversin, kerimsin, bizi af et!”

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir