Günah insanda neleri yok eder?

Günah işlemekte ısrar eden de başta Allah korkusu yok olur. Ardından ahlak anlayışı, ahiret inancı hak hukuk anlayışı kalmaz. Merhamet duygusunu kaybeder. Sonunda insanlık vasfını yitirir.

Günaha dadanan kimseden utanma duygusu gider. İşlediği günahtan dolayı pişmanlık duymaz.

Günahkarın organları ona itaat etmediği gibi o da Allah’a itaat etmez. Günah, insanın işine, aşına, evladına yansır, yuvası yıkılır.

Atalarımız haram yiyenin harami evladı olur” demişlerdir.

Günahın pis kokusu vardır. Bir hadiste: “Günah işleyen öyle bir koku yayar ki, melekler ondan uzaklaşır” buyrulmuştur.

Günahın zararı sadece işleyende kalmaz. Çığır açan, teşvik eden, sebep olan, kötü örnek olan işlenen günahın vebaline ortak olur.

Günahkar mutlu olmaz, güzel ölümle de ölmez neticede ahiret şefaatle ve merhametle muamele edilmez.

Günah işlemekte sakınca görmeyen, hayırlı iş işleyemez.

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

“Haceru’l-Esvet taşı bembeyazdı. İnsanların günahı kararttı”

“Kul işlediği günahlar yüzünden rızkından mahrum olur” (Ramuz:98/7)

“Kul günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta oluşur. Günah işlemekte devam ederse kalbi kararır.” (Ramuz:26/9)

İyilikler nasıl kötülükleri götürürse (Hud:114) kötülüklerde iyilikleri sevapları götürür.

Allah Kur’an’da şöyle buyurur:

“Başınıza gelen musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir” (Şura:30)

“İnsanların kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu…” (Rum:41)

“Eğer biz dileseydik onları günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitmezler.” (A’raf:100)

Günahı yüzünden insan belaya uğrar, rızkı daralır, en kötüsü kalplerini mühürler ve kulluk defterinden siler.

En kötüsü şey kalbin katılaşması ve kararmasıdır. Peygamber (as) şöyle buyurmuştur. “Günahlar kalbi karartır.”

Bir Allah dostu sık sık aynaya bakarmış. Sebebini sormuşlar, “Allah günahlarım yüzünden kalbimi kararttı mı ona bakıyorum” demiş.

Kur’an’da Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor:

“Onların işlemekte olduğu kötülükler kalplerini karartmıştır.” (Mutaffifin:14)

Günah kiri kolay kolay temizlenmez. Ancak kalp katılaşıp kararmadan pişmanlık duyulur, tövbe kapısı çalınırsa Allah dilerse af eder.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir