Günah Çeşitleri Nelerdir?

  • Farz ve vacipleri terk eden, dönüş yapıp bunları ödeyebilir. Namaz kılmıyorsa namaza başlar, kaza eder.
  • İçki, faiz, zina, kumar gibi günahlar, bir daha yapmamak şartı ile ter edilir, tövbe edilir, dönülür.
  • Kul hakkı, iade edilir, helallaşılır. Yeter ki şirk koşulmasın, her günahın çaresi vardır.

İnsan, Hıristiyanlıkta olduğu gibi dinimizde günahkâr doğmaz. Müslüman günah işlerse günahkâr olur, tövbe ederse de günah kirinden temizlenir.

Günah işlemek alın yazısı da değildir. Kur’an’da : ―Allah kimseye zulmetmez. İnsanlar kendi kendine zulmeder.‖ Buyrulur. (Yunus:44)

İair : ―Hiç kuluna zulmeder mi Hûdası,

          Kulun çektiği kendi cezası‖ demiştir.

            Kul : ―Ya Rabbi! Sen, benim için günah işleyeceksin‖, yazmışsın bende günah işledim diyemez. Kul günah işlemekte de, sevap işlemekte de serbesttir. İradesini isterse hayra, isterse de şerre kullanır. Bunda zorlama ve yönlendirme olmaz.

İyi insan, iyilikten zevk alır,iyilik yapar. Kökü insanda kötülükten zevk alır, tövbe etmeyi de düşünmez.

Bu konuda dikkat edeceğimiz hususlar vardır:

  1. Günah işleyen ayıplanmamalıdır. Günahı yüzüne vurulmamalıdır. Başkalarına da anlatılmamalıdır.  

Peygamberimiz : ―Günahından dolayı kimseyi ayıplamayız. Başkasını ayıplayanın, o hal başına gelmeden ölmez‖ buyurur.

  • Günah işleyene, günahından dolayı ―Sen küfre girdin‖ diye, küfürle itham edilmemelidir.
  • Günahkâra : ―Allah seni af etmez, senin günahın çok‖ diyerek Allah’ın işine karışılmaz. Allah‘la kul arasına girilmez. İslâm‘da aforoz yoktur. Günah itirafı da yoktur.
  • Bir de günah işleyenin günahından konuşulmaz, günahı anlatılmaz, anlattırılmaz. Ancak tövbe etmesi, günahı terk etmesi tavsiye edilir.

Yapılacak şey şudur : Günah ortamlarında günahkârlarla yaşamaya razı olmamak, o ortamı ve günahkârı terk etmektir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir