GİZLİ NİKÂH OLUR MU?

            Herhangi bir nedenle : “Bu beraberliği yaymayalım, kimse bilmesin, eşim duymasın, anam babam duymasın” denilirse, bu gizli nikâhtır. Batıldır. Beraberlik zinadır.

            Peygamber (SAV) : “Nikâhı ilân edin, tef çalın ve nikâhı mescidlerde kıyın” buyurmuştur. (Prof. Dr. İ.Canan, Hadis Ans : c.17, s.199) Buna göre nikâh ilân edilecektir.

            Gizlenmek istenen nikâhta bir kusur, bir eksiklik var demek ki, gizlenme ihtiyacı duyuluyor.

            Arada denklik yoksa, yaş küçükse, mezheplere göre ana babanın müdahale ve nikâhı iptal hakkı vardır.

            Nikâhın ilân edilmesi, kadın açısından çok önemlidir. Nikâh, “aldın mı? aldım, vardın mı?vardım” demekle oluveren basit bir olay değildir. Nikâhla kadının geleceği teminat altına alınacaktır. Kadın mehir hakkını alacaktır. Ortada bırakılıvermeyecektir.

Nikâhda şahitler ve kadına verilen haklar yazı ile tesbit edilecektir. Burada eşlerin sadakati, inanca saygı, ikinci evliliğin yapılmaması, kadına boşanma hakkının verilmesi ve diğer bazı istek ve arzular eşler arasında yazıya dökülebilir. Zaman zamanda bu anlaşma gözden geçirilirse fazla pürüz çıkmayacaktır.

            Gizli kıydırılan nikâhlarda kadın çoğu kez terk edilmektedir. Hatta bazıları kucağında çocuk olduğu halde ortada kalmaktadır. Onun için kadın gizli nikâh teklifine asla “evet” dememelidir. Çünkü değil kanun korkusu, Allah korkusu bile kalmamıştır.

            Nikâhı şahitler de gizlememelidir.

            Nikâh da veli bulunacaktır. Veli yoksa, ekseriyete göre nikâh geçersizdir. (Bak : Prof. Dr. V. Zuhayli İslam Fıkhı Ans:9/66)+(Age:9/154)

            Bu konuda peygamber (SAV) şöyle buyurur : “Kadın kadını evlendiremez. Kadın kendi başına da evlenemez. Zani kadın, kendi kendine evlenen kadındır.” (İ. Canan Hadis Ans : 17/197)

            Kaçarak veya kaçırılarak evlenmelerde nikâh geçersiz olabilir. Çünkü şâfi mezhebine göre ana babanın onayı şarttır. Hanefi mezhebine göre yaş küçük ve denklik yoksa ana baba nikâha onay vermeyebilir.

            Kızı kaçırıp “seni, Allah ve Rasûlünü şahit kılarak nikâhım altına aldım” diyerek kıyılan nikâh bâtıldır. Şahidler insan olacaktır ve hazır olacaktır. Bir de teklif ve kabul, rıza ile olacaktır.

            Aynı yerde çalışıyoruz, günaha girmeyelim, aramızda nikâh kıyalım düşüncesiyle kıyılan nikâh da bâtıldır. Her türlü yakınlık zinadır.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir