GİYİMDE HELÂL HARAM

Giyimde iki maksat vardır. Birincisi avret yerlerinin örtülmesi, ikincisi de güzel görünümün sağlanmasıdır.  

Cenab-ı Allah Kur’an’da: “Ey insanlar! Size avret yerlerinizi örtecek ve sizi süsleyecek elbiseler yarattık” buyurur. (A’raf: 26)  

  • “Ey Ademoğulları! Şeytan, ayıp yerlerini göstermek için elbiselerini soyarak Âdemle Havva’yı cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtmasın”(Â’raf: 27)

Cenab-ı Allah nikah ümidi olmayan, çocuktan kesilmiş yaşlı kadınların bile elbiselerini çıkararak kendilerini teşhir etmemelerini emreder. (Bak. Nur: 60)  

Nur Sûresi’nin 33. ayetinde de: “Evlerinizde oturun, cahiliye devrinde olduğu gibi açılıp saçılmayın…” 59. ayette de kadınların dışa çıktığında iyice giyinmelerini emreder.  

İslam’a göre elbise, önce madden manen temiz olacaktır. Yani helâlden kazanılmış olacaktır. Allah Rasulünün ifadesine göre bir elbisenin onda biri haramdan olsa duası ve namazı kabul olmaz. Bir de kirli paslı olmayacaktır. Hz. Peygamber, birini kirli elbise ile görmüş; bu acaba elbisesini yıkayacak su bulamadı mı” demiştir. Bir hadislerinde de. “Allah nimetini kulunun üzerinde görmek ister” buyurarak güzel giyinilmesini tavsiye etmiştir.  

Eğer elbise ipekten olursa erkeğe haramdır. Hz. Peygamber bir gün altınla ipeği eline alarak: “Bu iki şeyi ümmetimin erkeklerine haram kıldım” demiştir. Bu sırada birinin parmağında altın yüsük görür ve çıkartır: “Ben altını size haram kılmadım mı?” der, atar. Allah Rasulü oradan ayrılınca “git al, satıp bir ihtiyacını karşılarsın” derler. Oda: “Vallahi peygamberin attığını almam” der. Büyük Hadis Küll.: 3/118 – 136-137 sayfalarda peygamber ipeği yasaklamış: “Onu erkekler dünyada giymesin” “İpeği ahirette nasibi olmayanlar giyer” buyurmuştur.  

Altını da erkeklere yasaklamış “Altın, ümmetimin erkeklerine haramdır” “Altın yüsük takmak, ele kor ateş almak demektir.” buyurmuştur.  

Hz. Peygamber gümüş yüzük takmıştır ve gümüş yüzük takılmasını erkeklere tavsiye etmiştir.  

Altın kalem, altın saat, altın çakmak, altın yüzük hükmündedir. Erkek, gümüş yüzük takacaktır. Bu ona sünnettir. Altın kaplardan yenilip içilmez. Altın yüzükle namaz kılmaz ihtilaflıdır. (İslam ilm. 2/77) Cenab-ı Allah ses çıkaran, dikkat çeken ayakkabılarla dışa çıkılmasını yasaklar. Hz. Peygamber de bir kadının kendini fark ettirecek şekilde koku sürünerek sokağa çıkmasını, sokakta ziynet eşyalarını göstermelerini yasaklamıştır.  

Bir de kadının saçını erkek saçı gibi kısaltması caiz değildir. Çünkü erkek kadına benzemeyecek, kadın da erkeğe benzemeyecektir. Kendi saçının dışında saç takarken, insan saçından peruk takması da caiz değildir. Bir de güzel görünme ve süslenme maksadıyla peruk takması uygun görülmemiştir. Böyleleri için Hz. Peygamber, “Allah Lânet etsin” demiştir.

(Buhari Libas: 83)

Kadının örtünme maksadıyla naylon, bitki ve hayvan tüylerinden yapılmış peruk takmasında herhangi bir sakınca yoktur. (Bak: Prof. Dr. H. Döndüren, Aile ilmihali, s. 574)

Yusuf El-Kardavi: “İpek ve yün ipliklerden yapılmış örgülerin takılmasında sakınca yoktur” der. (Helâl ve haramlar, s. 95)

Bu durumda müslüman kadının giyimi nasıl olacaktır?

  1. Vücudu gösterecek şekide ince olmayacaktır. Hz. Peygamberin baldızı Esma küçükken ince bir elbise giymiş peygamberin yanına gelmişti. Peygamber ona: “Ey Esma! Büluğ çağına erdikten sonra kadının yüz ve elleri hariç başka yerlerinin görülmesi doğru olmaz” demiş yüz çevirmiştir. (Prof. Dr. H. Döndüren İslam İlmihali 2/73) + (B. H. Kül. 3/126)
  2. Elbise vücut hatlarını belli edecek kadar dar olmamalıdır.  
  3. Açık ve kısa olmamalıdır.  
  4. Kadın elbisesi erkeğinkine, erkek elbisesi kadınınkine benzememelidir. (B. H. Küll. 3/127)
  5. Elbise dikkat çekecek renkte ve şekilde olmamalıdır. Rengi uygun bir renk olmamalıdır. Sapsarı, kıpkırmızı, parlak elbiseler dikkat çektiğinden uygun değildir. (

B. H. Küll. 3/131)

  • Bayrakların, resimlerin üzerinde bulunduğu elbiseler de uygun değildir. Kimlik ve kişiliği zedelemeyen elbise giyilmelidir.  
  • Elbise helâl kazançtan alınmış olmalıdır.  
  • En önemli şeylerden biri de elbise gurur elbisesi  olmamalıdır. “Allah kendini beğenip böbürlenenleri sevmez” (Hadid Sûresi: 23)

Giyimden dolayı böbürlenip, gururlanmak haramdır. Hz. Peygamber: “Kibirlenenin Allah kıyamet gününde yüzüne bakmaz” buyuruyor. (B. H. Küll. 3/124)

Sonuç olarak giyim nasıl olacak.  

Güzel giyinilecektir. Hz. Peygamber: “Yarı örtünmek, arabın örtüsüdür. Güzelce örtünmek imanın örtüsüdür” der. (B. H. Küll. 3/128)

Kur’an’da Nûr: 31+Ahzap: 59 + A’raf: 26-27 ayetlerde örtünmeyi emreder.  

Ayrıca çirkin taklitten ve hoş olmayan modadan uzak kalmak, islam kimliği açısından daha uygun olacaktır.  

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir