GENÇLİK YOZLAŞMA YOLUNDA

Gencin adına bakıyorsunuz, yabancı, giyimine, davranışlarına ve düşüncelerine bakıyorsunuz, yabancı. Bu ne, diyorsunuz. “Bilmem, bilmiyorum” diyor. Böyle batılı olunmaz. Belki batılı gibi olunur. O da her konuda değil.

Her milletin kendine has kültürü ve yaşam biçimi vardır.

Atalarımız: “Kendi türküsünü bilmeyen, başkasının havasını söyler” demişlerdir.

Para kazanacağım diye, yavrusunu ihmal eden bir babanın oğlu hac takınca çağırmıştım. Hacı gösterip “Bunu oğlun takıyor, ne dersin?” deyince baba ağlamaya başladı ve çocuğuna neden taktığını sorunca “Ben Hıristiyan oldum” demişti.

Bugüne kadar batılı gibi giyinmekle, batılı gibi eğlenmekle, küpe, haç takmakla, köpek gezdirmekle batılı olmak istedik. Batının ahlâkını, çirkefliğini almakla bu hale geldik.

Kimi taklit ediyor gençler? Hasta olan, alkol, fuhuş bataklığına batmış olan batı gençliğine mi? Sonra batı gençliğinin neyine taklit ediyor? İlmine mi? Hayır. Ahlâksızlığına mı? Evet. Ne kadar yanlış.

  • “Batı, bataklıktadır. Manevî boşluk, uyuşturucu salgını, Batı gençliğini, azılı bir suç makinesi haline getirmiştir. Vahşet arz etmektedir.” (16.03.1998. Türkiye)
  • “Batı gençliği hastadır. İngiltere’de yayınlanan bir araştırmaya göre; gençliğin bunalım ve rahatsızlıkları, aşırı özgürlük, evlilik dışı ilişkiler, alkol ve uyuşturucudan kaynaklanıyor. Asıl sebebinde “Savaşma seviş” diyen gençliğe tanınan seks özgürlüğü olduğu açıklanmıştır.” (31.05.1995. Türkiye)
  • “Bugün Amerika, gençliğine güvenmiyor. Büyükler, gençleri saygısız, disiplinsiz bir nesil olarak görüyor. Ahlâkî değerleri hiçe saydığından şikayet ediyor. % 67’sinin de gençlere güvenmediğini belirtmiştir.” (30.03.1998. Türkiye)
  • “Fransa’da yapılan bir araştırmaya göre; sokakların dilenci ve sokak serserileri ile dolu olduğu bildirilmiştir.” (15.09.1995) (Zaman)

Bu durumda kim, hangi hali ile ve niçin taklit edilecektir. Maymunvari taklit kime ne kazandıracaktır?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir