Gece namazının fazileti

Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir.

Teheccüd namazı, 2 rekattan 8 rekate kadardır. 2 şer rekat olarak kılınır.  

Kur’an’da:  

‘Rasülüm senin geceyi  ibadetle geçirdiğini, seninle beraber bir gurubunda böyle yaptığını biliyoruz…’ (Müzzemmil Sûresi: 20)

 • ‘Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere (ibadet ettikleri için) vücutları yataklarından uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.’ (Secde Sûresi: 16)  
 • ‘Rahmanın has kulları, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendilerini bilmez kimseler onlara laf attığında, onları incitmeden ‘selâm’ derler, geçerler. Onlar gecelerini Rablerine secde ederek, kıyam durarak geçirirler.’ (Furkan Sûresi: 6364)  
 • ‘(O has kullar) geceleri pek az uyurlardı. Seher vaktinde de istiğfar ederlerdi.’ (Zariyat

Sûresi: 1718)

 • ‘Ali İmran Sûresi’nin 1617. ayetlerine göre de ateş azabından ancak seher vaktinde Allah’tan bağışlanma dileyenlerin kurtulacağı bildirilmiştir.  

Hz peygamber de şöyle buyurur:

 • ‘Bir koyun sağacak kadar bir sürede olsa, geceleyin kalk ve namaz kıl.’ (bu süre, 4 rekat namaz kılacak kadardır denmiştir.)
 • ‘Farzlardan sonra en faziletli namaz gece kalkarak kılınan namazdır.’ (Müslim Sıyâm:

202)        

 • ‘Ümmetime zor gelmese, iki rekat gece namazını üzerlerine farz kılardım.’
 • ‘Gece namazı, Allah’a yaklaştırır, günahlara keffaret olur, insanı günah işletmekten alıkor.’ (Tirmizi)  
 • ‘Allah’ın rahmetinin kendisiyle olmasını isteyen, gece kalkıp iki rekat namaz kılsın.’

(İhya: 1/1023)

 • ‘Allah Teâlâ’nın memnun ve hoşnud olduğu kullarından biri de, soğuk bir gecede yumuşak ve sıcak bir yatakta yorganına sarılmış yatmakta iken, bu rahatlığı terkedip kalkarak teheccüd kılan kimsedir. Allah Teâlâ bu kulunda çok razı olur ve meleklerine:  
 • ‘Bu kulunu gece vaktinde böyle namaz kılmaya zorlayan nedir?’ diye sorar.  

Melekler:  

 • ‘Senin lütuf ve keremine nâil olma arzusu ile azabından korkmasıdır.’ derler.  

Cenabı Hakk:  

 • ‘O halde benden ne istiyorsa, onu verdim. Neden korkuyorsa, ondan da emniyette kıldım.’ (Fezaili A’mal, 229) buyurur.  
 • ‘Gecenin sonunda (fecri sadık doğmazdan evvel yani imsâktan önce) ademoğlunun kıldığı iki rekat namaz (teheccüd namazı) ona, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Şayet ümmetim üzerine meşakkat vereceğimden korkmasaydım, bu iki rek’at namazı farz kılardım.’

(M. Ehadis, 641)  

 • ‘Evet, teheccüd namazındaki sevap hudutsuzdur. Kılmaya devam edenlerin duaları makbul, dereceleri âlî olur. Allah’a yaklaşmaya vesiledir, günahlardan koruyucudur. Kötülüklere keffaret, vücuttaki illetleri de gidericidir. (İmam Ahmed rh.’in Müsned’inden naklen, Muhtar, 778)

Teheccüd namazı, Sevgili Peygamberimiz (SAV) Efendimiz’in hiç terk etmediği bir namazdır. Bu namaz, iki rekat olarak da daha fazla da kılınabilir. Ancak ortası, ikişer rekatta bir selam vererek altı rekat kılınmasıdır.  

Gençliğimde kılıp da yatıyordum. Rabbim kalkmak nasip etti. İki rekat kılıyordum, dört kılmaya başladım, sonra 6 rekat kılmaya başladım. Yaşı ve işi nedeniyle gece kalkamama durumunda olan, en az iki rekat kılsın da yatsın. Kalkmamaktan iyidir. İlerde de Allah umulur ki, kalkmak nasip eder.      

Hz. Ömer (ra)’in oğlu Abdullah rüyasında cennette dolaşıyor. Bunu kardeşi Hafsa (ra)’ya anlatıyor. Hafsa da Hz. Peygambere anlatıyor. Hz. Peygamber şöyle diyor:

 • ‘Ah kardeşin Abdullah bir de gece namazına kalksa!’ Abdullah: ‘Ondan sonra gece namazını hiç terk etmedim’ diyor. (Hadis Ans. 12/357)  

Peygamberimiz bir hadislerinde:

‘Farzlardan sonra en faziletli namaz gece kalkarak kılınan namazdır.’ buyurmuştur. (Müslim Sıyam: 202)  

Hz. Aişe (ra): ‘Allah Rasulü geceleyin ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. O’na Ya Rasulallah! Senin günahların affolduğu halde niçin böyle yapıyorsun? dedim. Bana:

‘Rabbime şükreden bir kul da mı olmayayım’ buyurdu.’ der. (Riyaz üsSalihin 1/135)  

Bir hadislerinde de Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurmuştur: Bir kimse gece namazı kılmaya niyet eder de uyuya kalırsa o kimseye o namazın sevabı yazılır. O kimse için uykusu sadakadır.’ (Hadis Ans. 17/345)

Bir kimse kendisi kalkar eşini çocuklarını da kaldırırsa sevabı büyüktür. Bunu Peygamberimiz şöyle teşvik ediyor: ‘Bir müslüman geceleyin uyanır, eşini de uyandırdıktan sonra birlikte 2 rekat gece namazı kılarlarsa ‘zikreden’ sıfatı ile anılır ve ‘Allah’ı çok ananlardan yazılırlar’ (Müslim zikir: 4) (Tirmizi Deavet: 4)

Gece namazı kılanın nasıl faydalanacağını da şöyle anlatır:

 • ‘Sizden biri uyuduğu zaman şeytan onun ensesine üç düğüm atar ve ‘uyu’ der. O uyanıp Allah’ın adını anınca düğümlerden biri çözülür. Abdest aldığında ikincisi çözülür. Namaz kıldığında da üçüncüsü çözülür, sabah neşeli kalkar, değilse morali bozuk kalkar.’ (Buhari: Teheccüd 12 + Ramuz el Ehadis: 2894)  

Fazla uyumak gaflete neden olur. Atalarımız: ‘Az ye, az uyu, az konuş’ demişlerdir.

Azların faydası çoktur. Bugün çok uyumanın insana zararlı olduğunu tıp otoriteleri açıklamıştır.   

Cenabı Allah gece yapılan ibadetin sevabını bol bol verir. Gece yapılan duaları da red etmez.

Ayrıca ibadet edilen evlerde melekler eğleşir. O evde artık şeytanın işi kalmaz: ‘Benim belimi kırdın’ der, çeker gider.  

Kalkıp namaz kılmak insanın bağışlanmasını sağlar. Allah Rasulü şöyle der:

 • ‘Hergün münadi: ‘Gelin kendi aleyhinize yaktığınız ateşi, gece kalkın namazla söndürün’ der. (B. Hadis Külliyatı: 1/933)

Teheccüd namazı, çok çok önemli ve çok sevaplı bir namazdır. Hz. Peygamber bu namazı kılmış ve kılınmasını tavsiye etmiştir.  

Şakiki Belhi şöyle der:

 • ‘Rızkın bereketini kuşluk namazında bulduk, Münker Nekire cevabı Kur’an okumakta bulduk, kabrin ışığını teheccüd namazında bulduk.’

Bir hadislerinde de Allah Rasulü:

 • ‘Mü’minin değeri teheccüd namazındadır’ buyurmuştur. Gece teheccüd namazına eşini kaldırana Allah rahmet etsin.’ diye dua etmiştir. (Ramuz elEhadis: 290/1)

2 Gece İbadetine Mani Olan Şeyler Nelerdir?

 • Yediğine içtiğine dikkat etmemek,  
 • Çok uyumak,  
 • Çok yemek yemek
 • Gaflete dalmak, günahlardan tevbe edip kurtulamamak,  
 • Oyun eğlenceye düşkün olmak,  
 • İbadetleri başka maksatlarla yapmak
 • Organları günahlardan alıkoymamak,  
 • Geç vakitlere kadar televizyon seyretmek,
 • Dünyaya, dünya malına düşkün olmak,  
 • Kur’an okuma, zikretme alışkanlığının olmaması,  

Her gün az da olsa Kur’an’dan bir şeyler okunmalıdır. Ümmü Hani der ki: ‘Ben evimden Peygamberin geceleyin okuduğu Kur’an’ı işitirdim.’ (Hadis Ans.: 17/78)

 • ‘Diğer ibadetleri tam yapamamak gibi sebeplerle insan, değil gece ibadeti normal ibadetleri bile yapamaz.       
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir