Gece Cenabı Allah’ı Anmak

Cenabı Allah’ı zikredenler övülmüşür. Allah Rasulü de Allah’ı zikredene müjdeler vermiştir. Ayrıca teşvik de etmiştir. Bir hadislerinde şöyle buyurur:  

 • ‘Allah sizden birini geceleyin uyandırırsa, Allah’ı tesbih etsin. Mağfiret dilesin. Allah onu bağışlar. Şayet o kalkar abdest alır, namaz kılar ve Allah’ı zikederse, dua ederse, kabul olunur.’ (Ramuz elEhadis: 48/5)

Bir gün peygamberimize:  

 • Allah yanında derecesi en yüksek amel hangisidir? derler. Allah Rasulü:
 • Allah’ı çok zikredenlerin ameli’ der. (Tirmizi Deavet: 6)

Konu ile ilgili Kur’an ayetleri de vardır:

 • ‘Gecenin bir kısmında O’na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O’nu tesbih et’(İnsan Sûresi: 26)  
 • ‘Gece secdelerin ardından da Allah’ı tesbih et.’ (Kaf Sûresi: 40)
 • ‘Gecenin bir kısmında da yıldızların batışından sonra O’nu tesbih et.’ (Tûr Sûresi: 49)
 • ‘O bahtiyar kullar geceleri pek az uyurlar, seher vaktinde istiğfar ederler.’ (Zariyat

Sûresi: 1718)

 • ‘Gece insan için çok önemlidir. Peygamberimiz: ‘Gecenin öyle bir anı vardır ki, onu yakalayıp da Allah’tan hayırlı bir şey dileyen müslümana Allah dilediğini verir.’ buyurur. (Tirmizi: Vitr: 16)  
 • ‘Allah’ı zikrederek yatan bir müslüman gece kalkar da Allah’tan birşey isterse, Allah onu ona verir.’ (Ramuz elEhadis: 387/11)

Gece gündüz zikredenin

Yardımcısı Rahman olur

Her yerde Allah diyenin  

Hakk derdine dermen olur.  

4 Gece Kalkınca Neler Yapabiliriz?

 • Güzel bir abdest alıp, 24 veya 6 rekat teheccüd namazı kılarız  
 • Teheccüd duasını okuruz.  
 • İsmi Azam duasını okuruz.  
 • Esmaü’lHüsna’yı okuruz.  
 • Yasin, Tebareke ve Fetih gibi sûreleri okuruz.  
 • Bir müddet tesbih çekeriz, sabah namazı vaktine kadar ibadet ederiz.  

Sonuç: İnsan, kurtuluşunu hayatta iken kendisi sağlamalıdır. Öldükten sonra benim için geride bıraktıklarım benim için birşeyler yapar da kurtuluşumu sağlarlar diye düşünmek, karanlıkta kalan bir insanın yol bulabilmek için başkalarının aydınlatacağı ışıkla yol bulmayı bekleyen kimsenin bekleyişi gibi olur.  

Bir çok şeyin telafisi mümkündür. İnsan hayatta iken elindeki fırsatları iyi değerlendirmelidir.  

Dünyada nasıl yaşamamız gerektiği ve ahirette de nasıl kurtulup huzura erebileceğimiz bize bildirilmiştir.  

Müslümanın da gece hayatı olacaktır. Geceleri hep uyuyup, ömrünün yarısını ziyan etmeyecektir. Teheccüde kalkacak Allah’la olacak, Kur’an okuyacak, Allah’la konuşacaktır. Affı için, isteğinin olması için dua edecektir.  

Bir gece teheccüde kalkmıştım. Henüz uyumamıştım. Peygamber (SAV) beni bir çocuk gibi yatağın ortasından kaldırıp biraz kenara koydu ve uzandığını hissettim. O an bambaşka bir andı.  

Bir gece de teheccütden önce çok açık bir rüya gördüm. Beni bir lüks eve götürdüler, evin ortasında besili bir eşek yatıyordu. Bana: ‘Bu kim biliyor musun?’ dediler.  

 • ‘Hayır’ dedim.
 • ‘Bu evin reisidir, namaza kalkmıyor’ dediler.  

Uyanınca, acaba namaza kalkmayana Allah eşek muamelesi mi yapacak diye düşündüm.  

Allah Kur’an’da:  

 • ‘Öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar, nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden sapıklıklarının cezalarını çekeceklerdir.’ buyuruluyor. (Meryem Sûresi: 59)  Cennetlikler cehennemliklere sorarlar:
 • Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar cevap verir:  
 • Biz namaz kılanlardan değildik’ (Müddessir: 40/43)

Allah Rasulü şöyle haber verir:  

‘Her zaman bir çağırıcı şöyle bağırır: ‘Gelin kendi aleyhinize yaktığınız ateşi kalkın namazla söndürün.’ (Büyük Hadis Külliyatı: 1/933)

Namaz dinin direğidir. Cenabı Allah ilk namazdan soracaktır. Bir kimsenin namazı varsa, diğer işlerine bakılacak. Eğer namazı yoksa, diğer hiç bir hesabına bakılmaz.’ diyor. Peygamberimiz.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir