GAYRİ MEŞRU İLİŞKİ

Cenab-ı Allah Kur’an’da nikah dışı, gayri meşru ilişkilerin her çeşidini yasaklamıştır.

 “Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” (İsra:32) buyurarak insanı zinaya götürecek her yolu, her davranışı yasaklamıştır.

    Kurtuluşa eren mü’minlerin iffetlerini koruduklarını haber vermiştir. (Mü’minun:5)

 Lut Kavminin fuhuş ve livata yüzünden helak olduğunu bildirmiştir. (A’raf:80-84) + (Hud:82)

      Ayrıca ayhali iken kadına yakla-şılmamasını emretmiştir. 

(Bakara:222)

*                 *               *

Bu konuda Rasûlullah (sav) da şöyle haber vermiştir.

 • “Bir yerde zina ve faiz yayılırsa oradakiler Allah’ın azabını hak etmiş olurlar.” (Ramuz el-Ehadis:53/17)
 • Lut Kavminin iğrenç işini işleyen kimse lanetlidir. (İ.Canan, Hadis Ans:5/1616)
 • *               *
 • Ümmü selema (ra) Peygamber (as) a sorar:
 • Aramızda iyiler olduğu halde biz de helak mı oluruz? 

      Peygamber Efendimiz şöyle cevap verir:

 • Evet pislik (zina) artarsa! (Muvatta Kalem:22)
 • *               *

      Peygamber (as) hayızlı ile ilişkiyi şöyle yasaklıyor:

 • “Hayızlı bir kadınla veya herhangi biri ile livata yapan veya bir kahini tasdik eden kimse Muhammed’e ineni (Kur’an’ı) inkar etmiştir.” (Ebu Davut:4/15)
 • “Hayızlı iken eşi ile ilişkide bulunan kimse kendisi veya çocuk cüzam olursa o kimse kendisinden başka suçlu aramasın.” (Cami us-Sağır:2/168)
 • *               *

Zinanın sebep olduğu hastalıklarla ilgili şöyle buyurur:

 • Bir yerde zina yayılırsa, orada bulaşıcı hastalıklar çoğalır. O yer halkı bilinmeyen hastalıklara maruz kalırlar.” (Ali Rıza Karabulut, Tıbb-ı Nebevi Ans:1/37)
 • Bir yerde zina yapanlar çoğalırsa, orada ölümler artar. (Muvatta:2/460)
 • Bir toplumda zina açıktan yapılırsa, o toplumda veba hastalığı ve daha önce görülmeyen hastalıklar çıkar ve yayılır.” (İbn-i Mace, Fiten:10)
 • *               *

 Kur’an ve Sünnette bildirildiğine göre gayri meşru ilişkiler ve bu ilişkiye götürecek olan düşünce, bakmak, dokunmak gibi davranışlar yasaklanmıştır. Çünkü zina;

 • İnsanın ahlakını ve akli dengesini bozar. Cinayete, deliliğe ve cinnete sebep olur.
 • Zina, yuvaları yıkar, iş hayatına yansır.
 • Peygamber (as) “zina eden imanlı olarak zina etmez” buyurur. Yani zina insanın imanına zarar verir.
 • Zina eden hep kendisini suçlu hisseder, ahlaksız olduğunu düşünür, ruhen ve bedenen çöker.
 • Zina yolu ile bel soğukluğu, frengi, AİDS ve başka hastalıklar bulaşır ve yayılır.
 • Zina yüzünden taşlaşarak, yerin dibine batarak veya hastalıklardan dolayı ölümlerle cezalandırılanlar gibi her hangi bir şekilde cezaya, belaya ve musibete uğrayalar çoğalır.
 • Zina edenin rızkı daralır.
 • Zina edenin yüzündeki nur gider.
 • Zina edenin vücudunda lekeler meydana gelir.
 • Zina edenin ileri yaşlarda akli dengesi bozulur, yalnızlığa itilir, bazıları çıldırarak ölür, bazıları da kötü ölümlerle ölür.
 • Zina mahsulü çocuklar, geri zekalı olur, ahlaken de kötü olur.
 • Daima kötüyüm, suçluyum duygusu ile yaşar.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir