Gayr-i müslimle ilişkimiz nasıl olmalıdır?

Gayr-i müslim, Müslüman olmayan demektir. Kur’an’da Müslümanların kardeş olduğu bildirilmiştir.

Peygamber (as): “Kişi sevdiği ile beraberdir buyurmuştur.

Bir hadislerinde de kim kime benzerse onlardandır” buyrulmuştur. (Ebu Davut, Libas:4)

-Kafire benzenmez

-Onlar dost edinilmez

-Kafir de olsa hakkına riayet edilir.

-Onların yanında şeref aranmaz.

-Bir hadiste “Onlarla düşüp kalkmayınız” buyrulmuştur.

-Onlardan bir menfaat çıkar gözetilmez peygamberimiz Müslüman olmayandan gelen yardım teklifini kabul etmemiştir.

-Müslüman olmayanlara uyulmaz. Kur’an’da birçok ayette Müslümanlar uyarılmıştır.

-Müslümanlar bir tarafa bırakılarak onlar dost edinilmez onlara güvenilmez.

-Gayr-ı müslimler sırdaş edinilmez. (Bakara 145+Al-i İmran: 64+28+118+Marda:51+Nisa:140-139+Maida:57)

-Öldükleri zaman fitne olmasın diye cenazelerine katılına bilir. Ama onlar için

-Dua edilmez, rahmetli denmez rahmet dilenmez.

Peygamberimiz, amcası Ebu Talibe son anda iman telkininde bulunmuştu. Peygamberimiz uyarılmıştır.

Nuh peygamber oğlu için af edilmiş, uyarılmıştır.

Lut Peygamber hanımı için İbrahim Peygamber babası Azer için uyarılmıştır.

Kur’an’da:

-“Cehennem ehli olduklarını belli olan yakında olsalar. Allah’a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yanaşır ne de mü’minlere” (Tövbe:113) ayette de;

-“Onlardan hiç birine asla namaz kılma; onun kabri başında durma! Çünkü onlar Allah’ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler” buyruldu.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir